Kwartalnik

Kwartalnik „Ziemia Święta” ukazuje się od 1995 roku staraniem Fundacji Komisariat Ziemi Świętej i nawiązuje do wydawanego przez polski Komisariat od 1906 roku „Głosu Ziemi Świętej”. Obecnie jest jedynym na polskim rynku czasopismem, w całości poświęconym Ziemi Świętej.

Kwartalnik dostarcza informacji na temat działalności franciszkanów w Ziemi Świętej. Przybliża czytelnikowi w sposób interesujący i łatwy w odbiorze Ziemię poetycznie nazwaną „Piątą Ewangelią”. Adresowane jest nie tylko do pielgrzymów, którzy odwiedzili ziemską Ojczyznę Jezusa, ale także do tych, którzy z różnych powodów nie mogą pielgrzymować do Ziemi Świętej.

Czasopismo (60 stron, pełny kolor, papier kredowy) jest bogato ilustrowane i zawiera artykuły z zakresu archeologii, geografii, historii, wydarzeń biblijnych, liturgii, sanktuariów oraz aktualnych wydarzeń na Bliskim Wschodzie.

Kwartalnik „Ziemia Święta” to cenna pomoc w pracy duszpasterskiej i katechetycznej, to „cztery pielgrzymki” w ciągu roku do miejsc, które na stałe wpisały się w historię ludzkości. Dlatego warto dołączyć do grona naszych stałych Czytelników.


ZAMÓW PRENUMERATĘ


 

Rocznik 2014

Niniejszy rok wydawniczy chcemy poświęcić Jerozolimie. W każdym numerze pragniemy przybliżyć poszczególne dzielnice Świętego Miasta, czyli chrześcijańskiej, żydowskiej, ormiańskiej i muzułmańskiej.

W publikowanych artykułach opowiemy o przejawach Bożego Miłosierdzia widzianego oczami artysty Adriano Alessandriniego, a także o pięknej i owocującej wielkim dobrem posłudze zgromadzeń i zakonach żeńskich działających na terenach Jerozolimy. Nadto o dziejach Jerozolimy, o tym jak była dobrze ufortyfikowanym miastem, co stanowiło jego centrum, które bezwzględnie musiało być chronione. A sercem miasta nad którym Jezus zapłakał, bo nie chciało poznać czasu swego nawiedzenia, była świątynia – to także przesłanie dla nas współcześnie żyjących. Ileż ich jest w tekstach Pisma Świętego. Warto więc do lektury kwartalnika dołożyć cegiełkę własnych przemyœleń i zdobywać pewność swojej wiary.

wydawnictwo

Ziemia Święta 4 (80) 2014

W naszej wirtualnej pielgrzymce pozostajemy w Starej Jerozolimie i zwiedzamy kolejne ważne dla chrześcijan enklawy życia oraz obiekty kultu wspólnot religijnych. Mamy nadzieję, iż poprzez drukowane teksty i zamieszczane fotografie z łatwością można przenieść się do miejsc świętych, które nie zawsze da się zobaczyć nawet będąc fizycznie w Ziemi Świętej. Nadto widzimy, że przybywają tam chrześcijanie z całego świata. Uświadamiamy sobie zatem, iż jako katolicy należymy do ponadmiliardowej rzeszy wyznawców Jezusa Chrystusa. Jest to wspaniałe doświadczenie powszechności Kościoła chociaż wpisują się w nią także prześladowania i mordy dokonywane współcześnie na wyznawcach Chrystusa w niektórych państwach afrykańskich oraz Bliskiego Wschodu.

wydawnictwo

Ziemia Święta 3 (79) 2014

Waszej życzliwości polecamy kolejny numer kwartalnika i zachęcamy do jego lektury. W naszej reporterskiej pielgrzymce zwiedzamy dzielnice Starej Jerozolimy, kontynuując poznawanie ważnych obiektów, zwyczajów i tradycji religijnej obecnych tam wspólnot wyznaniowych. Numer zawiera opis ormiańskiej dzielnicy, która urzeka skromnością i ubogaca duchowo. Budowle sakralne różnych wyznań wpisują się w piękno krajobrazu i widać, że cała natura ukierunkowana jest na wyrażenie zachwytu i oddania czci Bogu. A zaduma może zrodzić konkretne postanowienia o uporządkowaniu swojego życia duchowego i osobistego, na wzór harmonii panującej w przyrodzie. Oby jak najwięcej było takich przypadków, bo wtedy możliwe będzie życie prawdziwie po chrześcijańsku.

wydawnictwo

Ziemia Święta 2 (78) 2014

Kontynuujemy wirtualną pielgrzymkę po dzielnicach biblijnej Jerozolimy w oparciu o artykuły, które autorzy opracowują korzystając obficie z zapisów Pisma Świętego. Ma to zasadnicze znaczenie w formacji, gdyż przepowiednie proroków Starego Testamentu i relacje Ewangelistów zawierają odniesienia do wytworów ludzkiego ducha i energii materialnej włożonej w powstanie wielu budowli, którymi jako symbolami posługuje się Pismo Święte. Dotyczy to problematyki poruszanej w tym zeszycie, ale również tekstów przygotowywanych do kolejnych numerów. Odnosimy się do konkretnych miejsc, gdzie, co i w jakim kontekście zostało wypowiedziane przez Chrystusa, a zapisane w Ewangeliach.

wydawnictwo

Ziemia Święta 1 (77) 2014

Święta Bożego Narodzenia i początek Nowego Roku zawsze są czasem wypełnionym wieloma pragnieniami i głęboką nadzieją. Naszym gorącym pragnieniem jest, aby publikowane w „Ziemi Świętej” artykuły przyczyniały się do wzrostu świadomoœci i wiedzy religijnej, a także aby wzrastała liczba czytelników sięgających po lekturę naszego kwartalnika. Nie można bowiem poprzestać na tym, co o Kościele, wierze i świętych symbolach chrzeœcijaństwa mówią media tzw. „mętnego nurtu”. Aby nie ulec zbałamuceniu trzeba docierać do Ÿródeł, a to umożliwiają artykuły zamieszczane w „Ziemi Świętej” , pisane przez znawców problematyki biblijnej i życia Kościoła. Staramy się też o piękno szaty graficznej, gdyż jako wzrokowcy, wszyscy potrzebujemy oglądać piękno. Z takimi refleksjami oddajemy do rąk Czytelników pierwszy numer kwartalnika w 2014 roku. Zawarte w nim treści oscylują wokół problematyki wiary i życia w łącznoœci z Jezusem. Zwracamy uwagę na wiarę, gdyż jest ona jedną z postaw czuwania, a zarazem troską o osobiste zbawienie.

Archiwum

Zobacz archwium roku: 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
wydawnictwo
NAJNOWSZY NUMER 1 (105) 2022
SPIS TREŚCI:

Od redakcji
Nikodem M. Gdyk

Kolejna rocznica
Nikodem M. Gdyk

Kościół-Matka
Celestyn M. Paczkowski

Jan Paweł II
Jubileuszowa pielgrzymka
do Ziemi Świętej

Michele Picirillo

Omer Englebert
Piotr Blajer

Franciszek
GianMaria Polidoro

Wspominamy o. Paschalisa
Błażej Krukowski

Um El-Rassas - biblijne Mefaat
Marian Arndt

Orzechowscy w Jerozolimie
Celestyn Paczkowski

 EGERIA Plus

Greckie Filippii
Katarzyna Jakielaszek

 PANORAMA

Nowości na Polu Pasterzy
Kontynuacja prac przy Bożym Grobie
Palestyńskie kolory
Problem szkół