// WYDAWNICTWO

Kwartalnik

wydawnictwo ZAMÓW PRENUMERATĘ

Ziemia Święta 3 (47) 2006

Niniejszy numer kwartalnika w całości poświęcony jest synowi Abrahama, czyli Izaakowi. Śledząc uważnie wydarzenia odnoszące się do życia Patriarchów dostrzegamy jak konsekwentnie, chociaż małymi krokami, Bóg realizuje swój plan zbawienia. Najpierw Abraham usłyszał, że stanie się ojcem licznego narodu. Zapowiedź piękna, ale z żoną Sarą ma tylko jednego syna - Izaaka. Z takim dziedzictwem Abraham żegna się z tym światem. Nie było mu dane doświadczyć wypełnienia się Bożej obietnicy. W oczach ludzkich Patriarcha rzec można przegrał, ale nie w Bożych planach. Teraz jego syn kontynuuje obietnicę; teraz Bóg błogosławił jego synowi Izaakowi (Rdz 25,11). W osobie drugiego Patriarchy Bóg stawia kolejny krok w tworzeniu się narodu, który odegra znaczącą rolę w historii zbawienia.

wydawnictwo
NAJNOWSZY NUMER 1 (105) 2022
SPIS TREŚCI:

Od redakcji
Nikodem M. Gdyk

Kolejna rocznica
Nikodem M. Gdyk

Kościół-Matka
Celestyn M. Paczkowski

Jan Paweł II
Jubileuszowa pielgrzymka
do Ziemi Świętej

Michele Picirillo

Omer Englebert
Piotr Blajer

Franciszek
GianMaria Polidoro

Wspominamy o. Paschalisa
Błażej Krukowski

Um El-Rassas - biblijne Mefaat
Marian Arndt

Orzechowscy w Jerozolimie
Celestyn Paczkowski

 EGERIA Plus

Greckie Filippii
Katarzyna Jakielaszek

 PANORAMA

Nowości na Polu Pasterzy
Kontynuacja prac przy Bożym Grobie
Palestyńskie kolory
Problem szkół