Kwartalnik

Kwartalnik „Ziemia Święta” ukazuje się od 1995 roku staraniem Fundacji Komisariat Ziemi Świętej i nawiązuje do wydawanego przez polski Komisariat od 1906 roku „Głosu Ziemi Świętej”. Obecnie jest jedynym na polskim rynku czasopismem, w całości poświęconym Ziemi Świętej.

Kwartalnik dostarcza informacji na temat działalności franciszkanów w Ziemi Świętej. Przybliża czytelnikowi w sposób interesujący i łatwy w odbiorze Ziemię poetycznie nazwaną „Piątą Ewangelią”. Adresowane jest nie tylko do pielgrzymów, którzy odwiedzili ziemską Ojczyznę Jezusa, ale także do tych, którzy z różnych powodów nie mogą pielgrzymować do Ziemi Świętej.

Czasopismo (60 stron, pełny kolor, papier kredowy) jest bogato ilustrowane i zawiera artykuły z zakresu archeologii, geografii, historii, wydarzeń biblijnych, liturgii, sanktuariów oraz aktualnych wydarzeń na Bliskim Wschodzie.

Kwartalnik „Ziemia Święta” to cenna pomoc w pracy duszpasterskiej i katechetycznej, to „cztery pielgrzymki” w ciągu roku do miejsc, które na stałe wpisały się w historię ludzkości. Dlatego warto dołączyć do grona naszych stałych Czytelników.


ZAMÓW PRENUMERATĘ


 

Rocznik 1999

To ostatni rok przygotowań do Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. W tym roku Papież zachęcał nas do refleksji nad Osobą Boga Ojca, który z miłości do człowieka posłał na świat swego Jednorodzonego Syna. To On ukazał nam drogi do Domu miłosiernego Ojca, który zawsze z otwartymi ramionami przygarnia grzesznika. Jest Ojcem wszystkich ludzi i wszyscy mogą się zwracać do Niego w ufnej modlitwie „Ojcze nasz”. Ważne są więc inicjatywy zmierzające do dialogu międzyreligijnego wszak wszyscy jesteśmy dziećmi jednego Boga Ojca.

wydawnictwo

Ziemia Święta 4 (20) 1999

Numer zamykający rok, a jednocześnie ostatni przed rozpoczęciem Jubileuszu 2000 Roku, otwiera rozmowa z o. Emilio Barcena - dyrektorem Chrześcijańskiego Centrum Informacji w Jerozolimie. O pierwszej krucjacie i Królestwie Jerozolimskim pisze Robert Borkowski. Z kolei o. Celestyn Paczkowski ukazuje zamki warowne Krzyżowców w Palestynie i Syrii. O szpitalu Bożogrobców w Krakowie pisze Tadeusz Janusz. „Egeria Plus” zawiera interesujący materiał o. Sabino de Sandoli wprowadzający czytelników w świat Islamu i modlitwy w cieniu minaretów.

wydawnictwo

Ziemia Święta 3 (19) 1999

Aby orędzie Maryi i przeżycia religijne związane z Peregrynacją Jej figury zostały utrwalone, powrócono w tym numerze do maryjnych odwiedzin Polski. O stacji nawiedzenia w Częstochowie pisze ks. Teofil Siudy i o. Jan Pach słowami Apelu Jasnogórskiego. O sanktuarium "Pater noster" i poświęceniu nowej polskiej tablicy tej modlitwy pisze o. Jerzy Kraj. W dziale historycznym opis wypraw krzyżowych od Clermont do Jerozolimy i budowli krzyżowców w Ziemi Świętej. Nadto o wmurowaniu kamienia węgielnego pod "Domus Galilaeae". W dodatku „Egeria Plus” fascynująca historia uratowania od zagłady podczas likwidacji żydowskiego getta w Nowym Sączu Izaaka Goldfingera.

wydawnictwo

Ziemia Święta 2 (18) 1999

W ramach Światowej Peregrynacji Figury Maryi z Nazaretu przypadła gościna w Polsce. Maryję uczczono w sanktuarium narodowym na Jasnej Górze. Poprzez to wydarzenie religijne wiele osób dowiedziało się o naszej działalności na rzecz Ojczyzny Chrystusa i Maryi. O tym, że Niepokalana Maryja jest „gwiazdą nieomylnie kierującą nasze kroku ku Chrystusowi” pisze ks. Jan Janicki. Z kolei o. Marcello Montanari opowiada historię sanktuarium w Loreto, w którym według antycznej tradycji znajduje się ziemski dom Maryi. Warto odnotować również tekst poświęcony Loretowi krakowskiemu. Matce Bożej, a ściślej sanktuariom maryjnym w Ziemi Świętej poświęcony jest specjalny dodatek „Egeria Plus”. (nakład wyczerpany)

wydawnictwo

Ziemia Święta 1 (17) 1999

Numer otwiera interesująca rozmowa z członkiem Watykańskiego Sekretariatu do Spraw promocji Jedności Chrześcijan i o aktualnych problemach w dialogu ekumenicznym. W wędrówce po Ziemi Świętej ukazano historię sanktuarium „Gloria in excelsis” na Polu Pasterzy, które architekturą przypomina namiot pasterski. Ks. Jan Janicki w interesującym materiale opartym na „Pielgrzymce do miejsc świętych” pątniczki Egerii opisuje uroczystość Epifanii czyli Objawienia Pańskiego w Jerozolimie. Ponadto o społeczności Druzów, jako ciekawostce Ziemi Świętej, którzy stanowią 10% nieżydowskich obywateli Izraela pisze Katarzyna Jarkiewicz. Natomiast w „Egerii Plus” unikalny materiał o. Daniela Chrupcały o ucieczce Świętej Rodziny do Egiptu i życiu emigracyjnym małego Jezusa. (nakład wyczerpany)

Archiwum

Zobacz archwium roku: 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
wydawnictwo
NAJNOWSZY NUMER 1 (105) 2022
SPIS TREŚCI:

Od redakcji
Nikodem M. Gdyk

Kolejna rocznica
Nikodem M. Gdyk

Kościół-Matka
Celestyn M. Paczkowski

Jan Paweł II
Jubileuszowa pielgrzymka
do Ziemi Świętej

Michele Picirillo

Omer Englebert
Piotr Blajer

Franciszek
GianMaria Polidoro

Wspominamy o. Paschalisa
Błażej Krukowski

Um El-Rassas - biblijne Mefaat
Marian Arndt

Orzechowscy w Jerozolimie
Celestyn Paczkowski

 EGERIA Plus

Greckie Filippii
Katarzyna Jakielaszek

 PANORAMA

Nowości na Polu Pasterzy
Kontynuacja prac przy Bożym Grobie
Palestyńskie kolory
Problem szkół