Kwartalnik

Kwartalnik „Ziemia Święta” ukazuje się od 1995 roku staraniem Fundacji Komisariat Ziemi Świętej i nawiązuje do wydawanego przez polski Komisariat od 1906 roku „Głosu Ziemi Świętej”. Obecnie jest jedynym na polskim rynku czasopismem, w całości poświęconym Ziemi Świętej.

Kwartalnik dostarcza informacji na temat działalności franciszkanów w Ziemi Świętej. Przybliża czytelnikowi w sposób interesujący i łatwy w odbiorze Ziemię poetycznie nazwaną „Piątą Ewangelią”. Adresowane jest nie tylko do pielgrzymów, którzy odwiedzili ziemską Ojczyznę Jezusa, ale także do tych, którzy z różnych powodów nie mogą pielgrzymować do Ziemi Świętej.

Czasopismo (60 stron, pełny kolor, papier kredowy) jest bogato ilustrowane i zawiera artykuły z zakresu archeologii, geografii, historii, wydarzeń biblijnych, liturgii, sanktuariów oraz aktualnych wydarzeń na Bliskim Wschodzie.

Kwartalnik „Ziemia Święta” to cenna pomoc w pracy duszpasterskiej i katechetycznej, to „cztery pielgrzymki” w ciągu roku do miejsc, które na stałe wpisały się w historię ludzkości. Dlatego warto dołączyć do grona naszych stałych Czytelników.


ZAMÓW PRENUMERATĘ


 

Rocznik 2016

Papież Franciszek, 8 grudnia minionego roku, ogłosił Rok Miłosierdzia jako Nadzwyczajny Rok Święty. Jego życzeniem jest, by czas ten upłynął na refleksji prowadzącej do zmiany sposobu życia i nawrócenia się. Ogłoszony Rok Miłosierdzia to wezwanie do spotkania z miłosierdziem Boga, szczególnie w sakramencie pojednania. W Bulli „Misericordiae Vultus” (Oblicze miłosierdzia) Papież pisze „Tajemnica miłosierdzia jest dla nas źródłem radości, ukojenia i pokoju. Jest warunkiem naszego zbawienia… Miłosierdzie: to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie. Miłosierdzie jest podstawowym prawem, które mieszka w sercu każdego człowieka, gdy patrzy on szczerymi oczami na swojego brata, którego spotyka na drodze życia” – pisze papież Franciszek.

W bieżącym więc roku wydawniczym pragniemy przybliżyć naszym Czytelnikom tematy związane z miłosierdziem.

wydawnictwo

Ziemia Święta 4 (88) 2016

W czasie minionych wakacji wraz z młodzieżą przeżyliśmy zupełnie szczególne dni, które okazały się wielkim międzynarodowym świętem wiary. To niezwykłe świadectwo już w kilka dni po zakończeniu zrodziło pragnienie powtórki. Młodzieńczy entuzjazm udzielił się wszystkim, nawet przeciwnikom organizacji Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Mamy nadzieję, że wezwanie papieża Franciszka wieńczące Mszę świętą w Brzegach k. Wieliczki zapadło w serca zarówno uczestników na miejscu, jak i oglądających przez telewizję: „Nie dajcie sobie znieczulić duszy, ale dążcie do pięknej miłości, która wymaga również wyrzeczenia i mocnego – nie – dopingowi sukcesu za wszelką cenę i narkotykowi myślenia wyłącznie o sobie i swojej wygodzie”.

Św. Augustyn mówił: „Raduj się swoją wiarą”, a w domyśle – bądź miłosierny i czyń dobro. Tak było w życiu wielu świętych Kościoła. A zupełnie świeżym przykładem jest życie i posługa naszego świętego Papieża, naznaczone rysem Bożego miłosierdzia. Jan Paweł II ukazał światło w tym tunelu. Jest bowiem realna możliwość odcięcia się od zła panoszącego się w sobie i w świecie. A od prawdziwego nawrócenia już tylko krok do czynienia miłosierdzia bliźniemu. Rok Miłosierdzia niebawem zostanie zamknięty, trzeba więc, aby do całego bogactwa przeżyć dołączyć konstruktywną refleksję i uczynić krok do przodu. Wzrastać w łasce u Boga i u ludzi.

wydawnictwo

Ziemia Święta 3 (87) 2016

Obchodzony w tym roku Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia i wizyta papieża Franciszka na Światowych Dniach Młodych oraz na Jasnej Górze mogą stać się niezwykłą promocją wiary i zmartwychwstania z bylejakości wielu osób w różnym wieku. Wszyscy jesteśmy zaproszeni do zgłębiania wyznawanej wiary oraz czynnego praktykowania uczynków miłosierdzia zarówno względem duszy, jak i ciała.

