Kwartalnik

Kwartalnik „Ziemia Święta” ukazuje się od 1995 roku staraniem Fundacji Komisariat Ziemi Świętej i nawiązuje do wydawanego przez polski Komisariat od 1906 roku „Głosu Ziemi Świętej”. Obecnie jest jedynym na polskim rynku czasopismem, w całości poświęconym Ziemi Świętej.

Kwartalnik dostarcza informacji na temat działalności franciszkanów w Ziemi Świętej. Przybliża czytelnikowi w sposób interesujący i łatwy w odbiorze Ziemię poetycznie nazwaną „Piątą Ewangelią”. Adresowane jest nie tylko do pielgrzymów, którzy odwiedzili ziemską Ojczyznę Jezusa, ale także do tych, którzy z różnych powodów nie mogą pielgrzymować do Ziemi Świętej.

Czasopismo (60 stron, pełny kolor, papier kredowy) jest bogato ilustrowane i zawiera artykuły z zakresu archeologii, geografii, historii, wydarzeń biblijnych, liturgii, sanktuariów oraz aktualnych wydarzeń na Bliskim Wschodzie.

Kwartalnik „Ziemia Święta” to cenna pomoc w pracy duszpasterskiej i katechetycznej, to „cztery pielgrzymki” w ciągu roku do miejsc, które na stałe wpisały się w historię ludzkości. Dlatego warto dołączyć do grona naszych stałych Czytelników.


ZAMÓW PRENUMERATĘ


 

Rocznik 2021

wydawnictwo

Ziemia Święta 2 (104) 2021

„Ziemia Święta” – 600 lat Komisariatów Ziemi Świętej (1421-2021)

Drugi numer półrocznika „Ziemia Święta” z wielu względów ma charakter ponadczasowy – zawsze aktualny, także dla bibliotek i religijnych instytutów badawczych. Zasób tego zeszytu stanowią teksty o tematyce jubileuszu 600-lecia istnienia i działalności franciszkańskich komisariatów – agend Kustodii Ziemi Świętej zajmujących się wszystkim co dotyczy miejsc świętych od sanktuariów poczynając, a na pomocy charytatywnej i edukacyjnej miejscowym chrześcijanom kończąc. Ich istnienie w ciągu 600 lat to przyczynek do historii cywilizacji łacińskiej. Działalność ukierunkowana na utrzymanie enklawy katolickiej i chrześcijańskiej na Bliskim Wschodzie. Burzliwe były i są dzieje tych ziem i nie łatwe czasy dla mieszkających tam chrześcijan. W Ziemi Świętej są korzenie naszej wiary z uwagi na osobę Zbawiciela świata – Jezusa, Matki Jego Maryi i Apostołów oraz całe dziedzictwo duchowe tych miejsc. W ciągu minionych stuleci komisariaty działające w różnych krajach wspomagały działalność Kustodii Ziemi Świętej troszczą się o sanktuaria, pielgrzymów, tak dalece iż nigdy miejsca święte nie stały się muzeami. Dlatego tak ważna jest i w obecnej dobie troska współczesnych o to dziedzictwo. Ze względów oczywistych – pandemia i niepewność jutra w związku z wojną powoduje brak pielgrzymów. Ufamy, że jedną z form pielgrzymowania może okazać się nabywanie pisma „Ziemia Święta” w prenumeracie bądź poszczególnych egzemplarzy archiwalnych. Zachęcamy do lektury i zapraszamy do dalszego wspierania naszej misji w Ziemi Świętej.

wydawnictwo

Ziemia Święta 1 (103) 2021

ROK ŚWIĘTEGO JÓZEFA
Pierwszy tegoroczny numer półrocznika „Ziemia Święta” ukazuje się jako numer specjalny, który w całości poświęciliśmy osobie św. Józefa, odpowiadając w ten sposób na inspirującą inicjatywę Ojca Świętego Franciszka, zawartą w Liście apostolskim „Patris Corde”, publikacją którego ogłosił on Rok Świętego Józefa. Postać Opiekuna Syna Bożego i podjętą przez niego decyzję o przyjęciu Maryi, mimo wielu osobistych wewnętrznych zmagań związanych z „niewytłumaczalną po ludzku Jej ciążą”, staraliśmy się ukazać jako postawę posłuszeństwa wobec Boga i Jego planów. Publikowane teksty zawierają sporo informacji nawiązujących do świadomej odpowiedzialności za wychowanie Syna Bożego: mężnej odwagi, mądrości serca, której źródłem jest pełne zaufanie Bogu. I choć św. Józef nie żalił się na swoją drogę życia, to jednak jego milczące postępowanie jest znamienną wypowiedzią, którą w ciągu stuleci podjęło wielu świętych poświęcając swoje życie Bogu. Życzymy przyjemnej, ubogacającej lektury i prosimy o popularyzowanie pisma, zachęcanie do czytania artykułów poświęconych historii Ziemi Świętej, gdyż każdy kolejny zeszyt to swoiste kompendium wiedzy o miejscach i osobach związanych z dziejami zbawienia. Zachęcamy do skorzystania z prenumeraty, a także prosimy o pomoc w rozprowadzaniu „Ziemi Świętej”.

Archiwum

Zobacz archwium roku: 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
wydawnictwo
NAJNOWSZY NUMER 1 (105) 2022
SPIS TREŚCI:

Od redakcji
Nikodem M. Gdyk

Kolejna rocznica
Nikodem M. Gdyk

Kościół-Matka
Celestyn M. Paczkowski

Jan Paweł II
Jubileuszowa pielgrzymka
do Ziemi Świętej

Michele Picirillo

Omer Englebert
Piotr Blajer

Franciszek
GianMaria Polidoro

Wspominamy o. Paschalisa
Błażej Krukowski

Um El-Rassas - biblijne Mefaat
Marian Arndt

Orzechowscy w Jerozolimie
Celestyn Paczkowski

 EGERIA Plus

Greckie Filippii
Katarzyna Jakielaszek

 PANORAMA

Nowości na Polu Pasterzy
Kontynuacja prac przy Bożym Grobie
Palestyńskie kolory
Problem szkół