Kwartalnik

Kwartalnik „Ziemia Święta” ukazuje się od 1995 roku staraniem Fundacji Komisariat Ziemi Świętej i nawiązuje do wydawanego przez polski Komisariat od 1906 roku „Głosu Ziemi Świętej”. Obecnie jest jedynym na polskim rynku czasopismem, w całości poświęconym Ziemi Świętej.

Kwartalnik dostarcza informacji na temat działalności franciszkanów w Ziemi Świętej. Przybliża czytelnikowi w sposób interesujący i łatwy w odbiorze Ziemię poetycznie nazwaną „Piątą Ewangelią”. Adresowane jest nie tylko do pielgrzymów, którzy odwiedzili ziemską Ojczyznę Jezusa, ale także do tych, którzy z różnych powodów nie mogą pielgrzymować do Ziemi Świętej.

Czasopismo (60 stron, pełny kolor, papier kredowy) jest bogato ilustrowane i zawiera artykuły z zakresu archeologii, geografii, historii, wydarzeń biblijnych, liturgii, sanktuariów oraz aktualnych wydarzeń na Bliskim Wschodzie.

Kwartalnik „Ziemia Święta” to cenna pomoc w pracy duszpasterskiej i katechetycznej, to „cztery pielgrzymki” w ciągu roku do miejsc, które na stałe wpisały się w historię ludzkości. Dlatego warto dołączyć do grona naszych stałych Czytelników.


ZAMÓW PRENUMERATĘ


 

Rocznik 2018

wydawnictwo

Ziemia Święta 4 (96) 2018

W bieżącym numerze zamykającym nasz kwartalny cykl wydawniczy kontynuujemy opowieść o zgromadzeniach żeńskich, prowadzących działalność misyjną w Ziemi Świętej. Tym razem jest to Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi. To jedna ze wspólnot, które dołączyły do czynnej obecności Braci Mniejszych Franciszkanów na terenach Bliskiego Wschodu. Zgromadzenie założyła Helena de Chappotin de Neuville. Jej pragnieniem, a zarazem programem zgromadzenia, było podzielenie się miłością wynikającą z modlitwy i Eucharystii. Radykalizm chrześcijański Sióstr przejawia się w dziełach miłosierdzia prowadzonych w klasztorze na terenie Ziemi Świętej. Publikujemy o tym tekst. Ważnym artykułem jest też zamieszczone opracowanie o św. Helenie, której osoba przyczyniła się do uregulowania statusu prawnego chrześcijan w Cesarstwie Rzymskim. Zachęcamy do lektury i refleksji nad wszystkimi tekstami zamieszczonymi w kwartalniku.

wydawnictwo

Ziemia Święta 3 (95) 2018

W bieżącym numerze kontynuujemy cykl poświęcony obecności wspólnoty zgromadzeń zakonnych z Polski w Ziemi Świętej. Tym razem refleksją obejmujemy siostry Elżbietanki, które dzięki własnej inwencji, zorganizowały oazę polskości na Bliskim Wschodzie. Te siostry z prowincji poznańskiej prowadzą Domy Polskie w pełnym tego słowa znaczeniu. Godna wspomnienia jest działalność tych placówek, zwłaszcza w okresie PRL–u, gdy władze nie utrzymywały kontaktów dyplomatycznych z Izraelem. Domy sióstr wypełniały tę lukę, a chodziło o istotne kontakty międzynarodowe. Piszemy też o sztuce sakralnej prezentując płaskorzeźbę Jezusa zmartwychwstałego oraz witraż Marca Chagalla poświęcony Józefowi, pierwszemu synowi Racheli i Jakuba. Nawiązuje on do dość burzliwych wątków jego życia, ale niezwykle ważnych znaczeniowo. Nadto o zaśnięciu NMP, które nierozerwalnie związane jest z Jej wniebowzięciem. W tle ciekawa historia pierwszego kościoła gminy chrześcijańskiej. W artykule o Ester opisane jest życie diaspory żydowskiej w imperium perskim i ustanowienie święta „Purim”. Zachęcamy do lektury całego pisma i zapraszamy do rozważenia możliwości odbycia pielgrzymki do Ziemi Świętej z naszym biurem.

wydawnictwo

Ziemia Święta 2 (94) 2018

W drugim zeszycie w nawiązaniu do zapowiedzi prezentujemy Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia posługujące w Jerozolimie przy sanktuarium Biczowania. Jak wyznaje autorka tekstu siostra M. Weronika Trojanowska jest to „miejsce najważniejsze do poznawania tajemnicy Bożego Miłosierdzia, gdyż ona najpełniej została objawiona w życiu, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa”. Siostry pełnią tę misję w trudnym środowisku, ponieważ chrześcijanie są mniejszością w tym świecie judaizmu i islamu. Są jednak pełne optymizmu i ufności, posługują już 16 lat. Tekstem ks. Mirosława Jasinskiego przybliżamy znaczący i pełen symboliki witraż Marka Chagalla ilustrujący życie drugiego syna Zilpy i Jakuba Aszera. Publikujemy też ważny, jak nam się wydaje, artykuł o corocznej lekturze Tory, która w znacznym stopniu przyczyniła się do przetrwania narodu i utrwalenia jedności.

wydawnictwo

Ziemia Święta 1 (93) 2018

Często słyszymy, iż zakony i zgromadzenia stanowią rdzeń Kościoła powszechnego. W rzeczy samej, gdyż ich powstanie i rozwój związany jest z potrzebami czasu i wielu sytuacji, czy to osobistych dotykając rozwój życia duchowego, czy społeczno-politycznego. Ich misja w Ziemi Świętej ukierunkowana jest na modlitwę, działalność edukacyjno-wychowawczą oraz posługi wśród osób chorych i ubogich, a także pielgrzymów, dla których prowadzą domy, wykonują dewocjonalia oraz inne posługi. Dlatego w bieżącym roku tematem wiodącym w kwartalniku będą polskie zgromadzenia żeńskie obecne i pracujące w Ziemi Świętej. Jako pierwsze prezentujemy Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Powstało w Rzymie za pontyfikatu Piusa IX, a założyła je Polka Franciszka Siedliska. Jej pomysłem było, aby siostry szerzyły Boże Miłosierdzie wśród siebie i innych naśladując Jezusa, Maryję i św. Józefa. I ta misja wobec rodzin stała się charyzmatem zgromadzenia. Ich klasztor w Ziemi Świętej znajduje się w pobliżu bazyliki Zwiastowania Pańskiego.

Archiwum

Zobacz archwium roku: 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
wydawnictwo
NAJNOWSZY NUMER 1 (105) 2022
SPIS TREŚCI:

Od redakcji
Nikodem M. Gdyk

Kolejna rocznica
Nikodem M. Gdyk

Kościół-Matka
Celestyn M. Paczkowski

Jan Paweł II
Jubileuszowa pielgrzymka
do Ziemi Świętej

Michele Picirillo

Omer Englebert
Piotr Blajer

Franciszek
GianMaria Polidoro

Wspominamy o. Paschalisa
Błażej Krukowski

Um El-Rassas - biblijne Mefaat
Marian Arndt

Orzechowscy w Jerozolimie
Celestyn Paczkowski

 EGERIA Plus

Greckie Filippii
Katarzyna Jakielaszek

 PANORAMA

Nowości na Polu Pasterzy
Kontynuacja prac przy Bożym Grobie
Palestyńskie kolory
Problem szkół