Kwartalnik

Kwartalnik „Ziemia Święta” ukazuje się od 1995 roku staraniem Fundacji Komisariat Ziemi Świętej i nawiązuje do wydawanego przez polski Komisariat od 1906 roku „Głosu Ziemi Świętej”. Obecnie jest jedynym na polskim rynku czasopismem, w całości poświęconym Ziemi Świętej.

Kwartalnik dostarcza informacji na temat działalności franciszkanów w Ziemi Świętej. Przybliża czytelnikowi w sposób interesujący i łatwy w odbiorze Ziemię poetycznie nazwaną „Piątą Ewangelią”. Adresowane jest nie tylko do pielgrzymów, którzy odwiedzili ziemską Ojczyznę Jezusa, ale także do tych, którzy z różnych powodów nie mogą pielgrzymować do Ziemi Świętej.

Czasopismo (60 stron, pełny kolor, papier kredowy) jest bogato ilustrowane i zawiera artykuły z zakresu archeologii, geografii, historii, wydarzeń biblijnych, liturgii, sanktuariów oraz aktualnych wydarzeń na Bliskim Wschodzie.

Kwartalnik „Ziemia Święta” to cenna pomoc w pracy duszpasterskiej i katechetycznej, to „cztery pielgrzymki” w ciągu roku do miejsc, które na stałe wpisały się w historię ludzkości. Dlatego warto dołączyć do grona naszych stałych Czytelników.


ZAMÓW PRENUMERATĘ


 

Rocznik 1996

Poszczególne numery "Ziemi Świętej" ukazują kolejne sanktuaria i wydarzenia, które na stałe wpisały się w historię i geografię naszego zbawienia. Tymi miejscami od wieków opiekują się franciszkanie. Wielu z nich, jak czytamy w artykule o. Anzelma Szteinke "Duszpasterz Arabów" ukazującym postać o. Mateusza Jozafata Lesickiego OFM (1834-1900), zapisało swym życiem wspaniałe karty historii. Rocznik zamyka specjalny numer poświęcony kontrowersyjnemu jubileuszowi „Jerozolima 3000”, ukazujący trzechtysiącletnią historię Świętego Miasta.

wydawnictwo

Ziemia Święta 4 (08) 1996

Ostatni numer 1996 roku ma charakter monotematyczny - jest numerem specjalnym - poświęcono go w całości jubileuszowi „trzech tysięcy lat od zdobycia Jerozolimy przez króla Dawida”. W zamieszczonych tekstach myśl przewodnią stanowią rozważania o znaczeniu tego Świętego Miasta dla wyznawców chrześcijaństwa, judaizmu i muzułmanów. Numer otwiera artykuł historyczny „Jerozolima 3000”. Zamieszczono w nim dzieje miasta zanim stanęła Świątynia Jahwe i dokonała się Pascha Chrystusa. Omówiono też ważniejsze budowle Starej Jerozolimy. Piórem ks. Marka Starowieyskiego nakreślona została idea Jerozolimy, jako pojęcia teologicznego dla egzegezy biblijnej i eschatologii.

wydawnictwo

Ziemia Święta 3 (07) 1996

W numerze opis kończący zarys historii Braci Mniejszych w Ziemi Świętej, którzy strzegą - jak można przeczytać - nie tylko kamieni, ale i „ducha” tych miejsc. O. Celestyn Paczkowski rysuje przed czytelnikami wyprawę na Pustynię Judzką, aby zobaczyć niedostępny dla wszystkich monastyr Mar Saba. Jan Gać opisuje miejsce Chrztu Jezusa nad Jordanem i Górę Kuszenia w pobliżu Jerycha. Natomiast w dziale historycznym o Jerozolimie w czasach Salomona opowiada ks. Tomasz Jelonek, a ks. Roman Bogacz o stole chlebów pokładnych w przybytku Jahwe. W numerze piękna opowieść o cerkwi św. Marii Magdaleny i legenda według, której „Obrończyni Chrystusa” udała się do Rzymu.

wydawnictwo

Ziemia Święta 2 (06) 1996

W numerze m.in. dalszy ciąg dziejów misji franciszkańskich w XVIII i XIX wieku. Jak co roku przybliżono atmosferę wydarzeń poprzedzających poranek Wielkiej Nocy. O Getsemani - Ogrodzie Oliwnym pisze o. Augustyn Szymański. Opowiadanie o życiu i działalności Chrystusa umierającego w momencie składania ofiary z baranków stało się tematem opowiadania o. Daniela Chrupcały „Pokorny baranek”. W dziale Biblia zamieszczono artykuł o Jerozolimie i jej czasach królewskich, a z ciekawostek archeologicznych o Ołtarzu Kadzenia. Nadto zamieszczono wspomnienia o Ojcu Mateuszu Lesickim, który w Ziemi Świętej był duszpasterzem przez 39 lat.

wydawnictwo

Ziemia Święta 1 (05) 1996

W numerze przedstawiono dzieje misji franciszkańskiej w XVI i XVII wieku. W klimacie Świąt Bożego Narodzenia o. Sebastian Jasiński zaprezentował kolebkę narodzin Jezusa, a o. Celestyn Paczkowski opowiadał o śniegu, który w Ziemi Świętej jest rzadkością i wzbudza ogromną sensację, ale jego znaczenie nie zawęża się tylko do zjawiska atmosferycznego „to Bóg zsyła śnieg niby wełnę” (por Ps 147,16). Po narodzeniu Jezusa miała miejsce zbrodnia Heroda, stąd też utrzymując temat numeru, Jan Gać opisał ucieczkę do Egiptu. Nadto w związku z pielgrzymkami i ich zetknięciem się w Ziemi Świętej z islamem o. Augustyn Szymański zaprezentował świętą księgę islamu - Koran.

Archiwum

Zobacz archwium roku: 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
wydawnictwo
NAJNOWSZY NUMER 1 (105) 2022
SPIS TREŚCI:

Od redakcji
Nikodem M. Gdyk

Kolejna rocznica
Nikodem M. Gdyk

Kościół-Matka
Celestyn M. Paczkowski

Jan Paweł II
Jubileuszowa pielgrzymka
do Ziemi Świętej

Michele Picirillo

Omer Englebert
Piotr Blajer

Franciszek
GianMaria Polidoro

Wspominamy o. Paschalisa
Błażej Krukowski

Um El-Rassas - biblijne Mefaat
Marian Arndt

Orzechowscy w Jerozolimie
Celestyn Paczkowski

 EGERIA Plus

Greckie Filippii
Katarzyna Jakielaszek

 PANORAMA

Nowości na Polu Pasterzy
Kontynuacja prac przy Bożym Grobie
Palestyńskie kolory
Problem szkół