Kwartalnik

Kwartalnik „Ziemia Święta” ukazuje się od 1995 roku staraniem Fundacji Komisariat Ziemi Świętej i nawiązuje do wydawanego przez polski Komisariat od 1906 roku „Głosu Ziemi Świętej”. Obecnie jest jedynym na polskim rynku czasopismem, w całości poświęconym Ziemi Świętej.

Kwartalnik dostarcza informacji na temat działalności franciszkanów w Ziemi Świętej. Przybliża czytelnikowi w sposób interesujący i łatwy w odbiorze Ziemię poetycznie nazwaną „Piątą Ewangelią”. Adresowane jest nie tylko do pielgrzymów, którzy odwiedzili ziemską Ojczyznę Jezusa, ale także do tych, którzy z różnych powodów nie mogą pielgrzymować do Ziemi Świętej.

Czasopismo (60 stron, pełny kolor, papier kredowy) jest bogato ilustrowane i zawiera artykuły z zakresu archeologii, geografii, historii, wydarzeń biblijnych, liturgii, sanktuariów oraz aktualnych wydarzeń na Bliskim Wschodzie.

Kwartalnik „Ziemia Święta” to cenna pomoc w pracy duszpasterskiej i katechetycznej, to „cztery pielgrzymki” w ciągu roku do miejsc, które na stałe wpisały się w historię ludzkości. Dlatego warto dołączyć do grona naszych stałych Czytelników.


ZAMÓW PRENUMERATĘ


 

Rocznik 2019

W bieżącym roku Kustodia Ziemi Świętej wraz z Zakonem Braci Mniejszych obchodzić będzie 800-lecie spotkania św. Franciszka z Asyżu z sułtanem Melek el-Kamelem, ówczesnym władcą Egiptu i głównodowodzącym siłami zbrojnymi Saracenów w bitwie pod Damiettą. Św. Franciszek przybył do portu Akko, a następnie podążył na spotkanie z Sułtanem. Jego podróż do Ziemi Świętej oceniamy dziś jako wielkie i znaczące wydarzenie w życiu osobistym samego Franciszka, jak i powstania franciszkańskiej Kustodii Ziemi Świętej. Od tego czasu na Bliskim Wschodzie datuje się obecność kustoszy pamięci i miejsc świętych związanych z narodzinami, życiem i działalnością Jezusa Chrystusa, jego matki Maryi, a także powołanych apostołów.

wydawnictwo

Ziemia Święta 4 (100) 2019

Na dzieje 800-letniej obecności Braci Mniejszych w Ziemi Świętej składa się wiele wydarzeń o różnym zabarwieniu: od radosnych i przemyślnych sprytnych do prześladowań i prób wyrugowania. Ale też zmagań dyplomatycznych w celu utworzenia stałej „Prowincji Zamorskiej”, a przy tym głoszenie ewangelicznego orędzia Jezusa. Wola sprostania temu życzeniu Zbawiciela była tak mocna, iż żadne zagrożenia nie były w stanie ich zastraszyć lub zatrzymać. Bieżący numer przybliża sporo wiadomości na ten temat, ukazując m.in. fenomen św. Franciszka z Asyżu, który odegrał decydującą rolę w przetrwaniu franciszkanów w Ziemi Świętej do czasów współczesnych.

wydawnictwo

Ziemia Święta 3 (99) 2019

W historii 800-lecia obecności Braci Mniejszych w Ziemi Świętej, najważniejszym momentem wydaje się być ich przybycie, zgodnie z wolą św. Franciszka, do Egiptu. Spełniało się w ten sposób polecenie Jezusa, aby apostołowie szli na krańce świata głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Posługa braci nad Nilem przyczyniła się do zbawiennej decyzji Franciszka o zorganizowaniu i budowie administracji zakonnej oraz powołania do istnienia tzw. „Prowincji Zamorskiej”. Co prawda, zmieniające się realia polityczne powodowały rozmaite trudności, a nawet prześladowania i śmierć zakonników, ale wola prowadzenia dzieła Bożego, była znacznie silniejsza niż zagrożenia. Dzięki temu poświęceniu, pośród morza muzułmańskiego przetrwała wiara do dziś.

wydawnictwo

Ziemia Święta 2 (98) 2019

W bieżącym zeszycie kwartalnika kontynuujemy ważne wydarzenie jakim było powstanie Kustodii Ziemi Świętej nie tylko dla zakonu franciszkańskiego, ale także dla historii Kościoła aż do czasów współczesnych. W tym znaczeniu trzeba odczytywać i interpretować podróż Jego Świątobliwości papieża Franciszka do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Nadto teksty o różnej tematyce wzbogacające wiedzę i formację ludzi zainteresowanych religią szeroko pojętą.

wydawnictwo

Ziemia Święta 1 (97) 2019

W pierwszym zeszycie kwartalnika przywołujemy te znaczące wydarzenia oraz okoliczności, które w ciągu wieków złożyły się na powstanie samej Kustodii Ziemi Świętej, ośrodków duszpasterstwa i opieki nad pielgrzymami. Przybliżamy też inne tematy związane z relacjami apostołów zawarte w ewangeliach, a także tekstach Starego Testamentu.

Archiwum

Zobacz archwium roku: 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
wydawnictwo
NAJNOWSZY NUMER 1 (105) 2022
SPIS TREŚCI:

Od redakcji
Nikodem M. Gdyk

Kolejna rocznica
Nikodem M. Gdyk

Kościół-Matka
Celestyn M. Paczkowski

Jan Paweł II
Jubileuszowa pielgrzymka
do Ziemi Świętej

Michele Picirillo

Omer Englebert
Piotr Blajer

Franciszek
GianMaria Polidoro

Wspominamy o. Paschalisa
Błażej Krukowski

Um El-Rassas - biblijne Mefaat
Marian Arndt

Orzechowscy w Jerozolimie
Celestyn Paczkowski

 EGERIA Plus

Greckie Filippii
Katarzyna Jakielaszek

 PANORAMA

Nowości na Polu Pasterzy
Kontynuacja prac przy Bożym Grobie
Palestyńskie kolory
Problem szkół