Kwartalnik

Kwartalnik „Ziemia Święta” ukazuje się od 1995 roku staraniem Fundacji Komisariat Ziemi Świętej i nawiązuje do wydawanego przez polski Komisariat od 1906 roku „Głosu Ziemi Świętej”. Obecnie jest jedynym na polskim rynku czasopismem, w całości poświęconym Ziemi Świętej.

Kwartalnik dostarcza informacji na temat działalności franciszkanów w Ziemi Świętej. Przybliża czytelnikowi w sposób interesujący i łatwy w odbiorze Ziemię poetycznie nazwaną „Piątą Ewangelią”. Adresowane jest nie tylko do pielgrzymów, którzy odwiedzili ziemską Ojczyznę Jezusa, ale także do tych, którzy z różnych powodów nie mogą pielgrzymować do Ziemi Świętej.

Czasopismo (60 stron, pełny kolor, papier kredowy) jest bogato ilustrowane i zawiera artykuły z zakresu archeologii, geografii, historii, wydarzeń biblijnych, liturgii, sanktuariów oraz aktualnych wydarzeń na Bliskim Wschodzie.

Kwartalnik „Ziemia Święta” to cenna pomoc w pracy duszpasterskiej i katechetycznej, to „cztery pielgrzymki” w ciągu roku do miejsc, które na stałe wpisały się w historię ludzkości. Dlatego warto dołączyć do grona naszych stałych Czytelników.


ZAMÓW PRENUMERATĘ


 

Rocznik 2011

Tematem wiodącym rocznika jest Judea. W taki oto sposób zamykamy prezentację krain geograficznych Ziemi Świętej. Wcześniej przybliżyliśmy Galileę, Samarię i Negew, a teraz pragniemy zaprosić Czytelników do wędrówki po centralnej krainie geograficznej ziemskiej Ojczyzny Jezusa. Bardzo dobrze są znane takie miasta jak Jerozolima, Betlejem, Ain Karem czy Jerycho. Do tych miejsc docierają pielgrzymi podczas kroczenia śladami Bożego Syna i Jego Niepokalanej Matki. Jednak Judea to nie tylko te wymienione miasta, gdyż są inne miasta i miejscowości, które były świadkami bardzo ważnych wydarzeń, a które zostały zapisane przez autorów natchnionych. Takie właśnie wydarzenia i miejscowości pragniemy przybliżyć Czytelnikom podczas prezentacji czwartej krainy geograficznej Ziemi Świętej.

wydawnictwo

Ziemia Święta 4 (68) 2011

 W niniejszym numerze kwartalnika kontynuujemy dzieło pielgrzymowania i zadumy nad geografią biblijną przybliżając Czytelnikom zasadnicze orędzie o Bogu miłosiernym. Publikujemy teksty mające odniesienie do przypowieści Jezusa. Zachęcamy do modlitwy piórami wybitnych biblistów, wyjaśniając znaczenie, np. psalmów.

Uważamy bowiem, iż jest to wkład w formację osobową. Chodzi o to abyśmy byli w pełni świadomymi swojej tożsamości religijnej. To samo dotyczy bardzo interesującego wywiadu z ks. Kard. Zenonem Grocholewskim na temat szkolnictwa.

Prezentując wybitne postaci pierwszych wieków chrześcijaństwa staramy się z ich życia i działalności wydobyć przesłanie dla współczesnych. Oni umieli pouczenia Jezusa przełożyć na codzienność życia.

wydawnictwo

Ziemia Święta 3 (67) 2011

Rdzeniem niniejszego numeru kwartalnika są refleksje nad koniecznością przemiany osobistej i wspólnoty narodowej w oparciu o publikacje przybliżające miejsca i wydarzenia związane z wyraźnym życzeniem Chrystusa nawracania się, aby wejść do Królestwa Bożego. Teksty powstałe w oparciu o zapisy Biblii uwzględniające geografię i kontekst historyczny ułatwiają zrozumienie języka przypowieści, którym posługiwał się Jezus mówiąc o królestwie jako Nowym Raju, Nowej Ziemi. Istotne jest też zwrócenie uwagi na uniwersalne wartości, które Chrystus głosi i do których praktykowania zachęca. Odwołując się do współczesnych zachowań, aż trudno uwierzyć, że znajdują się ludzie, którzy z nienawiścią odnoszą się do chrześcijaństwa, prowadząc kolejne pokolenia ku nihilizmowi, którzy odrzucają tradycję i religię. Właśnie ratunkiem z takiej sytuacji jest nawrócenie i powrót do Boga.

