Kwartalnik

Kwartalnik „Ziemia Święta” ukazuje się od 1995 roku staraniem Fundacji Komisariat Ziemi Świętej i nawiązuje do wydawanego przez polski Komisariat od 1906 roku „Głosu Ziemi Świętej”. Obecnie jest jedynym na polskim rynku czasopismem, w całości poświęconym Ziemi Świętej.

Kwartalnik dostarcza informacji na temat działalności franciszkanów w Ziemi Świętej. Przybliża czytelnikowi w sposób interesujący i łatwy w odbiorze Ziemię poetycznie nazwaną „Piątą Ewangelią”. Adresowane jest nie tylko do pielgrzymów, którzy odwiedzili ziemską Ojczyznę Jezusa, ale także do tych, którzy z różnych powodów nie mogą pielgrzymować do Ziemi Świętej.

Czasopismo (60 stron, pełny kolor, papier kredowy) jest bogato ilustrowane i zawiera artykuły z zakresu archeologii, geografii, historii, wydarzeń biblijnych, liturgii, sanktuariów oraz aktualnych wydarzeń na Bliskim Wschodzie.

Kwartalnik „Ziemia Święta” to cenna pomoc w pracy duszpasterskiej i katechetycznej, to „cztery pielgrzymki” w ciągu roku do miejsc, które na stałe wpisały się w historię ludzkości. Dlatego warto dołączyć do grona naszych stałych Czytelników.


ZAMÓW PRENUMERATĘ


 

Rocznik 2008

Czytelnikom pisma, jako temat wiodący w 2008 roku, proponujemy wędrówkę po krainie Galilei, w której Jezus spędził większą część swego ziemskiego życia. Osoby, które były w Galilei z pewnością pamiętają urokliwą zieleń, spokój otoczenia, malownicze góry oraz miejscowych ludzi - przyjaźnie usposobionych do obcych. Do tych oglądanych wcześniej obrazów chętnie i często się powraca. Zatrzymanie się jednak wyłącznie na tych miejscach, które znajdują się na pielgrzymim szlaku, oznaczałoby zubożenie poznania tego regionu Palestyny. Dlatego, na łamach kwartalnika, będziemy podejmować tematy, które uzupełnią i poszerzą wiedzę o miejscach, do których wcale, bądź rzadko docierają pielgrzymi.

wydawnictwo

Ziemia Święta 4 (56) 2008

Jezus obchodził całą Galileę, głosząc Ewangelię o królestwie. Tym zeszytem kwartalnika kończymy "wędrówkę" po krainie, w której Jezus prowadził działalność publiczną, uzdrowił wielu chorych i przygotowywał swoich uczniów do przyszłej misji duszpasterskiej. W tym kontekście szczególną uwagę kierujemy na opisane przez św. Mateusza Kazanie na Górze. Powszechnie uznaje się, że stanowi ono kodeks moralności chrześcijańskiej - Dekalog Nowego Testamentu. Jest to bardzo ważne, gdyż Jezus ogłaszając go wskazał na odmienny sposób realizowania norm Prawa, mianowicie, na wypełnianie czynów miłości, tak aby każdy dobry uczynek przybliżał człowieka do Boga, który jest miłością. Lektura tekstu Mateusza może też być modlitwą i rachunkiem sumienia, wszak jego treść mówi o powołaniu chrześcijańskim i o różnych zadaniach wyznawcy Chrystusa. Można przemyśleć swoje postępowanie i dojść do bardzo konstruktywnych wniosków odnoszących się do przemiany sposobu życia, hierarchii wartości oraz sposobu ich realizacji.

wydawnictwo

Ziemia Święta 3 (55) 2008

W tym numerze ukazany jest m.in. sposób przekazywania orędzia zbawienia przez Chrystusa, czyli studium gatunków literackich, którymi posługiwał się Jezus. Ponadto opowieść o Korozain, jednym z trzech miast, którego mieszkańcy świadomie nie chcieli dokonać nawrócenia. Przybliżamy także kolejne miejscowości położone w Galilei, czyli Safed i Hittin.

