Kwartalnik

Kwartalnik „Ziemia Święta” ukazuje się od 1995 roku staraniem Fundacji Komisariat Ziemi Świętej i nawiązuje do wydawanego przez polski Komisariat od 1906 roku „Głosu Ziemi Świętej”. Obecnie jest jedynym na polskim rynku czasopismem, w całości poświęconym Ziemi Świętej.

Kwartalnik dostarcza informacji na temat działalności franciszkanów w Ziemi Świętej. Przybliża czytelnikowi w sposób interesujący i łatwy w odbiorze Ziemię poetycznie nazwaną „Piątą Ewangelią”. Adresowane jest nie tylko do pielgrzymów, którzy odwiedzili ziemską Ojczyznę Jezusa, ale także do tych, którzy z różnych powodów nie mogą pielgrzymować do Ziemi Świętej.

Czasopismo (60 stron, pełny kolor, papier kredowy) jest bogato ilustrowane i zawiera artykuły z zakresu archeologii, geografii, historii, wydarzeń biblijnych, liturgii, sanktuariów oraz aktualnych wydarzeń na Bliskim Wschodzie.

Kwartalnik „Ziemia Święta” to cenna pomoc w pracy duszpasterskiej i katechetycznej, to „cztery pielgrzymki” w ciągu roku do miejsc, które na stałe wpisały się w historię ludzkości. Dlatego warto dołączyć do grona naszych stałych Czytelników.


ZAMÓW PRENUMERATĘ


 

Rocznik 2010

Tematem wiodącym rocznika jest Pustynia Negew - sucha kraina na pograniczu Kanaanu, Egiptu i Zajordania. W publikowanych tekstach opowiemy o dziejach miast, życiu ludzi i ciekawostkach związanych z tym terenem. Poprzez prezentowane materiały pragniemy zwrócić szczególną uwagę na biblijne zdarzenia stanowiące motyw przesłania dla nas - ludzi współcześnie żyjących. Otóż w biblijnym znaczeniu życie, czy pobyt na pustyni jest zawsze czasem błogosławionym, oznaczającym bliskość Boga, skłaniającym do refleksji i podejmowania znaczących decyzji.

wydawnictwo

Ziemia Święta 4 (64) 2010

W prezentowanych tekstach różnych autorów staraliśmy się opowiedzieć o historii miast, życiu ludzi i niezwykłych szczegółach związanych z tym regionem. Szczególną uwagę zwróciliśmy na wydarzenia biblijne, których przesłanie jest aktualne dla wszystkich ludzi: żyjących przed nami, ale także dla nas współczesnych, wszak każde pokolenie, na swój sposób, odnajduje się na pustyni życia. To bardzo specyficzna przestrzeń i uwarunkowania. Dotyczy jednostki, ale też całych społeczeństw i narodów. Rzeczywistość, w której żyjemy sama dostarcza materiałów do przemyśleń i refleksji.

wydawnictwo

Ziemia Święta 3 (63) 2010

W naszym kwartalniku trwa wędrówka po Pustyni Negew. Staramy się przybliżyć wydarzenia biblijne, historię, a także zwrócić uwagę na niezwykły świat roślinności, która potrafi egzystować na spalonej słońcem ziemi. Publikacją tekstów o tej problematyce pragniemy zachęcić do refleksji nad naszymi relacjami z Bogiem, a także do zadumy nad wyjątkowością człowieka w całym świecie istot żywych. Z kolei nad koniecznością pogłębienia wiary, pielęgnowania jej wzrostu i umiejętności obrony, gdy przyjdzie potrzeba dania świadectwa.

wydawnictwo

Ziemia Święta 2 (62) 2010

W publikowanych tekstach ukazujemy osoby, które przemyślały problem zbawienia wiecznego rozwijając swoje życie duchowe, co zaowocowało powstaniem pierwszych wspólnot monastycznych, zakonnych i pustelniczych. Piórem znawców biblijnych ukazujemy jak to miało miejsce na Pustyni Negew.

Kontynuujemy podróż po miastach w obrębie tej Pustyni i przywołujemy wydarzenia opisane w Księgach Starego i Nowego Testamentu. Kilka prezentowanych tekstów odnosi się do współczesnej historii Izraela.

wydawnictwo

Ziemia Święta 1 (61) 2010

W niniejszym numerze znajdą Czytelnicy wielość materiałów, spostrzeżeń, refleksji i opisów dotyczących Pustyni Negew, która jest bardzo rzadko odwiedzana, a tym samym znana pielgrzymom. W programie pielgrzymek najczęściej nie ma miejsc związanych z tą malownicza pustynią, dlatego na wstępie przybliżamy dwa miasta położone na Pustyni Negew: Awdat i Tel Arad. Niemniej interesujące są artykuły bezpośrednio związane z Pustynią Negew, jak słynna twierdza Masada, powołanie Mojżesza, fauna Negewu oraz korzenny szlak nabatejczyków.

W tym kwartalniku rozpoczynamy również prezentację Kustoszy Ziemi Świętej - począwszy od pierwszych lat obecności Braci Mniejszych w ziemskiej Ojczyźnie Jezusa aż po czasy współczesne.

Archiwum

Zobacz archwium roku: 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
wydawnictwo
NAJNOWSZY NUMER 4 (92) 2017
SPIS TREŚCI:

Pępek świata 
Jerozolima – centrum ziemi

Nikodem Gdyk

Betania
Barbara Szczepanowicz

Księga Koheleta
Piotr Blajer

Józef Flawiusz
Krzysztof Miller

Eucharystia w Ziemi Świętej.
Św. Jan Damasceński.
Doktor Kościoła na wschodzie

Jan Józef Janicki

Jan Polak (Poloner)
Celestyn M. Paczkowski

Jabne
Mariusz Rosik

Literatura Hechaloty
Tomasz Jelonek

Ubajd Zakani
Kamil Szadkowski

Neftali
Mirosław Jasinski

PANORAMA

Nowy patriarcha malechicki
Nagroda im. Karskiego dla franciszkanina
"Hora Sancta" w Getsemani
Szlakiem Świętej Rodziny
Skarb rodziny Khalidi
Rosyjska enklawa