// AKTUALNOŚCI

6 kwietnia 2021

Ojcowskie serce Józefa

W grudniu 2020 r. papież Franciszek ogłosił specjalny „Rok św. Józefa” z okazji 150. rocznicy ustanowienia Opiekuna Jezusa patronem Kościoła powszechnego. Zakończy się on 8 grudnia 2021 r. Ojciec Święty uczynił to w Liście apostolskim „Patris corde”, w którym określił św. Józefa wieloma tytułami, m.in.: „ukochany ojciec; ojciec czułości, w posłuszeństwie i w gościnności; ojciec twórczej odwagi”. W ten sposób nawiązał swoim listem do dekretu bł. Piusa IX ogłaszającego św. Józefa patronem Kościoła powszechnego.

Lektura Listu Papieża przybliża w jaki sposób św. Józef wyraził swoje przybrane ojcostwo: „czyniąc ze swego życia ofiarę z siebie w miłości oddanej służbie Mesjaszowi”. Podkreślił też „twórczą odwagę”, która ujawniła się i ukazała w trudnościach, wyzwalając jednocześnie jego niezwykłe możliwości. Przy tej okazji papież Franciszek ujawnił swoje osobiste nabożeństwo ku czci Oblubieńca NMP, podkreślając, że od ponad czterdziestu lat, codziennie odmawia modlitwę do św. Józefa. Została ona „zaczerpnięta z XIX-wiecznej francuskiej książeczki do nabożeństwa Zgromadzenia Zakonnic Jezusa i Maryi”.

Publikacji listu apostolskiego „Patris corde” towarzyszy Dekret Penitencjarii Apostolskiej łączący „Rok św. Józefa” ogłoszony przez Papieża z darem specjalnych odpustów. Szczególne wskazania dotyczą dni tradycyjnie poświęconych pamięci Oblubieńca Maryi, takich jak 19 marca i 1 maja, oraz osób chorych i starszych „w aktualnym kontekście zagrożenia zdrowia”.

Poniżej publikujemy List Kustosza Ziemi Świętej z okazji tego wydarzenia informującego w jaki sposób Bracia Mniejsi szukają możliwości rozwiązań we współczesnej, niezwykle skomplikowanej rzeczywistości chrześcijaństwa na Bliskim Wschodzie i jakie celebracje przewidziane są w Ziemi Świętej.

LIST KUSTOSZA ZIEMI ŚWIĘTEJ Z OKAZJI ROKU ŚWIĘTEGO JÓZEFA

Jerozolima, 11 marca 2021 roku

Prot. BA-80-RT/21

Do wszystkich Braci Kustodii Ziemi Świętej

Najdrożsi Bracia, niech Pan Was obdarzy pokojem!

Ubiegłego roku 8 grudnia, z okazji 150. rocznicy ogłoszenia świętego Józefa patronem Kościoła powszechnego, Ojciec Święty Franciszek swoim Listem Apostolskim Patris corde, ustanowił specjalny rok poświęcony Świętemu, który „ojcowskim sercem” przyjął i ukochał Jezusa, Syna Bożego, który stał się człowiekiem z Maryi Dziewicy przez działanie Ducha Świętego, aby być naszym Zbawicielem.

Jak przypomniał nam papież Franciszek we wspomnianym Liście: „Ojcowskim sercem Józef umiłował Jezusa, nazywanego we wszystkich czterech Ewangeliach synem Józefa. Mateusz i Łukasz, dwaj ewangeliści, którzy ukazali jego postać, niewiele mówią, ale wystarczająco dużo, aby zrozumieć, jakim był ojcem oraz misję powierzoną mu przez Opatrzność”.

Z tej samej Bożej Opatrzności, pośród tylu sanktuariów, jakie mamy łaskę strzec, są również niektóre poświęcone świętemu Józefowi, Oblubieńcowi Dziewicy Maryi i domniemanemu Ojcu naszego Pana Chrystusa. Tak to w Nazarecie nie tylko jesteśmy kustoszami Groty Zwiastowania, lecz także Domu świętego Józefa, owego „świętego i przepełnionego miłością mieszkania / gdzie Józef zaprawia / do pokornego rzemiosła cieśli / Syna Najwyższego” (Hymn brewiarzowy). Tak to w Betlejem wiele miejsc przywołuje milczącą, niemniej drogocenną obecność Józefa obok Maryi podczas tajemnicy Wcielenia: od Groty Narodzenia do Groty świętego Józefa, od „Domu” świętego Józefa do Groty Mlecznej.

Od pierwszych wieków swego istnienia Zakon nasz chlubi się długą tradycją umiłowania i nabożeństwa względem pokornego Cieśli z Nazaretu, poczynając od świętego Antoniego z Padwy, dla którego Józef „reprezentuje chrześcijanina, który wprowadzony do Kościoła przez wiarę w Chrystusa, ma wzrastać od dobrego ku lepszemu i wydawać owoce życia wiecznego” (Kazanie na święto Świętych Młodzianków) i świętego Bernardyna ze Sieny, który ukazuje go jako tego, który „został wybrany przez odwiecznego Ojca na wiernego żywiciela i stróża swych najdroższych skarbów: swego Syna i swej Małżonki, i wypełnił to zadanie z największym oddaniem” (Mowa II o świętym Józefie).

