Kwartalnik

Kwartalnik „Ziemia Święta” ukazuje się od 1995 roku staraniem Fundacji Komisariat Ziemi Świętej i nawiązuje do wydawanego przez polski Komisariat od 1906 roku „Głosu Ziemi Świętej”. Obecnie jest jedynym na polskim rynku czasopismem, w całości poświęconym Ziemi Świętej.

Kwartalnik dostarcza informacji na temat działalności franciszkanów w Ziemi Świętej. Przybliża czytelnikowi w sposób interesujący i łatwy w odbiorze Ziemię poetycznie nazwaną „Piątą Ewangelią”. Adresowane jest nie tylko do pielgrzymów, którzy odwiedzili ziemską Ojczyznę Jezusa, ale także do tych, którzy z różnych powodów nie mogą pielgrzymować do Ziemi Świętej.

Czasopismo (60 stron, pełny kolor, papier kredowy) jest bogato ilustrowane i zawiera artykuły z zakresu archeologii, geografii, historii, wydarzeń biblijnych, liturgii, sanktuariów oraz aktualnych wydarzeń na Bliskim Wschodzie.

Kwartalnik „Ziemia Święta” to cenna pomoc w pracy duszpasterskiej i katechetycznej, to „cztery pielgrzymki” w ciągu roku do miejsc, które na stałe wpisały się w historię ludzkości. Dlatego warto dołączyć do grona naszych stałych Czytelników.


ZAMÓW PRENUMERATĘ


 

Rocznik 2015

W bieżącym roku zgodnie z sugestią papieża Franciszka, który ogłosił, że będzie to Rok Życia Konsekrowanego, chcemy podjąć refleksję nad szerokim jego rozumieniem z implikacjami dla wiernych i odwrotnie. Zagadnienie to jest sprzężone – jakie rodziny, tacy księża, członkowie zakonów i instytutów życia konsekrowanego. Życie to ma swoją misję i charakter. W kwartalniku nie będziemy pisać o szczegółach w tym zakresie, gdyż zawierają je informatory o zgromadzeniach. Chcemy raczej, opisując życie religijne sanktuariów, wspólnot świętujących i przyjmujących pielgrzymów w Ziemi Świętej, uświadomić przesłanie wynikające z tego osobistego ofiarowania się w wymiarze wspólnoty zakonnej, również dla świeckich, gdyż oni też żyją we wspólnotach rodzinnych, z których mogą wyjść nowi kandydaci do życia konsekrowanego.

wydawnictwo

Ziemia Święta 4 (84) 2015

Publikowanymi tekstami o edukacji pragniemy przybliżyć system szkolnictwa uwzględniający specyfikę poszczególnych grup narodowościowych zamieszkujących Ziemię Świętą. Warto zwrócić uwagę iż cały proces edukacji odbywa się z poszanowaniem ich tradycji i oczekiwań w zakresie wychowania młodego pokolenia. Nie do przecenienia jest też obraz szkoły prowadzonej przez duchowych synów św. Jana Bosko. W Polsce też funkcjonują szkoły prowadzone przez zgromadzenia zakonne i związki wyznaniowe. Warto zainteresować się takimi szkołami w trosce o spójne wychowanie człowieka zwłaszcza, gdy rodzice są zbyt zapracowani i nie starcza im czasu na towarzyszenie dziecku w edukacji. A sprawa jest niezwykle ważna, gdyż do szkół trafiają antykatolickie programy degradujące człowieczeństwo w człowieku. Chcąc uratować wiarę i ducha katolickiego narodu trzeba niezwykłej czujności oraz troski o wychowanie i edukację młodzieży. Młodzi szukają jednak miłości, szczęścia i żywo reagują. Trzeba więc, aby nie przyjmowali bezkrytycznie opinii, że czas normalnych rodzin przeminął, aby nie bali się wyrazić własnego zdania na ten temat i byli pewni swego.

