Kwartalnik

Kwartalnik „Ziemia Święta” ukazuje się od 1995 roku staraniem Fundacji Komisariat Ziemi Świętej i nawiązuje do wydawanego przez polski Komisariat od 1906 roku „Głosu Ziemi Świętej”. Obecnie jest jedynym na polskim rynku czasopismem, w całości poświęconym Ziemi Świętej.

Kwartalnik dostarcza informacji na temat działalności franciszkanów w Ziemi Świętej. Przybliża czytelnikowi w sposób interesujący i łatwy w odbiorze Ziemię poetycznie nazwaną „Piątą Ewangelią”. Adresowane jest nie tylko do pielgrzymów, którzy odwiedzili ziemską Ojczyznę Jezusa, ale także do tych, którzy z różnych powodów nie mogą pielgrzymować do Ziemi Świętej.

Czasopismo (60 stron, pełny kolor, papier kredowy) jest bogato ilustrowane i zawiera artykuły z zakresu archeologii, geografii, historii, wydarzeń biblijnych, liturgii, sanktuariów oraz aktualnych wydarzeń na Bliskim Wschodzie.

Kwartalnik „Ziemia Święta” to cenna pomoc w pracy duszpasterskiej i katechetycznej, to „cztery pielgrzymki” w ciągu roku do miejsc, które na stałe wpisały się w historię ludzkości. Dlatego warto dołączyć do grona naszych stałych Czytelników.


ZAMÓW PRENUMERATĘ


 

Rocznik 2009

Tematem wiodącym pisma w bieżącym roku będzie kolejna kraina geograficzna Ziemi Świętej - Samaria. Ten region, który przedziela Galileę i Judeę nie figuruje w programach pielgrzymek do ziemskiej Ojczyzny Jezusa. Z tym większym więc zainteresowaniem, mamy nadzieję, Czytelnicy będą przyswajać poszczególne miejsca, których nie mogli bezpośrednio poznać, a które odegrały ważną rolę w historii zbawienia.
Bieżący rok wydawniczy zbiega się z radosnym jubileuszem 800-lecia istnienia Zakonu Braci Mniejszych. W 1209 roku papież Inocenty III dla garstki pierwszych braci ustnie zatwierdził sposób życia, który św. Franciszek spisał w niewielu prostych słowach, a które polegały na życiu według świętej Ewangelii, w pokorze, bez własności i w czystości.

wydawnictwo

Ziemia Święta 4 (60) 2009

Kończymy wędrówkę i opis krainy Ziemi Świętej pod nazwą Samaria. W rocznym cyklu ukazaliśmy dawną jej wspaniałość, nadto wierzenia, zwyczaje i historię. Trzeba jednak dodać jeszcze jedno stwierdzenie. Zdarzenia opisów Ewangelii uprawniają do określenia mieszkańców tej krainy jako pewnego symbolu ewangelizacji, która swoim zasięgiem powinna objąć wszystkich mieszkańców ziemi. Scena rozmowy Jezusa z Samarytanką dobitnie o tym świadczy, gdyż owa kobieta uosabia część ludzkości, która nie zna Boga jako prawdziwego źródła szczęścia, nie zna Jego miłości. Inna perykopa o miłosiernym Samarytaninie z kolei, zwraca uwagę na przymiot Boga, którego miłosierdzie nie ma względu na osoby. To bardzo istotne i zaskakujące przesłanie dla współczesnych, kształtujące myślenie i postawy wobec wielorakich postaci egoizmu, a niekiedy wręcz zamykania się na dobro.

wydawnictwo

Ziemia Święta 3 (59) 2009

Publikacją tekstów o dziejach i zdarzeniach regionu Samarii zachęcamy do refleksji nad tajemnicami naszego zbawienia, gdyż wydarzenia tamtych, odległych czasów ufundowały nam nową rzeczywistość religijną, a zarazem nową perspektywę związaną ze zmartwychwstaniem Chrystusa.

Artykuły o różnorodnej tematyce prowokują do zadumy nad dziedzictwem religijnym, kulturowym i historycznym, a w konsekwencji prowadzą do dojrzałej wiary - ta zaś dziś jest niezbędna, jak nigdy dotąd. Dobór artykułów podyktowany jest odniesieniem do rzeczywistości w której żyjemy, praktykujemy wiarę i troszczymy się o jej przekaz młodemu pokoleniu, ale nie tylko.

wydawnictwo

Ziemia Święta 2 (58) 2009

Kontynuujemy cykl poświęcony Samarii. W bieżącym numerze znajdą Czytelnicy wielość materiałów, spostrzeżeń, refleksji i opisów dotyczących wspólnoty Samarytan - ich dziejów i tradycji religijnej. Prezentując te materiały żywimy nadzieję iż nie tylko pomogą one poszerzyć wiedzę, ale utwierdzą nas w przekonaniu, że prawdy należy szukać u źródeł, tzn. posługiwać się tekstami oryginalnymi i na nich budować komentarz w celu objaśnienia, np.: dzieciom w rodzinie.

W trwającym Roku św. Pawła staramy się przybliżyć życie i misję apostolską, którą podjął ten Apostoł po pamiętnym wydarzeniu u bram Damaszku.

wydawnictwo

Ziemia Święta 1 (57) 2009

Jako pierwsze publikujemy teksty o Betel i Ramallah. W Betel Jahwe mówił do patriarchy Jakuba. Ponieważ jednak działo się to we śnie, Jakub po zbudzeniu się uświadomił sobie, że jest to miejsce straszne - „dom Boga i brama niebios” i nazwał go Betel. Jest w tym tekście także odniesienie do współczesności sugerujące upamiętnienie miejsc mających znaczenie historyczne - zwłaszcza miejsc świętych.

W trwającym jeszcze roku poświęconym Apostołowi Narodów przywołujemy Korynt - miasto bez Boga, do którego przybył św. Paweł. Zamieszczonym tekstem pragniemy zwrócić uwagę na skutki do jakich dochodzi, gdy człowiek zagubi Boga lub odrzuci Go. Przybliżamy też historię i konsekwencje podziału wielkiego królestwa Salomona.

Archiwum

Zobacz archwium roku: 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
wydawnictwo
NAJNOWSZY NUMER 1 (105) 2022
SPIS TREŚCI:

Od redakcji
Nikodem M. Gdyk

Kolejna rocznica
Nikodem M. Gdyk

Kościół-Matka
Celestyn M. Paczkowski

Jan Paweł II
Jubileuszowa pielgrzymka
do Ziemi Świętej

Michele Picirillo

Omer Englebert
Piotr Blajer

Franciszek
GianMaria Polidoro

Wspominamy o. Paschalisa
Błażej Krukowski

Um El-Rassas - biblijne Mefaat
Marian Arndt

Orzechowscy w Jerozolimie
Celestyn Paczkowski

 EGERIA Plus

Greckie Filippii
Katarzyna Jakielaszek

 PANORAMA

Nowości na Polu Pasterzy
Kontynuacja prac przy Bożym Grobie
Palestyńskie kolory
Problem szkół