Kwartalnik

Kwartalnik „Ziemia Święta” ukazuje się od 1995 roku staraniem Fundacji Komisariat Ziemi Świętej i nawiązuje do wydawanego przez polski Komisariat od 1906 roku „Głosu Ziemi Świętej”. Obecnie jest jedynym na polskim rynku czasopismem, w całości poświęconym Ziemi Świętej.

Kwartalnik dostarcza informacji na temat działalności franciszkanów w Ziemi Świętej. Przybliża czytelnikowi w sposób interesujący i łatwy w odbiorze Ziemię poetycznie nazwaną „Piątą Ewangelią”. Adresowane jest nie tylko do pielgrzymów, którzy odwiedzili ziemską Ojczyznę Jezusa, ale także do tych, którzy z różnych powodów nie mogą pielgrzymować do Ziemi Świętej.

Czasopismo (60 stron, pełny kolor, papier kredowy) jest bogato ilustrowane i zawiera artykuły z zakresu archeologii, geografii, historii, wydarzeń biblijnych, liturgii, sanktuariów oraz aktualnych wydarzeń na Bliskim Wschodzie.

Kwartalnik „Ziemia Święta” to cenna pomoc w pracy duszpasterskiej i katechetycznej, to „cztery pielgrzymki” w ciągu roku do miejsc, które na stałe wpisały się w historię ludzkości. Dlatego warto dołączyć do grona naszych stałych Czytelników.


ZAMÓW PRENUMERATĘ


 

Rocznik 1999

To ostatni rok przygotowań do Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. W tym roku Papież zachęcał nas do refleksji nad Osobą Boga Ojca, który z miłości do człowieka posłał na świat swego Jednorodzonego Syna. To On ukazał nam drogi do Domu miłosiernego Ojca, który zawsze z otwartymi ramionami przygarnia grzesznika. Jest Ojcem wszystkich ludzi i wszyscy mogą się zwracać do Niego w ufnej modlitwie „Ojcze nasz”. Ważne są więc inicjatywy zmierzające do dialogu międzyreligijnego wszak wszyscy jesteśmy dziećmi jednego Boga Ojca.

wydawnictwo

Ziemia Święta 4 (20) 1999

Numer zamykający rok, a jednocześnie ostatni przed rozpoczęciem Jubileuszu 2000 Roku, otwiera rozmowa z o. Emilio Barcena - dyrektorem Chrześcijańskiego Centrum Informacji w Jerozolimie. O pierwszej krucjacie i Królestwie Jerozolimskim pisze Robert Borkowski. Z kolei o. Celestyn Paczkowski ukazuje zamki warowne Krzyżowców w Palestynie i Syrii. O szpitalu Bożogrobców w Krakowie pisze Tadeusz Janusz. „Egeria Plus” zawiera interesujący materiał o. Sabino de Sandoli wprowadzający czytelników w świat Islamu i modlitwy w cieniu minaretów.

wydawnictwo

Ziemia Święta 3 (19) 1999

Aby orędzie Maryi i przeżycia religijne związane z Peregrynacją Jej figury zostały utrwalone, powrócono w tym numerze do maryjnych odwiedzin Polski. O stacji nawiedzenia w Częstochowie pisze ks. Teofil Siudy i o. Jan Pach słowami Apelu Jasnogórskiego. O sanktuarium "Pater noster" i poświęceniu nowej polskiej tablicy tej modlitwy pisze o. Jerzy Kraj. W dziale historycznym opis wypraw krzyżowych od Clermont do Jerozolimy i budowli krzyżowców w Ziemi Świętej. Nadto o wmurowaniu kamienia węgielnego pod "Domus Galilaeae". W dodatku „Egeria Plus” fascynująca historia uratowania od zagłady podczas likwidacji żydowskiego getta w Nowym Sączu Izaaka Goldfingera.

wydawnictwo

Ziemia Święta 2 (18) 1999

W ramach Światowej Peregrynacji Figury Maryi z Nazaretu przypadła gościna w Polsce. Maryję uczczono w sanktuarium narodowym na Jasnej Górze. Poprzez to wydarzenie religijne wiele osób dowiedziało się o naszej działalności na rzecz Ojczyzny Chrystusa i Maryi. O tym, że Niepokalana Maryja jest „gwiazdą nieomylnie kierującą nasze kroku ku Chrystusowi” pisze ks. Jan Janicki. Z kolei o. Marcello Montanari opowiada historię sanktuarium w Loreto, w którym według antycznej tradycji znajduje się ziemski dom Maryi. Warto odnotować również tekst poświęcony Loretowi krakowskiemu. Matce Bożej, a ściślej sanktuariom maryjnym w Ziemi Świętej poświęcony jest specjalny dodatek „Egeria Plus”. (nakład wyczerpany)

wydawnictwo

Ziemia Święta 1 (17) 1999

Numer otwiera interesująca rozmowa z członkiem Watykańskiego Sekretariatu do Spraw promocji Jedności Chrześcijan i o aktualnych problemach w dialogu ekumenicznym. W wędrówce po Ziemi Świętej ukazano historię sanktuarium „Gloria in excelsis” na Polu Pasterzy, które architekturą przypomina namiot pasterski. Ks. Jan Janicki w interesującym materiale opartym na „Pielgrzymce do miejsc świętych” pątniczki Egerii opisuje uroczystość Epifanii czyli Objawienia Pańskiego w Jerozolimie. Ponadto o społeczności Druzów, jako ciekawostce Ziemi Świętej, którzy stanowią 10% nieżydowskich obywateli Izraela pisze Katarzyna Jarkiewicz. Natomiast w „Egerii Plus” unikalny materiał o. Daniela Chrupcały o ucieczce Świętej Rodziny do Egiptu i życiu emigracyjnym małego Jezusa. (nakład wyczerpany)

Archiwum

Zobacz archwium roku: 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
wydawnictwo
NAJNOWSZY NUMER 4 (92) 2017
SPIS TREŚCI:

Pępek świata 
Jerozolima – centrum ziemi

Nikodem Gdyk

Betania
Barbara Szczepanowicz

Księga Koheleta
Piotr Blajer

Józef Flawiusz
Krzysztof Miller

Eucharystia w Ziemi Świętej.
Św. Jan Damasceński.
Doktor Kościoła na wschodzie

Jan Józef Janicki

Jan Polak (Poloner)
Celestyn M. Paczkowski

Jabne
Mariusz Rosik

Literatura Hechaloty
Tomasz Jelonek

Ubajd Zakani
Kamil Szadkowski

Neftali
Mirosław Jasinski

PANORAMA

Nowy patriarcha malechicki
Nagroda im. Karskiego dla franciszkanina
"Hora Sancta" w Getsemani
Szlakiem Świętej Rodziny
Skarb rodziny Khalidi
Rosyjska enklawa