Kwartalnik

Kwartalnik „Ziemia Święta” ukazuje się od 1995 roku staraniem Fundacji Komisariat Ziemi Świętej i nawiązuje do wydawanego przez polski Komisariat od 1906 roku „Głosu Ziemi Świętej”. Obecnie jest jedynym na polskim rynku czasopismem, w całości poświęconym Ziemi Świętej.

Kwartalnik dostarcza informacji na temat działalności franciszkanów w Ziemi Świętej. Przybliża czytelnikowi w sposób interesujący i łatwy w odbiorze Ziemię poetycznie nazwaną „Piątą Ewangelią”. Adresowane jest nie tylko do pielgrzymów, którzy odwiedzili ziemską Ojczyznę Jezusa, ale także do tych, którzy z różnych powodów nie mogą pielgrzymować do Ziemi Świętej.

Czasopismo (60 stron, pełny kolor, papier kredowy) jest bogato ilustrowane i zawiera artykuły z zakresu archeologii, geografii, historii, wydarzeń biblijnych, liturgii, sanktuariów oraz aktualnych wydarzeń na Bliskim Wschodzie.

Kwartalnik „Ziemia Święta” to cenna pomoc w pracy duszpasterskiej i katechetycznej, to „cztery pielgrzymki” w ciągu roku do miejsc, które na stałe wpisały się w historię ludzkości. Dlatego warto dołączyć do grona naszych stałych Czytelników.


ZAMÓW PRENUMERATĘ


 

Rocznik 2019

W bieżącym roku Kustodia Ziemi Świętej wraz z Zakonem Braci Mniejszych obchodzić będzie 800-lecie spotkania św. Franciszka z Asyżu z sułtanem Melek el-Kamelem, ówczesnym władcą Egiptu i głównodowodzącym siłami zbrojnymi Saracenów w bitwie pod Damiettą. Św. Franciszek przybył do portu Akko, a następnie podążył na spotkanie z Sułtanem. Jego podróż do Ziemi Świętej oceniamy dziś jako wielkie i znaczące wydarzenie w życiu osobistym samego Franciszka, jak i powstania franciszkańskiej Kustodii Ziemi Świętej. Od tego czasu na Bliskim Wschodzie datuje się obecność kustoszy pamięci i miejsc świętych związanych z narodzinami, życiem i działalnością Jezusa Chrystusa, jego matki Maryi, a także powołanych apostołów.

wydawnictwo

Ziemia Święta 4 (100) 2019

Na dzieje 800-letniej obecności Braci Mniejszych w Ziemi Świętej składa się wiele wydarzeń o różnym zabarwieniu: od radosnych i przemyślnych sprytnych do prześladowań i prób wyrugowania. Ale też zmagań dyplomatycznych w celu utworzenia stałej „Prowincji Zamorskiej”, a przy tym głoszenie ewangelicznego orędzia Jezusa. Wola sprostania temu życzeniu Zbawiciela była tak mocna, iż żadne zagrożenia nie były w stanie ich zastraszyć lub zatrzymać. Bieżący numer przybliża sporo wiadomości na ten temat, ukazując m.in. fenomen św. Franciszka z Asyżu, który odegrał decydującą rolę w przetrwaniu franciszkanów w Ziemi Świętej do czasów współczesnych.

wydawnictwo

Ziemia Święta 3 (99) 2019

W historii 800-lecia obecności Braci Mniejszych w Ziemi Świętej, najważniejszym momentem wydaje się być ich przybycie, zgodnie z wolą św. Franciszka, do Egiptu. Spełniało się w ten sposób polecenie Jezusa, aby apostołowie szli na krańce świata głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Posługa braci nad Nilem przyczyniła się do zbawiennej decyzji Franciszka o zorganizowaniu i budowie administracji zakonnej oraz powołania do istnienia tzw. „Prowincji Zamorskiej”. Co prawda, zmieniające się realia polityczne powodowały rozmaite trudności, a nawet prześladowania i śmierć zakonników, ale wola prowadzenia dzieła Bożego, była znacznie silniejsza niż zagrożenia. Dzięki temu poświęceniu, pośród morza muzułmańskiego przetrwała wiara do dziś.

wydawnictwo

Ziemia Święta 2 (98) 2019

W bieżącym zeszycie kwartalnika kontynuujemy ważne wydarzenie jakim było powstanie Kustodii Ziemi Świętej nie tylko dla zakonu franciszkańskiego, ale także dla historii Kościoła aż do czasów współczesnych. W tym znaczeniu trzeba odczytywać i interpretować podróż Jego Świątobliwości papieża Franciszka do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Nadto teksty o różnej tematyce wzbogacające wiedzę i formację ludzi zainteresowanych religią szeroko pojętą.

wydawnictwo

Ziemia Święta 1 (97) 2019

W pierwszym zeszycie kwartalnika przywołujemy te znaczące wydarzenia oraz okoliczności, które w ciągu wieków złożyły się na powstanie samej Kustodii Ziemi Świętej, ośrodków duszpasterstwa i opieki nad pielgrzymami. Przybliżamy też inne tematy związane z relacjami apostołów zawarte w ewangeliach, a także tekstach Starego Testamentu.

Archiwum

Zobacz archwium roku: 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
wydawnictwo
NAJNOWSZY NUMER 2 (104) 2021
SPIS TREŚCI:

Ambasadorzy”
Nikodem M. Gdyk

Komisariaty Ziemi Świętej
Narcyz S. Klimas

Ojciec Komisariatów
Celestyn M. Paczkowski

Komisariat w Wenecji
Celestyn M. Paczkowski

O roli i wyzwaniach Komisariatów Ziemi Świętej
Rozmowa z o. Marcelo Arielem Cichinellim

Albumy zielnikowe
Barbara Szczepanowicz

Hummus arabski czy izraelski
Celestyn M. Paczkowski

Cząstka Ziemi Świętej
Kazimierz Gajowy

Tercjarze
Alojzy Pańczak

Liban
Mariusz Rosik

Śląski Komisariat Ziemi Świętej
Antoni K. Dudek

Komisariat Ziemi Świętej w Poznaniu
Bonifacy Suhak

Komisarz i kaznodzieja
Jan Józef Janicki

Terra Santa
Celestyn M. Paczkowski

 PANORAMA

Chrześcijanie w Gazie
Jakubowy jubileusz
Kapituła A.D. 2021
Znak nadziei