Kwartalnik

Kwartalnik „Ziemia Święta” ukazuje się od 1995 roku staraniem Fundacji Komisariat Ziemi Świętej i nawiązuje do wydawanego przez polski Komisariat od 1906 roku „Głosu Ziemi Świętej”. Obecnie jest jedynym na polskim rynku czasopismem, w całości poświęconym Ziemi Świętej.

Kwartalnik dostarcza informacji na temat działalności franciszkanów w Ziemi Świętej. Przybliża czytelnikowi w sposób interesujący i łatwy w odbiorze Ziemię poetycznie nazwaną „Piątą Ewangelią”. Adresowane jest nie tylko do pielgrzymów, którzy odwiedzili ziemską Ojczyznę Jezusa, ale także do tych, którzy z różnych powodów nie mogą pielgrzymować do Ziemi Świętej.

Czasopismo (60 stron, pełny kolor, papier kredowy) jest bogato ilustrowane i zawiera artykuły z zakresu archeologii, geografii, historii, wydarzeń biblijnych, liturgii, sanktuariów oraz aktualnych wydarzeń na Bliskim Wschodzie.

Kwartalnik „Ziemia Święta” to cenna pomoc w pracy duszpasterskiej i katechetycznej, to „cztery pielgrzymki” w ciągu roku do miejsc, które na stałe wpisały się w historię ludzkości. Dlatego warto dołączyć do grona naszych stałych Czytelników.


ZAMÓW PRENUMERATĘ


 

Rocznik 2014

Niniejszy rok wydawniczy chcemy poświęcić Jerozolimie. W każdym numerze pragniemy przybliżyć poszczególne dzielnice Świętego Miasta, czyli chrześcijańskiej, żydowskiej, ormiańskiej i muzułmańskiej.

W publikowanych artykułach opowiemy o przejawach Bożego Miłosierdzia widzianego oczami artysty Adriano Alessandriniego, a także o pięknej i owocującej wielkim dobrem posłudze zgromadzeń i zakonach żeńskich działających na terenach Jerozolimy. Nadto o dziejach Jerozolimy, o tym jak była dobrze ufortyfikowanym miastem, co stanowiło jego centrum, które bezwzględnie musiało być chronione. A sercem miasta nad którym Jezus zapłakał, bo nie chciało poznać czasu swego nawiedzenia, była świątynia – to także przesłanie dla nas współcześnie żyjących. Ileż ich jest w tekstach Pisma Świętego. Warto więc do lektury kwartalnika dołożyć cegiełkę własnych przemyœleń i zdobywać pewność swojej wiary.

wydawnictwo

Ziemia Święta 4 (80) 2014

W naszej wirtualnej pielgrzymce pozostajemy w Starej Jerozolimie i zwiedzamy kolejne ważne dla chrześcijan enklawy życia oraz obiekty kultu wspólnot religijnych. Mamy nadzieję, iż poprzez drukowane teksty i zamieszczane fotografie z łatwością można przenieść się do miejsc świętych, które nie zawsze da się zobaczyć nawet będąc fizycznie w Ziemi Świętej. Nadto widzimy, że przybywają tam chrześcijanie z całego świata. Uświadamiamy sobie zatem, iż jako katolicy należymy do ponadmiliardowej rzeszy wyznawców Jezusa Chrystusa. Jest to wspaniałe doświadczenie powszechności Kościoła chociaż wpisują się w nią także prześladowania i mordy dokonywane współcześnie na wyznawcach Chrystusa w niektórych państwach afrykańskich oraz Bliskiego Wschodu.

