Kwartalnik

Kwartalnik „Ziemia Święta” ukazuje się od 1995 roku staraniem Fundacji Komisariat Ziemi Świętej i nawiązuje do wydawanego przez polski Komisariat od 1906 roku „Głosu Ziemi Świętej”. Obecnie jest jedynym na polskim rynku czasopismem, w całości poświęconym Ziemi Świętej.

Kwartalnik dostarcza informacji na temat działalności franciszkanów w Ziemi Świętej. Przybliża czytelnikowi w sposób interesujący i łatwy w odbiorze Ziemię poetycznie nazwaną „Piątą Ewangelią”. Adresowane jest nie tylko do pielgrzymów, którzy odwiedzili ziemską Ojczyznę Jezusa, ale także do tych, którzy z różnych powodów nie mogą pielgrzymować do Ziemi Świętej.

Czasopismo (60 stron, pełny kolor, papier kredowy) jest bogato ilustrowane i zawiera artykuły z zakresu archeologii, geografii, historii, wydarzeń biblijnych, liturgii, sanktuariów oraz aktualnych wydarzeń na Bliskim Wschodzie.

Kwartalnik „Ziemia Święta” to cenna pomoc w pracy duszpasterskiej i katechetycznej, to „cztery pielgrzymki” w ciągu roku do miejsc, które na stałe wpisały się w historię ludzkości. Dlatego warto dołączyć do grona naszych stałych Czytelników.


ZAMÓW PRENUMERATĘ


 

Rocznik 2015

W bieżącym roku zgodnie z sugestią papieża Franciszka, który ogłosił, że będzie to Rok Życia Konsekrowanego, chcemy podjąć refleksję nad szerokim jego rozumieniem z implikacjami dla wiernych i odwrotnie. Zagadnienie to jest sprzężone – jakie rodziny, tacy księża, członkowie zakonów i instytutów życia konsekrowanego. Życie to ma swoją misję i charakter. W kwartalniku nie będziemy pisać o szczegółach w tym zakresie, gdyż zawierają je informatory o zgromadzeniach. Chcemy raczej, opisując życie religijne sanktuariów, wspólnot świętujących i przyjmujących pielgrzymów w Ziemi Świętej, uświadomić przesłanie wynikające z tego osobistego ofiarowania się w wymiarze wspólnoty zakonnej, również dla świeckich, gdyż oni też żyją we wspólnotach rodzinnych, z których mogą wyjść nowi kandydaci do życia konsekrowanego.

wydawnictwo

Ziemia Święta 4 (84) 2015

Publikowanymi tekstami o edukacji pragniemy przybliżyć system szkolnictwa uwzględniający specyfikę poszczególnych grup narodowościowych zamieszkujących Ziemię Świętą. Warto zwrócić uwagę iż cały proces edukacji odbywa się z poszanowaniem ich tradycji i oczekiwań w zakresie wychowania młodego pokolenia. Nie do przecenienia jest też obraz szkoły prowadzonej przez duchowych synów św. Jana Bosko. W Polsce też funkcjonują szkoły prowadzone przez zgromadzenia zakonne i związki wyznaniowe. Warto zainteresować się takimi szkołami w trosce o spójne wychowanie człowieka zwłaszcza, gdy rodzice są zbyt zapracowani i nie starcza im czasu na towarzyszenie dziecku w edukacji. A sprawa jest niezwykle ważna, gdyż do szkół trafiają antykatolickie programy degradujące człowieczeństwo w człowieku. Chcąc uratować wiarę i ducha katolickiego narodu trzeba niezwykłej czujności oraz troski o wychowanie i edukację młodzieży. Młodzi szukają jednak miłości, szczęścia i żywo reagują. Trzeba więc, aby nie przyjmowali bezkrytycznie opinii, że czas normalnych rodzin przeminął, aby nie bali się wyrazić własnego zdania na ten temat i byli pewni swego.

