Kwartalnik

Kwartalnik „Ziemia Święta” ukazuje się od 1995 roku staraniem Fundacji Komisariat Ziemi Świętej i nawiązuje do wydawanego przez polski Komisariat od 1906 roku „Głosu Ziemi Świętej”. Obecnie jest jedynym na polskim rynku czasopismem, w całości poświęconym Ziemi Świętej.

Kwartalnik dostarcza informacji na temat działalności franciszkanów w Ziemi Świętej. Przybliża czytelnikowi w sposób interesujący i łatwy w odbiorze Ziemię poetycznie nazwaną „Piątą Ewangelią”. Adresowane jest nie tylko do pielgrzymów, którzy odwiedzili ziemską Ojczyznę Jezusa, ale także do tych, którzy z różnych powodów nie mogą pielgrzymować do Ziemi Świętej.

Czasopismo (60 stron, pełny kolor, papier kredowy) jest bogato ilustrowane i zawiera artykuły z zakresu archeologii, geografii, historii, wydarzeń biblijnych, liturgii, sanktuariów oraz aktualnych wydarzeń na Bliskim Wschodzie.

Kwartalnik „Ziemia Święta” to cenna pomoc w pracy duszpasterskiej i katechetycznej, to „cztery pielgrzymki” w ciągu roku do miejsc, które na stałe wpisały się w historię ludzkości. Dlatego warto dołączyć do grona naszych stałych Czytelników.


ZAMÓW PRENUMERATĘ


 

Rocznik 2009

Tematem wiodącym pisma w bieżącym roku będzie kolejna kraina geograficzna Ziemi Świętej - Samaria. Ten region, który przedziela Galileę i Judeę nie figuruje w programach pielgrzymek do ziemskiej Ojczyzny Jezusa. Z tym większym więc zainteresowaniem, mamy nadzieję, Czytelnicy będą przyswajać poszczególne miejsca, których nie mogli bezpośrednio poznać, a które odegrały ważną rolę w historii zbawienia.
Bieżący rok wydawniczy zbiega się z radosnym jubileuszem 800-lecia istnienia Zakonu Braci Mniejszych. W 1209 roku papież Inocenty III dla garstki pierwszych braci ustnie zatwierdził sposób życia, który św. Franciszek spisał w niewielu prostych słowach, a które polegały na życiu według świętej Ewangelii, w pokorze, bez własności i w czystości.

wydawnictwo

Ziemia Święta 4 (60) 2009

Kończymy wędrówkę i opis krainy Ziemi Świętej pod nazwą Samaria. W rocznym cyklu ukazaliśmy dawną jej wspaniałość, nadto wierzenia, zwyczaje i historię. Trzeba jednak dodać jeszcze jedno stwierdzenie. Zdarzenia opisów Ewangelii uprawniają do określenia mieszkańców tej krainy jako pewnego symbolu ewangelizacji, która swoim zasięgiem powinna objąć wszystkich mieszkańców ziemi. Scena rozmowy Jezusa z Samarytanką dobitnie o tym świadczy, gdyż owa kobieta uosabia część ludzkości, która nie zna Boga jako prawdziwego źródła szczęścia, nie zna Jego miłości. Inna perykopa o miłosiernym Samarytaninie z kolei, zwraca uwagę na przymiot Boga, którego miłosierdzie nie ma względu na osoby. To bardzo istotne i zaskakujące przesłanie dla współczesnych, kształtujące myślenie i postawy wobec wielorakich postaci egoizmu, a niekiedy wręcz zamykania się na dobro.

wydawnictwo

Ziemia Święta 3 (59) 2009

Publikacją tekstów o dziejach i zdarzeniach regionu Samarii zachęcamy do refleksji nad tajemnicami naszego zbawienia, gdyż wydarzenia tamtych, odległych czasów ufundowały nam nową rzeczywistość religijną, a zarazem nową perspektywę związaną ze zmartwychwstaniem Chrystusa.

Artykuły o różnorodnej tematyce prowokują do zadumy nad dziedzictwem religijnym, kulturowym i historycznym, a w konsekwencji prowadzą do dojrzałej wiary - ta zaś dziś jest niezbędna, jak nigdy dotąd. Dobór artykułów podyktowany jest odniesieniem do rzeczywistości w której żyjemy, praktykujemy wiarę i troszczymy się o jej przekaz młodemu pokoleniu, ale nie tylko.

wydawnictwo

Ziemia Święta 2 (58) 2009

Kontynuujemy cykl poświęcony Samarii. W bieżącym numerze znajdą Czytelnicy wielość materiałów, spostrzeżeń, refleksji i opisów dotyczących wspólnoty Samarytan - ich dziejów i tradycji religijnej. Prezentując te materiały żywimy nadzieję iż nie tylko pomogą one poszerzyć wiedzę, ale utwierdzą nas w przekonaniu, że prawdy należy szukać u źródeł, tzn. posługiwać się tekstami oryginalnymi i na nich budować komentarz w celu objaśnienia, np.: dzieciom w rodzinie.

W trwającym Roku św. Pawła staramy się przybliżyć życie i misję apostolską, którą podjął ten Apostoł po pamiętnym wydarzeniu u bram Damaszku.

wydawnictwo

Ziemia Święta 1 (57) 2009

Jako pierwsze publikujemy teksty o Betel i Ramallah. W Betel Jahwe mówił do patriarchy Jakuba. Ponieważ jednak działo się to we śnie, Jakub po zbudzeniu się uświadomił sobie, że jest to miejsce straszne - „dom Boga i brama niebios” i nazwał go Betel. Jest w tym tekście także odniesienie do współczesności sugerujące upamiętnienie miejsc mających znaczenie historyczne - zwłaszcza miejsc świętych.

W trwającym jeszcze roku poświęconym Apostołowi Narodów przywołujemy Korynt - miasto bez Boga, do którego przybył św. Paweł. Zamieszczonym tekstem pragniemy zwrócić uwagę na skutki do jakich dochodzi, gdy człowiek zagubi Boga lub odrzuci Go. Przybliżamy też historię i konsekwencje podziału wielkiego królestwa Salomona.

Archiwum

Zobacz archwium roku: 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
wydawnictwo
NAJNOWSZY NUMER 4 (92) 2017
SPIS TREŚCI:

Pępek świata 
Jerozolima – centrum ziemi

Nikodem Gdyk

Betania
Barbara Szczepanowicz

Księga Koheleta
Piotr Blajer

Józef Flawiusz
Krzysztof Miller

Eucharystia w Ziemi Świętej.
Św. Jan Damasceński.
Doktor Kościoła na wschodzie

Jan Józef Janicki

Jan Polak (Poloner)
Celestyn M. Paczkowski

Jabne
Mariusz Rosik

Literatura Hechaloty
Tomasz Jelonek

Ubajd Zakani
Kamil Szadkowski

Neftali
Mirosław Jasinski

PANORAMA

Nowy patriarcha malechicki
Nagroda im. Karskiego dla franciszkanina
"Hora Sancta" w Getsemani
Szlakiem Świętej Rodziny
Skarb rodziny Khalidi
Rosyjska enklawa