Kwartalnik

Kwartalnik „Ziemia Święta” ukazuje się od 1995 roku staraniem Fundacji Komisariat Ziemi Świętej i nawiązuje do wydawanego przez polski Komisariat od 1906 roku „Głosu Ziemi Świętej”. Obecnie jest jedynym na polskim rynku czasopismem, w całości poświęconym Ziemi Świętej.

Kwartalnik dostarcza informacji na temat działalności franciszkanów w Ziemi Świętej. Przybliża czytelnikowi w sposób interesujący i łatwy w odbiorze Ziemię poetycznie nazwaną „Piątą Ewangelią”. Adresowane jest nie tylko do pielgrzymów, którzy odwiedzili ziemską Ojczyznę Jezusa, ale także do tych, którzy z różnych powodów nie mogą pielgrzymować do Ziemi Świętej.

Czasopismo (60 stron, pełny kolor, papier kredowy) jest bogato ilustrowane i zawiera artykuły z zakresu archeologii, geografii, historii, wydarzeń biblijnych, liturgii, sanktuariów oraz aktualnych wydarzeń na Bliskim Wschodzie.

Kwartalnik „Ziemia Święta” to cenna pomoc w pracy duszpasterskiej i katechetycznej, to „cztery pielgrzymki” w ciągu roku do miejsc, które na stałe wpisały się w historię ludzkości. Dlatego warto dołączyć do grona naszych stałych Czytelników.


ZAMÓW PRENUMERATĘ


 

Rocznik 2013

W bieżącym roku wydawniczym pragniemy skupić się na Egipcie, który w starożytności był uważany za jedną z większych potęg politycznych i militarnych. Z władcami Egiptu liczyli się możni ówczesnego świata, a okoliczne ludy spoglądały na bogactwa Egiptu i jego żyzną ziemię wzdłuż Nilu, która zapewniała obfite plony i zaspokajała potrzeby mieszkańców. Władcy Egiptu wypowiadali wojny i zawierali sojusze z sąsiadującymi władcami, a co za tym idzie mieli znaczący wpływ na dzieje i losy mieszkańców Bliskiego Wschodu, w tym Palestyny. Egipt wielokrotnie pojawia się na kartach Pisma Świętego. Nie oznacza to jednak, że jest on przedstawiany zawsze w ten sam sposób. Pobyt Józefa syna Jakuba w Egipcie różni się od czasów Mojżesza, a ucieczka świętej Rodziny do Egiptu nie przypomina ucieczki czy wyjścia narodu wybranego z Egiptu.

wydawnictwo

Ziemia Święta 4 (76) 2013

W tym zeszycie, zamykającym nasz roczny cykl wydawniczy, publikujemy kolejne materiały poœwięcone starożytnemu Egiptowi. Pragniemy zwrócić uwagę na kilka bardzo ważnych spostrzeżeń wynikających z lektury, przemyœleń autorów, ale też osobistych refleksji. Dotyczą one zmagań z tematem stworzenia świata, problemów związanych z wielorakimi kryzysami oraz emigracją podejmowaną też z różnorodnych powodów.

Józef egipski, o którym opowiada tekst znanego biblisty, czy nie jest symbolem mądrej i roztropnej troski o naród, ale czy tylko? Choć sprzedany jako niewolnik zrobił oszałamiającą karierę i uzyskał możliwoœć zapomnienia skąd się wyszło oraz jakiemu Bogu w jego kraju oddawano należną czeœć, to jednak ocalił w sobie najlepsze wartości, a tym samym ocalił siebie i tożsamość.

wydawnictwo

Ziemia Święta 3 (75) 2013

W naszym kwartalniku dalszy ciąg wędrówki po starożytnym Egipcie. Chcemy bowiem, aby pielgrzymujący z nami po Ziemi świętej oraz czytelnicy kwartalnika wzrastali w formacji humanistycznej, duchowej i świadomie praktykowali wiarę. Okres wakacji jest też czasem sprzyjającym zrozumieniu wielu wątków Ewangelii. Gdy na przykład wyruszamy całą rodziną i jeszcze ze znajomymi na jakąś wędrówkę, to możemy przywołać opis powołania przez Jezusa pierwszych apostołów: braci Szymona i Andrzeja oraz Jakuba i Jana. Pochodzili z dwóch różnych rodzin, a łączył ich sposób zarabiania na utrzymanie. Wszyscy byli rybakami. Jezus powołał ich, aby zbudować wspólnotę nie tylko w oparciu o więzy rodzinne, ale także przyjażni z obcymi. A nawet więcej, gdyż ich współpraca dawała możliwość obfitszych połowów.