wydawnictwo

Ziemia Święta 2 (66) 2011

Tematyka tego numeru jest kontynuacją wydarzeń biblijnych w geograficznej krainie Ziemi Świętej - Judei. Publikowanymi tekstami pragniemy wypełnić mapę miejsc, do których nie zawsze docierają pielgrzymi.

W perspektywie tygodni obchodzić będziemy Święta Wielkanocne, podczas których orędzie o zmartwychwstaniu Chrystusa dotrze „aż na krańce ziemi”. Również radosne, pełne nadziei jest orędzie samego zmartwychwstałego Jezusa wypowiedziane w Galilei: „A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata” (Mt 28,20). Chrystus powstał z martwych i żyje. Dla nas współczesnych ta Obecność jest szczególnie ważna, gdyż w chwilach trudnych, prowadzących niekiedy do zwątpienia, zawsze można przyjść do Chrystusa obecnego w tabernakulum i w modlitwie prosić o pomoc.

Taką drogę wskazał Sługa Boży papież Jan Paweł II - wkrótce błogosławiony - którego bardzo często widziano w samotności przed Najświętszym Sakramentem, zatopionego w modlitwie. Warto tą drogą modlitwy podążać i jak najczęściej „składać wizytę” Chrystusowi obecnemu pod postacią Chleba, wszak Jezus pokonał śmierć nie tylko dla siebie, ale dla ludzi wszystkich epok. Nadto pozostał z nami abyśmy mogli być z Nim w Komunii.

wydawnictwo

Ziemia Święta 1 (65) 2011

W atmosferze świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, pragniemy zagościć u Was z tematyką Ziemi, na której dwa tysiące lat temu przyszedł na świat Jezus i po latach ewangelizacji dokonał zbawienia ludu - otwierając nowy rozdział w historii całej ludzkości poranionej skutkami grzechu nieposłuszeństwa Bogu. Dramat ten powrócił na naszych oczach, sprawiając wrażenie przybliżania się wydarzeń opisanych w Ewangeliach. Jesteśmy świadkami ogromnego nacisku środowisk relatywizujących moralność, pojęcie dobra i zła, a nawet usiłujących wyeliminować chrześcijańską kulturę życia. Trzeba więc, aby nastąpiło wewnętrzne odrodzenie wszystkich wierzących. Ludzie wierzący muszą znać swoją religię i wiedzieć czego się trzymać. A w codziennych rozstrzygnięciach uruchomić zdroworozsądkowe, racjonalne myślenie.

Archiwum

Zobacz archwium roku: 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
wydawnictwo
NAJNOWSZY NUMER 1 (105) 2022
SPIS TREŚCI:

Od redakcji
Nikodem M. Gdyk

Kolejna rocznica
Nikodem M. Gdyk

Kościół-Matka
Celestyn M. Paczkowski

Jan Paweł II
Jubileuszowa pielgrzymka
do Ziemi Świętej

Michele Picirillo

Omer Englebert
Piotr Blajer

Franciszek
GianMaria Polidoro

Wspominamy o. Paschalisa
Błażej Krukowski

Um El-Rassas - biblijne Mefaat
Marian Arndt

Orzechowscy w Jerozolimie
Celestyn Paczkowski

 EGERIA Plus

Greckie Filippii
Katarzyna Jakielaszek

 PANORAMA

Nowości na Polu Pasterzy
Kontynuacja prac przy Bożym Grobie
Palestyńskie kolory
Problem szkół