Dla godnego celebrowania tego roku poświęconego świętemu Józefowi pragniemy nadać szczególnej wzniosłości dniom 18-19 marca w Nazarecie i 1 maja w Betlejem, jak również zaproponować serię nabożeństw, które, ukazując sposób życia świętego Opiekuna Odkupiciela i Dziewicy Maryi, mogą być inspiracją dla naszego sposobu życia. Kalendarz różnych celebracji zostanie opublikowany na stronie internetowej Kustodii, gdzie we właściwym miejscu zostaną również zamieszczone materiały pomocnicze do celebracji liturgicznych, modlitwy osobistej oraz wspólnotowej, jak i odnośniki do głównych dokumentów Kościoła poświęconych jego Świętemu Patronowi. Będziemy mieli również okazję do pogłębienia znajomości postaci świętego Józefa podczas spotkań formacyjnych czy to przy bezpośredniej obecności, czy też przez Internet. O przyczynki odnoszące się do interesującego nas zagadnienia poprosimy współbraci, którzy wykładają w Studium Biblijnym oraz w Studium Teologicznym.

Zapraszam Was przede wszystkim do uczestnictwa w licznych celebracjach w dniach 18-19 marca, według Waszych możliwości, biorąc pod uwagę program specjalnie przygotowany na tę okazję przez wspólnotę z Nazaretu i wysłany pocztą elektroniczną przez Gwardiana z Nazaretu i Rektora Sanktuarium Domu świętego Józefa – Fr. Bruno Varriaro.

Jako bracia mniejsi zawierzmy się świętemu Józefowi i uczmy się z przykładu tego Świętego – szczególnego Wzoru umniejszenia – który potrafił połączyć duchowość milczenia z duchowością działania, jak to przypomina papież Franciszek: „Wszyscy mogą znaleźć w św. Józefie, mężu, który przechodzi niezauważony, człowieka codziennej obecności, dyskretnej i ukrytej, orędownika, pomocnika i przewodnika w chwilach trudnych. Święty Józef przypomina nam, że ci wszyscy, którzy są pozornie ukryci lub na «drugiej linii», mają wyjątkowo czynny udział w historii zbawienia” (Patris corde).

Uczmy się także od tego wielkiego Świętego, co znaczy żyć autentycznym duchowym ojcostwem, które potrafi: wzbudzać miłość, albowiem potrafi wyrażać pokorę posługi, które zna stanowczość, ale także czułość, które potrafi uczyć posłuszeństwa, albowiem z zaufaniem nim żyje, które potrafi żyć w postawie przyjmowania realizując sprawiedliwość Bożą, które potrafi uskuteczniać twórczą odwagę, kiedy wymagają tego okoliczności, które zna łaskę i dyscyplinę pracy, które potrafi angażować się w cieniu i w ukryciu, zamiast szukać świateł uznania.

Módlmy się i my z zaufaniem słowami zaproponowanymi przez Ojca Świętego na zakończenie Listu Apostolskiego Patris corde i czyńmy to z prostą wiarą pokoleń wiernych, którzy nas poprzedzili i zawsze ufali w milczące wstawiennictwo Cieśli z Nazaretu:

Witaj, opiekunie Odkupiciela,
i oblubieńcze Maryi Dziewicy.
Tobie Bóg powierzył swojego Syna;
Tobie zaufała Maryja;
z Tobą Chrystus stał się człowiekiem.
O święty Józefie, okaż się ojcem także i nam,
i prowadź nas na drodze życia.
Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę,
i broń nas od wszelkiego zła. Amen.

Przez wstawiennictwo świętego Józefa niech Pan Was wszystkich błogosławi i strzeże!

Po bratersku
Fr. Francesco Patton OFM
Kustosz Ziemi Świętej

Fr. Marco Carrara OFM
Sekretarz Ziemi Świętej

wydawnictwo
NAJNOWSZY NUMER 1 (105) 2022
SPIS TREŚCI:

Od redakcji
Nikodem M. Gdyk

Kolejna rocznica
Nikodem M. Gdyk

Kościół-Matka
Celestyn M. Paczkowski

Jan Paweł II
Jubileuszowa pielgrzymka
do Ziemi Świętej

Michele Picirillo

Omer Englebert
Piotr Blajer

Franciszek
GianMaria Polidoro

Wspominamy o. Paschalisa
Błażej Krukowski

Um El-Rassas - biblijne Mefaat
Marian Arndt

Orzechowscy w Jerozolimie
Celestyn Paczkowski

 EGERIA Plus

Greckie Filippii
Katarzyna Jakielaszek

 PANORAMA

Nowości na Polu Pasterzy
Kontynuacja prac przy Bożym Grobie
Palestyńskie kolory
Problem szkół