Takie znaczenie ma nasza posługa słowa drukowanego i duszpasterstwo pielgrzymkowe do miejsc związanych z dziejami naszego Odkupienia. Nie wszyscy jednak mogą udać się do Ziemi Świętej. Niemniej, zainteresowani, poprzez lekturę tekstów publikowanych w naszym kwartalniku, mogą odbyć pielgrzymkę duchową. Zawsze bowiem ogłaszane drukiem teksty są zachętą do poznawania samej wiary i dziedzin, w których ona się wyraża – jako składnik kultury chrześcijańskiej. Dotyczy to budowli sakralnych, sztuki, muzyki, zwyczajów i tradycji przekazywanych z pokolenia na pokolenie. W bieżącym numerze kwartalnika również podejmujemy tę tematykę. Jest to ważne, gdyż przez czytanie materiał łatwiej utrwala się w pamięci.

Godna uwagi jest relacja z pielgrzymki do Ziemi Świętej (9-16 kwietnia 2016 r.) osób niepełnosprawnych, którzy kroczyli śladami Jezusa na wózkach, a nawet noszeni na rękach, gdy nie było innej możliwości dotarcia do ważnego miejsca świętego. Stronę organizacyjną pielgrzymki wziął na siebie Komisariat Ziemi Świętej w Krakowie, zaś duchową ks. bp Grzegorz Ryś.

wydawnictwo

Ziemia Święta 2 (86) 2016

Zbliża się czas niezwykłych duchowych przeżyć. Już wkrótce świętować będziemy wielki Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski. To bardzo ważne wydarzenie nawiązujące do chrztu księcia Mieszka I w 966 roku, w którym upatrujemy początek formowania się narodu, budowania jego tożsamości religijno-kulturowej, której ciągłość, mimo rozmaitych zawirowań dziejowych, udało się ocalić do czasów współczesnych. Jest to zatem stosowny moment na refleksję także nad chrztem swoim i członków rodziny. W najnowszym numerze kontynuujemy refleksję nad miłosierdziem Bożym w kontekście przeżywanego Roku Świętego. Pragniemy przybliżyć tę tematykę przywołując miłosierdzie z punktu widzenia chrześcijańskiego, żydowskiego i muzułmańskiego. Ważnym zagadnieniem, które poruszamy w bieżącym numerze jest wspólnota chrześcijańska języka hebrajskiego w Izraelu, jej struktury, problemy oraz to wszystko co wokół niej się dzieje.

wydawnictwo

Ziemia Święta 1 (85) 2016

W tym numerze m.in. przybliżamy Czytelnikom papieski dokument „Misericordiae Vultus”, by obchody Roku Świętego mogły być dla każdego prawdziwym momentem spotkania z miłosierdziem Boga.

Ukazujemy także pojęcie miłosierdzia w islamie oraz na kartach Starego Testamentu. Dopełnieniem jest ukazanie miłosierdzia w wymiarze chrześcijańskim, dlatego omawiamy przypowieść Jezusa o miłosiernym samarytaninie, a także przywołujemy nauczanie doktorów Kościoła, którzy głęboko omawiali ten temat.
Szeroko opisujemy również historię Domów Polskich w Jerozolimie i Betlejem, którymi opiekują się Siostry Elżbietanki z Polski.

Archiwum

Zobacz archwium roku: 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
wydawnictwo
NAJNOWSZY NUMER 4 (92) 2017
SPIS TREŚCI:

Pępek świata 
Jerozolima – centrum ziemi

Nikodem Gdyk

Betania
Barbara Szczepanowicz

Księga Koheleta
Piotr Blajer

Józef Flawiusz
Krzysztof Miller

Eucharystia w Ziemi Świętej.
Św. Jan Damasceński.
Doktor Kościoła na wschodzie

Jan Józef Janicki

Jan Polak (Poloner)
Celestyn M. Paczkowski

Jabne
Mariusz Rosik

Literatura Hechaloty
Tomasz Jelonek

Ubajd Zakani
Kamil Szadkowski

Neftali
Mirosław Jasinski

PANORAMA

Nowy patriarcha malechicki
Nagroda im. Karskiego dla franciszkanina
"Hora Sancta" w Getsemani
Szlakiem Świętej Rodziny
Skarb rodziny Khalidi
Rosyjska enklawa