Kwartalnik

Kwartalnik „Ziemia Święta” ukazuje się od 1995 roku staraniem Fundacji Komisariat Ziemi Świętej i nawiązuje do wydawanego przez polski Komisariat od 1906 roku „Głosu Ziemi Świętej”. Obecnie jest jedynym na polskim rynku czasopismem, w całości poświęconym Ziemi Świętej.

Kwartalnik dostarcza informacji na temat działalności franciszkanów w Ziemi Świętej. Przybliża czytelnikowi w sposób interesujący i łatwy w odbiorze Ziemię poetycznie nazwaną „Piątą Ewangelią”. Adresowane jest nie tylko do pielgrzymów, którzy odwiedzili ziemską Ojczyznę Jezusa, ale także do tych, którzy z różnych powodów nie mogą pielgrzymować do Ziemi Świętej.

Czasopismo (60 stron, pełny kolor, papier kredowy) jest bogato ilustrowane i zawiera artykuły z zakresu archeologii, geografii, historii, wydarzeń biblijnych, liturgii, sanktuariów oraz aktualnych wydarzeń na Bliskim Wschodzie.

Kwartalnik „Ziemia Święta” to cenna pomoc w pracy duszpasterskiej i katechetycznej, to „cztery pielgrzymki” w ciągu roku do miejsc, które na stałe wpisały się w historię ludzkości. Dlatego warto dołączyć do grona naszych stałych Czytelników.


ZAMÓW PRENUMERATĘ


 

Rocznik 2002

W tym roku Komisariatu Ziemi Świętej w Polsce świętował 100. rocznicę powstania i działalności (1902-2002). Obchody rozpoczęto 4 lutego 2002 roku w klasztorze św. Kazimierza w Krakowie, uroczystą Eucharystią pod przewodnictwem o. bp. Antoniego Pacyfika Dydycza, z udziałem współbraci zakonnych, Przyjaciół Ziemi Świętej, rozgłośni „Radia Maryja” i licznych wiernych. W ramach Jubileuszu zaplanowano wiele spotkań na terenie całej Polski, a dla czytelników kwartalnika „Ziemia Święta” wydano jubileuszowy kalendarz oraz okolicznościowe upominki i obrazki.

wydawnictwo

Ziemia Święta 4 (32) 2002

Tematykę numeru zdominowały najważniejsze wydarzenia mijającego roku: wizyta Ojca Świętego w Polsce, konsekracja bazyliki Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach, która w swoich murach zawiera kamień wyjęty z Golgoty, a także nawiedzenie Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej, gdzie Ojciec Święty dokonał aktu zawierzenia Matce Bożej Polski i siebie. Nadto relacja z ogólnopolskiego spotkania Przyjaciół Ziemi Świętej, także w Kalwarii pt. „Poznaję i pomagam". O próbie budowy kontrowersyjnego meczetu przy bazylice Zwiastowania w Nazarecie „Kamień niezgody” czytamy w dodatku „Egeria Plus”.

wydawnictwo

Ziemia Święta 3 (31) 2002

Edycja w znacznej części poświęcona wydarzeniom związanym z 39-dniową blokadą bazyliki Narodzenia Pańskiego. O początkach i rodzaju konfliktu opowiada naoczny świadek ze wspólnoty franciszkańskiej o. Seweryn Lubecki. Wspomnienia te i ich zapis mają już wartość historyczną i muszą być uwzględnione w opracowaniach naukowych. Nadto w numerze m.in. „Proście o pokój” tekst o. Paschalisa Kwoczały na pomoc „dobrowolnym zakładnikom” w Betlejem, o wizerunku Czarnej Madonny na Syjonie, a także o budowach na Czcigodnym Dziedzińcu. W dodatku „Egeria Plus” również o dramatycznych wydarzeniach w Ziemi Świętej w relacjach o. Celestyna Paczkowskiego.

wydawnictwo

Ziemia Święta 2 (30) 2002

Drugi numer w znacznej części poświęcony jest sprawozdaniom z odbytych uroczystości jubileuszowych. Zamieszczono w nim m.in. kazanie o. bp. A. Dydycza - „Bez oręża stoją na straży świętych miejsc” i homilię, jaką 14 lutego 2002 roku, do wiernych i przedstawicieli pięciu prowincji Zakonu Braci Mniejszych, wygłosił o. Anzelm Szteinke. W numerze także artykuł S. Pacyfiki Wojciechowskiej o symbolice „Krzyża Jerozolimskiego” i o. Celestyna Paczkowskiego o wkładzie franciszkanów w rozwój szkolnictwa na Bliskim Wschodzie. W „Egerii Plus” o Jubileuszowej Pielgrzymce śladami św. Franciszka - Padwa - Asyż - Rzym.

wydawnictwo

Ziemia Święta 1 (29) 2002

Numer otwiera tekst o 100. rocznicy powstania i działalności Komisariatu Ziemi Świętej w Polsce. O. Grzegorz Wiśniowski przybliża historię klasztoru św. Kazimierza w Krakowie, w którym znajduje się siedziba polskiego Komisariatu. W atmosferę Bożego Narodzenia wprowadza tekst o. Anzelma Szteinke o Betlejem 1900 roku, a także interesujący artykuł Czesława Ryszki o pierwszym żywym żłóbku, który w Greccio w 1223 roku urządził św. Franciszek po powrocie z Ziemi Świętej. Barbara Szczepanowicz prezentuje mirrę i legendy z nią związane. O Turcji - ziemi pierwocin chrześcijaństwa pisze o. Celestyn Paczkowski. W dodatku „Egeria Plus” sto lat kaplicy Pana Jezusa Miłosiernego w Krakowie.

Archiwum

Zobacz archwium roku: 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
wydawnictwo
NAJNOWSZY NUMER 4 (92) 2017
SPIS TREŚCI:

Pępek świata 
Jerozolima – centrum ziemi

Nikodem Gdyk

Betania
Barbara Szczepanowicz

Księga Koheleta
Piotr Blajer

Józef Flawiusz
Krzysztof Miller

Eucharystia w Ziemi Świętej.
Św. Jan Damasceński.
Doktor Kościoła na wschodzie

Jan Józef Janicki

Jan Polak (Poloner)
Celestyn M. Paczkowski

Jabne
Mariusz Rosik

Literatura Hechaloty
Tomasz Jelonek

Ubajd Zakani
Kamil Szadkowski

Neftali
Mirosław Jasinski

PANORAMA

Nowy patriarcha malechicki
Nagroda im. Karskiego dla franciszkanina
"Hora Sancta" w Getsemani
Szlakiem Świętej Rodziny
Skarb rodziny Khalidi
Rosyjska enklawa