Kwartalnik

Kwartalnik „Ziemia Święta” ukazuje się od 1995 roku staraniem Fundacji Komisariat Ziemi Świętej i nawiązuje do wydawanego przez polski Komisariat od 1906 roku „Głosu Ziemi Świętej”. Obecnie jest jedynym na polskim rynku czasopismem, w całości poświęconym Ziemi Świętej.

Kwartalnik dostarcza informacji na temat działalności franciszkanów w Ziemi Świętej. Przybliża czytelnikowi w sposób interesujący i łatwy w odbiorze Ziemię poetycznie nazwaną „Piątą Ewangelią”. Adresowane jest nie tylko do pielgrzymów, którzy odwiedzili ziemską Ojczyznę Jezusa, ale także do tych, którzy z różnych powodów nie mogą pielgrzymować do Ziemi Świętej.

Czasopismo (60 stron, pełny kolor, papier kredowy) jest bogato ilustrowane i zawiera artykuły z zakresu archeologii, geografii, historii, wydarzeń biblijnych, liturgii, sanktuariów oraz aktualnych wydarzeń na Bliskim Wschodzie.

Kwartalnik „Ziemia Święta” to cenna pomoc w pracy duszpasterskiej i katechetycznej, to „cztery pielgrzymki” w ciągu roku do miejsc, które na stałe wpisały się w historię ludzkości. Dlatego warto dołączyć do grona naszych stałych Czytelników.


ZAMÓW PRENUMERATĘ


 

Rocznik 1995

Kwartalnik „Ziemia Święta” nawiązuje do wydawanego przez Komisariat Ziemi Świętej w latach 1906-1939 periodyku "Głos Ziemi Świętej". Wówczas była to odpowiedź na ożywienie zainteresowania problematyką i pielgrzymowaniem do ziemi naszego Zbawiciela oraz wydawnictw związanych z wydarzeniami opisanymi w Piśmie Świętym. Poprzez wznowienie czasopisma pod nowym tytułem „Ziemia Święta” realizujemy główne zadanie Komisariatu Ziemi Świętej - szerzenie znajomości i czci do miejsc uświęconych życiem i działalnością Chrystusa i Jego Matki Maryi.

wydawnictwo

Ziemia Święta 4 (04) 1995

W numerze zaprezentowano kolejne losy franciszkanów w Ziemi Świętej - wiek XIV i XV. W dziale Biblia, Jan Gać przedstawia miejsca, które znał Jezus - Betlejem. O. Daniel Chrupcała opowiada, jak Dawid zdobył Jerozolimę i uczynił stolicą Izraela. W dalszej historii Jerozolima stała się Świętym Miastem trzech religii monoteistycznych - tekst ks. Tomasza Jelonka. O Wieży Dawida w wędrówkach po Ziemi Świętej opowiada o. Augustyn Szymański, przypominając o związkach wieży z Maryją, która w Litanii Loretańskiej została nazwana Wieżą Dawidową. W dziale archeologia ks. Roman Bogacz ukazuje namiot święty - przybytek Jahwe. Natomiast Tadeusz Janusz prezentuje Kalwarię Pacławską.

wydawnictwo

Ziemia Święta 3 (03) 1995

W dziale historia zamieszczono artykuł o początkach franciszkańskiej misji w Ziemi Świętej i powstaniu pierwszych struktur Kustodii w XIII wieku. Organizacja prowincji Zamorskiej (Syryjskiej) nie przebiegała spokojnie. Jej powstanie poprzedzone było chrztem we krwi. W roku 1254 przeciwnicy krzyżowców zdobyli Jerozolimę zabijając ok. 500 chrześcijan, w tym także franciszkanów z Wieczernika i Bożego Grobu. W dziale Biblia zaprezentowano: Betlejem - miasto i okoliczności przyjścia na świat Jezusa; dzieje twierdzy Jebuzytów i zdobycie jej przez Dawida; Syjon chrześcijański z Wieczernikiem i tajemnicą Zesłania Ducha Świętego oraz opis Wambierzyc - Dolnośląskiej Jerozolimy, a także świąt Szawuot.

wydawnictwo

Ziemia Święta 2 (02) 1995

Tematem wiodącym numeru jest opis miejsc, w których rozegrały się najważniejsze wydarzenia z historii zbawienia: Triduum Paschalne. Ukazano atmosferę Wielkiego Tygodnia w Jerozolimie oraz historię Kalwarii z opisem liturgii misterium pogrzebu Jezusa, a także miejsca Jego procesu, czyli twierdzy Antonia, w której na czas Paschy żydowskiej rezydował Piłat. Zamieszczono również tekst opowiadający o św. Antonim z Padwy, który jest głównym patronem Kustodii Ziemi Świętej. Odnotowano także pielgrzymkowe rady o. Jerzego Kraja, który zwraca uwagę na konieczność właściwego przygotowania się do pielgrzymki, żeby lepiej zrozumieć religijne znaczenie i przesłanie Miejsc Świętych. (nakład wyczerpany)

wydawnictwo

Ziemia Święta 1 (01) 1995

Pierwszy numer czasopisma przedstawia historię Kustodii i komisariatów Ziemi Świętej odpowiedzialnych z ramienia Stolicy Apostolskiej za opiekę nad najważniejszymi miejscami i sanktuariami chrześcijaństwa w Ojczyźnie Chrystusa. Przybliża Nazaret - miejsce Zwiastowania i dzieciństwa Jezusa oraz Betanię, w której często przebywał odwiedzając swoich przyjaciół. Odnotowano też pielgrzymkę papieża Pawła VI do Ziemi Świętej i ukazano sylwetkę o. Jukundyna A. Bielaka - opiekuna polskich pielgrzymów. Przedstawiono geografię terenów, na których miały miejsce wydarzenia związane z życiem i działalnością naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. (nakład wyczerpany)

Archiwum

Zobacz archwium roku: 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
wydawnictwo
NAJNOWSZY NUMER 1 (105) 2022
SPIS TREŚCI:

Od redakcji
Nikodem M. Gdyk

Kolejna rocznica
Nikodem M. Gdyk

Kościół-Matka
Celestyn M. Paczkowski

Jan Paweł II
Jubileuszowa pielgrzymka
do Ziemi Świętej

Michele Picirillo

Omer Englebert
Piotr Blajer

Franciszek
GianMaria Polidoro

Wspominamy o. Paschalisa
Błażej Krukowski

Um El-Rassas - biblijne Mefaat
Marian Arndt

Orzechowscy w Jerozolimie
Celestyn Paczkowski

 EGERIA Plus

Greckie Filippii
Katarzyna Jakielaszek

 PANORAMA

Nowości na Polu Pasterzy
Kontynuacja prac przy Bożym Grobie
Palestyńskie kolory
Problem szkół