// WYDAWNICTWO

Kwartalnik

wydawnictwo ZAMÓW PRENUMERATĘ

Ziemia Święta 4 (76) 2013

W tym zeszycie, zamykającym nasz roczny cykl wydawniczy, publikujemy kolejne materiały poœwięcone starożytnemu Egiptowi. Pragniemy zwrócić uwagę na kilka bardzo ważnych spostrzeżeń wynikających z lektury, przemyœleń autorów, ale też osobistych refleksji. Dotyczą one zmagań z tematem stworzenia świata, problemów związanych z wielorakimi kryzysami oraz emigracją podejmowaną też z różnorodnych powodów.

Józef egipski, o którym opowiada tekst znanego biblisty, czy nie jest symbolem mądrej i roztropnej troski o naród, ale czy tylko? Choć sprzedany jako niewolnik zrobił oszałamiającą karierę i uzyskał możliwoœć zapomnienia skąd się wyszło oraz jakiemu Bogu w jego kraju oddawano należną czeœć, to jednak ocalił w sobie najlepsze wartości, a tym samym ocalił siebie i tożsamość.

wydawnictwo
NAJNOWSZY NUMER 1 (105) 2022
SPIS TREŚCI:

Od redakcji
Nikodem M. Gdyk

Kolejna rocznica
Nikodem M. Gdyk

Kościół-Matka
Celestyn M. Paczkowski

Jan Paweł II
Jubileuszowa pielgrzymka
do Ziemi Świętej

Michele Picirillo

Omer Englebert
Piotr Blajer

Franciszek
GianMaria Polidoro

Wspominamy o. Paschalisa
Błażej Krukowski

Um El-Rassas - biblijne Mefaat
Marian Arndt

Orzechowscy w Jerozolimie
Celestyn Paczkowski

 EGERIA Plus

Greckie Filippii
Katarzyna Jakielaszek

 PANORAMA

Nowości na Polu Pasterzy
Kontynuacja prac przy Bożym Grobie
Palestyńskie kolory
Problem szkół