W związku z ogłoszeniem przez papieża Benedykta XVI obchodów Roku św. Pawła zamieszczamy materiał poświęcony osobie Apostoła Narodów. Tym artykułem pragniemy zachęcić Czytelników do zamyśleń nad gorliwością Apostoła Narodów. Św. Paweł świadczył o Jezusie i Jego nauce, a nawet był gotów oddać
własne życie.

Biograficzny rys św. Franciszka z Asyżu, który kontynuujemy w związku ze zbliżającym się jubileuszem
800-lecia istnienia Zakonu Braci Mniejszych (Ordo Fratrum Minorum), ma na celu ukazanie głębokiego pragnienia dla ścisłego zjednoczenia się Biedaczyny z Bogiem, dla realizacji którego opuszcza
rodzinę i przyjaciół oraz całkowicie rezygnuje z posiadania czegokolwiek na własność.

wydawnictwo

Ziemia Święta 2 (54) 2008

W bieżącym zeszycie kontynuujemy wędrówkę po Galilei - krainie, w której Pan Jezus spędził znaczną część ziemskiego życia. Tutaj bowiem najczęściej nauczał i dokonał najwięcej cudów. Św. Mateusz ewangelista zaświadcza, że Jezus obchodził całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu (4,23). Reakcja naocznych świadków tych wydarzeń była natychmiastowa, gdyż wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej (Mk 1,28).

Konkretne miasta i topografia opisane przez Ewangelistów mają także znaczenie symboliczne, których Jezus używa dla zobrazowania wypowiedzianych myśli i słów. Dlatego prezentując materiały dotyczące wydarzeń w poszczególnych miastach i innych miejscach, staramy się wydobyć najbardziej istotne elementy orędzia Chrystusa, zaś opis terenu, na którym wszystko się dzieje jest obrazem spinającym - jak klamrą - pouczenia Jezusa z koniecznością przekładania wszystkich słów na codzienność życia.

wydawnictwo

Ziemia Święta 1 (53) 2008

W niniejszym kwartalniku przybliżamy Czytelnikom m.in. cztery miasta położone w Galilei: Dan i Banias, Seforis i Cezareę Nadmorską. Te miejscowości, znane jeszcze przed narodzeniem Chrystusa, odegrały znaczącą rolę zapisaną na kartach Nowego Testamentu. To w okolicach Banias - Cezarei Filipowej św. Piotr wyznał, że Jezus jest Mesjaszem. Seforis, według tradycji, związane jest z życiem rodziców Maryi, zaś Cezarea Nadmorska, m.in. z życiem i działalnością Apostoła Narodów, Księcia Apostołów i św. Filipa.

Zakon Braci Mniejszych przygotowuje się do obchodów 800-lecia istnienia, dlatego na łamach kwartalnika - w dziale "Egeria" - przybliżamy postać św. Franciszka z Asyżu, a także - w dziale "Kronika Jubileuszu
800-lecia" - dzielimy się z Czytelnikami wiadomościami o najważniejszych jubileuszowych wydarzeniach,
które odbywają się na całym świecie.

Archiwum

Zobacz archwium roku: 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
wydawnictwo
NAJNOWSZY NUMER 1 (105) 2022
SPIS TREŚCI:

Od redakcji
Nikodem M. Gdyk

Kolejna rocznica
Nikodem M. Gdyk

Kościół-Matka
Celestyn M. Paczkowski

Jan Paweł II
Jubileuszowa pielgrzymka
do Ziemi Świętej

Michele Picirillo

Omer Englebert
Piotr Blajer

Franciszek
GianMaria Polidoro

Wspominamy o. Paschalisa
Błażej Krukowski

Um El-Rassas - biblijne Mefaat
Marian Arndt

Orzechowscy w Jerozolimie
Celestyn Paczkowski

 EGERIA Plus

Greckie Filippii
Katarzyna Jakielaszek

 PANORAMA

Nowości na Polu Pasterzy
Kontynuacja prac przy Bożym Grobie
Palestyńskie kolory
Problem szkół