Kwartalnik

Kwartalnik „Ziemia Święta” ukazuje się od 1995 roku staraniem Fundacji Komisariat Ziemi Świętej i nawiązuje do wydawanego przez polski Komisariat od 1906 roku „Głosu Ziemi Świętej”. Obecnie jest jedynym na polskim rynku czasopismem, w całości poświęconym Ziemi Świętej.

Kwartalnik dostarcza informacji na temat działalności franciszkanów w Ziemi Świętej. Przybliża czytelnikowi w sposób interesujący i łatwy w odbiorze Ziemię poetycznie nazwaną „Piątą Ewangelią”. Adresowane jest nie tylko do pielgrzymów, którzy odwiedzili ziemską Ojczyznę Jezusa, ale także do tych, którzy z różnych powodów nie mogą pielgrzymować do Ziemi Świętej.

Czasopismo (60 stron, pełny kolor, papier kredowy) jest bogato ilustrowane i zawiera artykuły z zakresu archeologii, geografii, historii, wydarzeń biblijnych, liturgii, sanktuariów oraz aktualnych wydarzeń na Bliskim Wschodzie.

Kwartalnik „Ziemia Święta” to cenna pomoc w pracy duszpasterskiej i katechetycznej, to „cztery pielgrzymki” w ciągu roku do miejsc, które na stałe wpisały się w historię ludzkości. Dlatego warto dołączyć do grona naszych stałych Czytelników.


ZAMÓW PRENUMERATĘ


 

Rocznik 2007

Niniejszym numerem rozpoczynamy nowy - trzynasty już rok wydawniczy. W ubiegłym roku uwagę skupialiśmy na Starym Testamencie rozważając i przybliżając postaci Patriarchów: Abrahama, Izaaka i Jakuba. Obecnie przenosimy się o kilka wieków, aby zatrzymać się nad dziełami czterech ewangelistów. Autor natchniony, chociaż w większości każdy z nich przywołuje te same fakty z życia Jezusa, zawarł w napisanej przez siebie Ewangelii różne przesłania teologiczne. Zapoznanie się z poszczególnymi dziełami pozwoli odczytać oraz zrozumieć mądrość i głębię każdej z nich, a co za tym idzie, docenić znaczenie decyzji Kościoła, który ubogacił Kanon Ksiąg natchnionych czterema Ewangeliami.

wydawnictwo

Ziemia Święta 4 (52) 2007

Ten numer kwartalnika przybliża osobę i dzieło św. Jana, który urodził się w Betsaidzie nad Jeziorem Galilejskim. Był bratem św. Jakuba zwanego "starszym". Podobnie jak jego brat i ojciec trudnił się rybołówstwem. Był jednym z najbliższych uczniów Nauczyciela z Nazaretu i naocznym świadkiem wskrzeszenia córki Jaira, przemienienia na Górze Tabor i konania w Ogrójcu; jako jedyny z grona dwunastu stał pod krzyżem, z którego Jezus powierzył mu misję opiekowania się Jego Matką; pierwszym mężczyzną, który znalazł się przy pustym grobie Jezusa, a po Jego zmartwychwstaniu przybywa razem ze św. Piotrem do grobu, gdzie ujrzał i uwierzył (J 20,8), że Chrystus rzeczywiście żyje. Na kartach czwartej Ewangelii jest często nazywany uczniem umiłowanym lub tym, którego Jezus miłował. Po Wniebowstąpieniu Chrystusa był z Piotrem podczas cudownego uzdrowienia paralityka przy Złotej Bramie. Przebywał przez wiele lat w Jerozolimie, potem najprawdopodobniej w Samarii, następnie w Efezie. Wielki jest wkład Czwartego Ewangelisty do kanonu Nowego Testamentu, gdyż oprócz Ewangelii pozostawił trzy listy i Apokalipsę.

wydawnictwo

Ziemia Święta 3 (51) 2007

Św. Łukasz - autor trzeciej Ewangelii i Dziejów Apostolskich - w odróżnieniu od pozostałych ewangelistów, był poganinem, a nie Żydem. Z zawodu lekarzem, człowiekiem wykształconym i bardzo dobrze obeznanym z ówczesną literaturą.

Około roku 50 spotkał św. Pawła, do którego przyłączył się jako uczeń i towarzysz jego apostolskich podróży. Będąc blisko Apostoła Narodów, lepiej poznał osobę Jezusa oraz Jego naukę i działalność, a także sytuację młodego Kościoła. Później, osobiste doświadczenia przeleje na papier - ten tekst będzie treścią Ewangelii i Dziejów Apostolskich.