wydawnictwo

Ziemia Święta 3 (83) 2015

W kolejnym zeszycie kwartalnika „kontynuujemy” pielgrzymkę do ziemi Jezusa i Maryi. Podejmujemy tematy związane z życiem lub wynikające z nauczania Zbawiciela. Czynimy to w tym celu, aby lektura tekstów zachęciła do zobaczenia własnymi oczami miejsc związanych z życiem Syna Bożego i Jego Matki na ziemi. Z myślą o kształtowaniu ducha modlitwy i takim ustawieniu porządku dnia, że powinna być ona na pierwszym miejscu, publikujemy teksty o benedyktynach i twórcy monastycyzmu europejskiego – św. Benedykcie. Pragniemy przez to zwrócić uwagę na duchowy fundament Europy, od którego mieszkańcy kontynentu, zwłaszcza w ostatnim okresie, beztrosko odchodzą nie zdając sobie sprawy, że w ten sposób budują miejsce, w którym trudno będzie żyć. To chrześcijaństwo ukształtowało kulturowy wymiar kontynentu, w którym znaczący udział ma cywilizacja grecka i rzymska.

wydawnictwo

Ziemia Święta 2 (82) 2015

W niniejszym numerze pragniemy przybliżyć postaci biblijne żarliwie zabiegające o poprawność kultu i chwałę Boga, który jest jedynym władcą świata. Prezentujemy też zakon karmelitański i osobę proroka Eliasza, od którego się wywodzi. Duchowość zakonników, którzy najpierw byli pustelnikami, to wielkie świadectwo wiary. Współcześnie jest ono bardziej potrzebne niż kiedykolwiek w historii. Dziś być chrześcijaninem i postępować zgodnie z nakazami Dekalogu jest tak trudno, jak w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Dlatego spojrzenie w historię jest koniecznością – utwierdza w przekonaniu, że światłem na drodze jest wiara i modlitwa, tak jak praktykowali to mnisi żyjący w różnych wspólnotach. Drukując poszczególne teksty chcemy pokazać też drogę zmagań, jaką przebyli ludzie szukający Prawdy odwiecznej – choćby Edyta Stein – wybitna intelektualistka i filozof.

wydawnictwo

Ziemia Święta 1 (81) 2015

Bieżący numer kwartalnika głównie jest poświęcony misji, którą od wieków prowadzi Zakon Braci Mniejszych w ziemskiej Ojczyźnie Jezusa. Dzieje niemal ośmiu wieków obecności i posługi franciszkanów w Ziemi Świętej okupione są cierpieniami, prześladowaniami i bardzo licznymi ofiarami z życia, nie tylko w przeszłości, ale również w dobie współczesnej. Duchowi synowie św. Franciszka nie chcieli jednak być wyłącznie „strażnikami ruin”, dlatego rozpoczęli różnorodną działalność: od pracy duszpasterskiej po działalność naukową, od prowadzenia instytucji charytatywnych po troskę o pielgrzymów z całego świata.

Archiwum

Zobacz archwium roku: 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
wydawnictwo
NAJNOWSZY NUMER 4 (92) 2017
SPIS TREŚCI:

Pępek świata 
Jerozolima – centrum ziemi

Nikodem Gdyk

Betania
Barbara Szczepanowicz

Księga Koheleta
Piotr Blajer

Józef Flawiusz
Krzysztof Miller

Eucharystia w Ziemi Świętej.
Św. Jan Damasceński.
Doktor Kościoła na wschodzie

Jan Józef Janicki

Jan Polak (Poloner)
Celestyn M. Paczkowski

Jabne
Mariusz Rosik

Literatura Hechaloty
Tomasz Jelonek

Ubajd Zakani
Kamil Szadkowski

Neftali
Mirosław Jasinski

PANORAMA

Nowy patriarcha malechicki
Nagroda im. Karskiego dla franciszkanina
"Hora Sancta" w Getsemani
Szlakiem Świętej Rodziny
Skarb rodziny Khalidi
Rosyjska enklawa