Kwartalnik

Kwartalnik „Ziemia Święta” ukazuje się od 1995 roku staraniem Fundacji Komisariat Ziemi Świętej i nawiązuje do wydawanego przez polski Komisariat od 1906 roku „Głosu Ziemi Świętej”. Obecnie jest jedynym na polskim rynku czasopismem, w całości poświęconym Ziemi Świętej.

Kwartalnik dostarcza informacji na temat działalności franciszkanów w Ziemi Świętej. Przybliża czytelnikowi w sposób interesujący i łatwy w odbiorze Ziemię poetycznie nazwaną „Piątą Ewangelią”. Adresowane jest nie tylko do pielgrzymów, którzy odwiedzili ziemską Ojczyznę Jezusa, ale także do tych, którzy z różnych powodów nie mogą pielgrzymować do Ziemi Świętej.

Czasopismo (60 stron, pełny kolor, papier kredowy) jest bogato ilustrowane i zawiera artykuły z zakresu archeologii, geografii, historii, wydarzeń biblijnych, liturgii, sanktuariów oraz aktualnych wydarzeń na Bliskim Wschodzie.

Kwartalnik „Ziemia Święta” to cenna pomoc w pracy duszpasterskiej i katechetycznej, to „cztery pielgrzymki” w ciągu roku do miejsc, które na stałe wpisały się w historię ludzkości. Dlatego warto dołączyć do grona naszych stałych Czytelników.


ZAMÓW PRENUMERATĘ


 

Rocznik 1998

Kolejne numery kwartalnika to kontynuacja przygotowań do obchodów Wielkiego Jubileuszu. Rok ten według wskazań Jana Pawła II był Rokiem Ducha Świętego. Staraliśmy się więc zwrócić uwagę na tajemnice związane z Trzecią Osobą Boską i na miejsca, które w sposób bezpośredni nawiązują do działania Ducha Świętego w historii naszego zbawienia. Przedstawiona została historia Wieczernika i pierwszego klasztoru, w którym rezydował Kustosz Ziemi Świętej noszący do dzisiaj zaszczytny tytuł „Gwardiana Świętego Syjonu” oraz dzieje franciszkańskiego sanktuarium „przy Wieczerniku”.

wydawnictwo

Ziemia Święta 4 (16) 1998

W numerze przeczytać warto o urzędzie Gwardiana Świętego Syjonu, który kieruje Kustodią Ziemi Świętej i przez wieki był jedynym przedstawicielem Stolicy Apostolskiej na Bliskim Wschodzie. O pragnieniach pozyskania nowych członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Świętej, pisze Komisarz o. Nikodem Gdyk. Fascynująca opowieść o. Ekspedyta Lisieckiego, który jako chłopiec wyruszył samotnie do Palestyny i został misjonarzem franciszkańskiej Kustodii pełniąc posługę przez 60 lat. W dodatku „Egeria Plus” o pielgrzymowaniu Polaków do Bożego Grobu od XIII do XIX wieku, jak się odbywało, przeżycia religijne i inne ciekawe przygody. (nakład wyczerpany)

wydawnictwo

Ziemia Święta 3 (15) 1998

Numer otwiera artykuł o. Celestyna Paczkowskiego "Nad Jordanem". Ta święta Rzeka wielokrotnie wspominana jest w Biblii, a poprzez chrzest Jezusa w wodach Jordanu, od najdawniejszych czasów stała się celem pielgrzymek. W tekście "Zagubiona owieczka" bardzo ciekawa refleksja Włoszki Rity Milito po pielgrzymce do Ziemi Świętej. O odnowieniu kultu w nowo zbudowanej Świątyni po powrocie Izraelitów z niewoli pisze ks. Tomasz Jelonek. W tym samym nurcie utrzymany jest tekst o. Ezdrasza Biesoka relacjonującego przebieg służby kapłańskiej w Świątyni Jerozolimskiej. Nadto w „Egeria Plus” materiał o historii Ormian na Bliskim Wschodzie. (nakład wyczerpany)

wydawnictwo

Ziemia Święta 2 (14) 1998

O historii Wieczernika, z którego w XVI wieku bezprawnie usunięto franciszkanów przerywając w ten sposób wielowiekową tradycję sprawowania Eucharystii w miejscu Jej ustanowienia. O Małym Wieczerniku wzniesionym w pobliżu historycznego dla sprawowania misterium Eucharystii pisze o. Paschalis Kwoczała. O wspólnotach religijnych Ziemi Świętej - niezwykle interesujący tekst o. Celestyna Paczkowskiego. W dziale Biblia o miejscu Przemienienia Pańskiego czyli Górze Tabor pisze Jan Gać. W dodatku „Egeria Plus” historia 50 lat istnienia państwa Izrael - unikalny materiał udostępniony redakcji kwartalnika przez ambasadora Izraela w Warszawie.

wydawnictwo

Ziemia Święta 1 (13) 1998

W numerze m.in. prezentacja Ekumenicznego Instytutu Badań Teologicznych - Tantur. Fascynujące dzieje Świątyni Jerozolimskiej z czasów Aggeusza i Zachariasza. Jest to czas budowy Drugiej Świątyni po powrocie z niewoli babilońskiej. O Narodowej Pielgrzymce Polaków w 1997 roku pisze były Komisarz Ziemi Świętej w Polsce o. Grzegorz Wiśniowski. Ks. Jan Janicki w dziale Liturgia przybliża postać św. Józefa - Cieśli z Nazaretu. Nadto ciekawostki archeologiczne i reminiscencje po wizycie papieża Jana Pawła II w Libanie. W dodatku „Egeria Plus” archimandryta Awgustin Nikitin z Sankt Petersburga opisuje pobyt rosyjskich pątników w Nazarecie na podstawie zapisków z przełomu XVIII i XIX wieku.

Archiwum

Zobacz archwium roku: 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
wydawnictwo
NAJNOWSZY NUMER 1 (105) 2022
SPIS TREŚCI:

Od redakcji
Nikodem M. Gdyk

Kolejna rocznica
Nikodem M. Gdyk

Kościół-Matka
Celestyn M. Paczkowski

Jan Paweł II
Jubileuszowa pielgrzymka
do Ziemi Świętej

Michele Picirillo

Omer Englebert
Piotr Blajer

Franciszek
GianMaria Polidoro

Wspominamy o. Paschalisa
Błażej Krukowski

Um El-Rassas - biblijne Mefaat
Marian Arndt

Orzechowscy w Jerozolimie
Celestyn Paczkowski

 EGERIA Plus

Greckie Filippii
Katarzyna Jakielaszek

 PANORAMA

Nowości na Polu Pasterzy
Kontynuacja prac przy Bożym Grobie
Palestyńskie kolory
Problem szkół