Trzeci Ewangelista, ubogacił swoje dzieło relacjami, które dwaj poprzedni pominęli. Jako jedyny pisze o Zwiastowaniu Maryi, Nawiedzeniu św. Elżbiety, narodzeniu Jana Chrzciciela oraz opisuje dzieciństwo Jezusa. Ponadto tylko św. Łukasz relacjonuje pierwsze wystąpienie Jezusa w synagodze w Nazarecie i wskrzeszenie młodzieńca z Naim. On także przekazał przepiękne przypowieści o synu marnotrawnym i miłosiernym samarytaninie. Łukasz zaświadcza o nawróceniu się celnika Zacheusza.

wydawnictwo

Ziemia Święta 2 (50) 2007

Niniejszy kwartalnik w całości jest poświęcony Ewangelii napisanej przez św. Marka. W Kanonie biblijnym tę Ewangelię umieszczono jako drugą, lecz to właśnie ewangelista Marek był twórcą formy literackiej Ewangelii. Odczytywanie jego relacji na tle krajobrazów Ziemi Świętej jest jedynym w swoim rodzaju przeżyciem dla uważnego lektora. Zwięzłość i lakoniczność wielu opisów z jednoczesnym zatrzymaniem się nad niekiedy rozwiniętym opowiadaniem jakiegoś epizodu, współgra z rytmem pielgrzymki: tej parodniowej do Ziemi Świętej, jak i tej utożsamianej z biegiem życia. Czas wędrowania jest ograniczony, trzeba go więc wykorzystać jak najintensywniej, ale także potrzeba refleksji, by rozsmakować się w przeżyciach i je sobie przyswoić. Porównujemy prawdę Ewangelii z realiami ziemi Odkupienia, z jej historią i ludźmi, aby dzięki temu lepiej zrozumieć sens zdarzeń opisanych przez św. Marka.

wydawnictwo

Ziemia Święta 1 (49) 2007

Pierwszą w kolejności Kanonu Kościoła jest Ewangelia według św. Mateusza. Jak wiemy autor tej Ewangelii był również jednym z dwunastu Apostołów. Przed spotkaniem z Jezusem jego życie, w kontekście Prawa, nie należało do ciekawych. W oczach jemu współczesnych Żydów, jako poborca cła, kolaborował z rzymskim okupantem. Znajdował się na czarnej liście celników, których utożsamiano z największymi grzesznikami. Jezus, który nieco wcześniej powołał pierwszych Uczniów, na stałe zamieszkał w Kafarnaum. Obecność w tym mieście Nauczyciela z Nazaretu stała się zbawienna dla Lewiego. Opuścił komorę celną, by podążać za Jezusem, gdy On zaprosił go, by poszedł za nim.

Bieżący numer zawiera także bogaty opis z krótkiej pielgrzymki ks. kard. Stanisława Dziwisza, który przybył do Ziemi Świętej, aby poświęcić dwie pamiątki związane z papieżem Janem Pawłem II. W tej podniosłej uroczystości wzięło udział ponad 800 pielgrzymów z Polski, z których blisko 500 przybyło do sanktuarium Prymatu św. Piotra w Tabghdze w grupach zorganizowanych przez Komisariat Ziemi Świętej w Krakowie.

Archiwum

Zobacz archwium roku: 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
wydawnictwo
NAJNOWSZY NUMER 4 (92) 2017
SPIS TREŚCI:

Pępek świata 
Jerozolima – centrum ziemi

Nikodem Gdyk

Betania
Barbara Szczepanowicz

Księga Koheleta
Piotr Blajer

Józef Flawiusz
Krzysztof Miller

Eucharystia w Ziemi Świętej.
Św. Jan Damasceński.
Doktor Kościoła na wschodzie

Jan Józef Janicki

Jan Polak (Poloner)
Celestyn M. Paczkowski

Jabne
Mariusz Rosik

Literatura Hechaloty
Tomasz Jelonek

Ubajd Zakani
Kamil Szadkowski

Neftali
Mirosław Jasinski

PANORAMA

Nowy patriarcha malechicki
Nagroda im. Karskiego dla franciszkanina
"Hora Sancta" w Getsemani
Szlakiem Świętej Rodziny
Skarb rodziny Khalidi
Rosyjska enklawa