 

wydawnictwo

Ziemia Święta 2 (74) 2013

Formacji duchowo-intelektualnej służą teksty publikowane w niniejszym numerze. Wybitny biblista o. Daniel Chrupcała proponuje refleksję jak i po co kształtować rzetelne relacje ludzi ze Stwórcą. Okazuje się, że na przestrzeni wieków ludzkość zagubiła prawdziwy sens swojej misji, a co bardziej przygnębiające - burzy naturalny porządek ustanowiony przez Boga. Istnieje pilna potrzeba terapii.

Spojrzenie na to zagadnienie w starożytności przybliża ks. Mariusz Rosik. Współczesna terapia, to może już nie wyjście na pustkowie, ale czynne zaangażowanie się po stronie dobra. W każdym tygodniu niedzielna Msza święta przypominająca zmartwychwstanie Jezusa jest impulsem do powstania z grzechów i zaniedbań.

wydawnictwo

Ziemia Święta 1 (73) 2013

W pierwszym zeszycie 2013 roku sporo miejsca poświęciliśmy starożytnemu Egiptowi. Rozkwit tej cywilizacji może być przykładem dla współczesnych państw. Dla nas ludzi wierzących najważniejszy jest moment przyjęcia i przylgnięcia do Jezusa wspólnoty Koptów, którzy tak mocno uwierzyli, że do dziś cierpią prześladowania stanowiąc enklawę w morzu islamu. Ich postawa może być wzorem dla wielu „letnich” chrześcijan.

Tekstem o. Daniela Chrupcały o Trzech Królach pragniemy zwrócić uwagę na głęboki sens teologiczny tego święta i samego wydarzenia, które po wielu latach możemy świętować oficjalnie. Jest to bowiem proroctwo dotyczące przyjęcia wiary przez pogan i odrzucenia przez Żydów - Chrystus, "znakiem któremu sprzeciwiać się będą". Gwiazda, symbol zatroskanego o ludzkość Boga, prowadzi na spotkanie z Jezusem, ta interpretacja przybliża nas do zrozumienia tajemnicy Wcielenia i podjęcia przez Chrystusa dzieła odkupienia. Dziś, jak nigdy dotąd musimy być świadomi prawdziwości swojej wiary. Historia zatoczyła koło i od nowa dochodzi do prześladowań wyznawców Chrystusa. Trzeba umieć bronić wiary, a jednocześnie uzasadnić dlaczego.

Archiwum

Zobacz archwium roku: 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
wydawnictwo
NAJNOWSZY NUMER 4 (92) 2017
SPIS TREŚCI:

Pępek świata 
Jerozolima – centrum ziemi

Nikodem Gdyk

Betania
Barbara Szczepanowicz

Księga Koheleta
Piotr Blajer

Józef Flawiusz
Krzysztof Miller

Eucharystia w Ziemi Świętej.
Św. Jan Damasceński.
Doktor Kościoła na wschodzie

Jan Józef Janicki

Jan Polak (Poloner)
Celestyn M. Paczkowski

Jabne
Mariusz Rosik

Literatura Hechaloty
Tomasz Jelonek

Ubajd Zakani
Kamil Szadkowski

Neftali
Mirosław Jasinski

PANORAMA

Nowy patriarcha malechicki
Nagroda im. Karskiego dla franciszkanina
"Hora Sancta" w Getsemani
Szlakiem Świętej Rodziny
Skarb rodziny Khalidi
Rosyjska enklawa