wydawnictwo

Ziemia Święta 3 (79) 2014

Waszej życzliwości polecamy kolejny numer kwartalnika i zachęcamy do jego lektury. W naszej reporterskiej pielgrzymce zwiedzamy dzielnice Starej Jerozolimy, kontynuując poznawanie ważnych obiektów, zwyczajów i tradycji religijnej obecnych tam wspólnot wyznaniowych. Numer zawiera opis ormiańskiej dzielnicy, która urzeka skromnością i ubogaca duchowo. Budowle sakralne różnych wyznań wpisują się w piękno krajobrazu i widać, że cała natura ukierunkowana jest na wyrażenie zachwytu i oddania czci Bogu. A zaduma może zrodzić konkretne postanowienia o uporządkowaniu swojego życia duchowego i osobistego, na wzór harmonii panującej w przyrodzie. Oby jak najwięcej było takich przypadków, bo wtedy możliwe będzie życie prawdziwie po chrześcijańsku.

wydawnictwo

Ziemia Święta 2 (78) 2014

Kontynuujemy wirtualną pielgrzymkę po dzielnicach biblijnej Jerozolimy w oparciu o artykuły, które autorzy opracowują korzystając obficie z zapisów Pisma Świętego. Ma to zasadnicze znaczenie w formacji, gdyż przepowiednie proroków Starego Testamentu i relacje Ewangelistów zawierają odniesienia do wytworów ludzkiego ducha i energii materialnej włożonej w powstanie wielu budowli, którymi jako symbolami posługuje się Pismo Święte. Dotyczy to problematyki poruszanej w tym zeszycie, ale również tekstów przygotowywanych do kolejnych numerów. Odnosimy się do konkretnych miejsc, gdzie, co i w jakim kontekście zostało wypowiedziane przez Chrystusa, a zapisane w Ewangeliach.

wydawnictwo

Ziemia Święta 1 (77) 2014

Święta Bożego Narodzenia i początek Nowego Roku zawsze są czasem wypełnionym wieloma pragnieniami i głęboką nadzieją. Naszym gorącym pragnieniem jest, aby publikowane w „Ziemi Świętej” artykuły przyczyniały się do wzrostu świadomoœci i wiedzy religijnej, a także aby wzrastała liczba czytelników sięgających po lekturę naszego kwartalnika. Nie można bowiem poprzestać na tym, co o Kościele, wierze i świętych symbolach chrzeœcijaństwa mówią media tzw. „mętnego nurtu”. Aby nie ulec zbałamuceniu trzeba docierać do Ÿródeł, a to umożliwiają artykuły zamieszczane w „Ziemi Świętej” , pisane przez znawców problematyki biblijnej i życia Kościoła. Staramy się też o piękno szaty graficznej, gdyż jako wzrokowcy, wszyscy potrzebujemy oglądać piękno. Z takimi refleksjami oddajemy do rąk Czytelników pierwszy numer kwartalnika w 2014 roku. Zawarte w nim treści oscylują wokół problematyki wiary i życia w łącznoœci z Jezusem. Zwracamy uwagę na wiarę, gdyż jest ona jedną z postaw czuwania, a zarazem troską o osobiste zbawienie.

Archiwum

Zobacz archwium roku: 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
wydawnictwo
NAJNOWSZY NUMER 4 (92) 2017
SPIS TREŚCI:

Pępek świata 
Jerozolima – centrum ziemi

Nikodem Gdyk

Betania
Barbara Szczepanowicz

Księga Koheleta
Piotr Blajer

Józef Flawiusz
Krzysztof Miller

Eucharystia w Ziemi Świętej.
Św. Jan Damasceński.
Doktor Kościoła na wschodzie

Jan Józef Janicki

Jan Polak (Poloner)
Celestyn M. Paczkowski

Jabne
Mariusz Rosik

Literatura Hechaloty
Tomasz Jelonek

Ubajd Zakani
Kamil Szadkowski

Neftali
Mirosław Jasinski

PANORAMA

Nowy patriarcha malechicki
Nagroda im. Karskiego dla franciszkanina
"Hora Sancta" w Getsemani
Szlakiem Świętej Rodziny
Skarb rodziny Khalidi
Rosyjska enklawa