wydawnictwo

Ziemia Święta 3 (83) 2015

W kolejnym zeszycie kwartalnika „kontynuujemy” pielgrzymkę do ziemi Jezusa i Maryi. Podejmujemy tematy związane z życiem lub wynikające z nauczania Zbawiciela. Czynimy to w tym celu, aby lektura tekstów zachęciła do zobaczenia własnymi oczami miejsc związanych z życiem Syna Bożego i Jego Matki na ziemi. Z myślą o kształtowaniu ducha modlitwy i takim ustawieniu porządku dnia, że powinna być ona na pierwszym miejscu, publikujemy teksty o benedyktynach i twórcy monastycyzmu europejskiego – św. Benedykcie. Pragniemy przez to zwrócić uwagę na duchowy fundament Europy, od którego mieszkańcy kontynentu, zwłaszcza w ostatnim okresie, beztrosko odchodzą nie zdając sobie sprawy, że w ten sposób budują miejsce, w którym trudno będzie żyć. To chrześcijaństwo ukształtowało kulturowy wymiar kontynentu, w którym znaczący udział ma cywilizacja grecka i rzymska.

wydawnictwo

Ziemia Święta 2 (82) 2015

W niniejszym numerze pragniemy przybliżyć postaci biblijne żarliwie zabiegające o poprawność kultu i chwałę Boga, który jest jedynym władcą świata. Prezentujemy też zakon karmelitański i osobę proroka Eliasza, od którego się wywodzi. Duchowość zakonników, którzy najpierw byli pustelnikami, to wielkie świadectwo wiary. Współcześnie jest ono bardziej potrzebne niż kiedykolwiek w historii. Dziś być chrześcijaninem i postępować zgodnie z nakazami Dekalogu jest tak trudno, jak w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Dlatego spojrzenie w historię jest koniecznością – utwierdza w przekonaniu, że światłem na drodze jest wiara i modlitwa, tak jak praktykowali to mnisi żyjący w różnych wspólnotach. Drukując poszczególne teksty chcemy pokazać też drogę zmagań, jaką przebyli ludzie szukający Prawdy odwiecznej – choćby Edyta Stein – wybitna intelektualistka i filozof.

wydawnictwo

Ziemia Święta 1 (81) 2015

Bieżący numer kwartalnika głównie jest poświęcony misji, którą od wieków prowadzi Zakon Braci Mniejszych w ziemskiej Ojczyźnie Jezusa. Dzieje niemal ośmiu wieków obecności i posługi franciszkanów w Ziemi Świętej okupione są cierpieniami, prześladowaniami i bardzo licznymi ofiarami z życia, nie tylko w przeszłości, ale również w dobie współczesnej. Duchowi synowie św. Franciszka nie chcieli jednak być wyłącznie „strażnikami ruin”, dlatego rozpoczęli różnorodną działalność: od pracy duszpasterskiej po działalność naukową, od prowadzenia instytucji charytatywnych po troskę o pielgrzymów z całego świata.

Archiwum

Zobacz archwium roku: 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
wydawnictwo
NAJNOWSZY NUMER 1 (105) 2022
SPIS TREŚCI:

Od redakcji
Nikodem M. Gdyk

Kolejna rocznica
Nikodem M. Gdyk

Kościół-Matka
Celestyn M. Paczkowski

Jan Paweł II
Jubileuszowa pielgrzymka
do Ziemi Świętej

Michele Picirillo

Omer Englebert
Piotr Blajer

Franciszek
GianMaria Polidoro

Wspominamy o. Paschalisa
Błażej Krukowski

Um El-Rassas - biblijne Mefaat
Marian Arndt

Orzechowscy w Jerozolimie
Celestyn Paczkowski

 EGERIA Plus

Greckie Filippii
Katarzyna Jakielaszek

 PANORAMA

Nowości na Polu Pasterzy
Kontynuacja prac przy Bożym Grobie
Palestyńskie kolory
Problem szkół