Kwartalnik

Kwartalnik „Ziemia Święta” ukazuje się od 1995 roku staraniem Fundacji Komisariat Ziemi Świętej i nawiązuje do wydawanego przez polski Komisariat od 1906 roku „Głosu Ziemi Świętej”. Obecnie jest jedynym na polskim rynku czasopismem, w całości poświęconym Ziemi Świętej.

Kwartalnik dostarcza informacji na temat działalności franciszkanów w Ziemi Świętej. Przybliża czytelnikowi w sposób interesujący i łatwy w odbiorze Ziemię poetycznie nazwaną „Piątą Ewangelią”. Adresowane jest nie tylko do pielgrzymów, którzy odwiedzili ziemską Ojczyznę Jezusa, ale także do tych, którzy z różnych powodów nie mogą pielgrzymować do Ziemi Świętej.

Czasopismo (60 stron, pełny kolor, papier kredowy) jest bogato ilustrowane i zawiera artykuły z zakresu archeologii, geografii, historii, wydarzeń biblijnych, liturgii, sanktuariów oraz aktualnych wydarzeń na Bliskim Wschodzie.

Kwartalnik „Ziemia Święta” to cenna pomoc w pracy duszpasterskiej i katechetycznej, to „cztery pielgrzymki” w ciągu roku do miejsc, które na stałe wpisały się w historię ludzkości. Dlatego warto dołączyć do grona naszych stałych Czytelników.


ZAMÓW PRENUMERATĘ


 

Rocznik 2002

W tym roku Komisariatu Ziemi Świętej w Polsce świętował 100. rocznicę powstania i działalności (1902-2002). Obchody rozpoczęto 4 lutego 2002 roku w klasztorze św. Kazimierza w Krakowie, uroczystą Eucharystią pod przewodnictwem o. bp. Antoniego Pacyfika Dydycza, z udziałem współbraci zakonnych, Przyjaciół Ziemi Świętej, rozgłośni „Radia Maryja” i licznych wiernych. W ramach Jubileuszu zaplanowano wiele spotkań na terenie całej Polski, a dla czytelników kwartalnika „Ziemia Święta” wydano jubileuszowy kalendarz oraz okolicznościowe upominki i obrazki.

wydawnictwo

Ziemia Święta 4 (32) 2002

Tematykę numeru zdominowały najważniejsze wydarzenia mijającego roku: wizyta Ojca Świętego w Polsce, konsekracja bazyliki Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach, która w swoich murach zawiera kamień wyjęty z Golgoty, a także nawiedzenie Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej, gdzie Ojciec Święty dokonał aktu zawierzenia Matce Bożej Polski i siebie. Nadto relacja z ogólnopolskiego spotkania Przyjaciół Ziemi Świętej, także w Kalwarii pt. „Poznaję i pomagam". O próbie budowy kontrowersyjnego meczetu przy bazylice Zwiastowania w Nazarecie „Kamień niezgody” czytamy w dodatku „Egeria Plus”.

wydawnictwo

Ziemia Święta 3 (31) 2002

Edycja w znacznej części poświęcona wydarzeniom związanym z 39-dniową blokadą bazyliki Narodzenia Pańskiego. O początkach i rodzaju konfliktu opowiada naoczny świadek ze wspólnoty franciszkańskiej o. Seweryn Lubecki. Wspomnienia te i ich zapis mają już wartość historyczną i muszą być uwzględnione w opracowaniach naukowych. Nadto w numerze m.in. „Proście o pokój” tekst o. Paschalisa Kwoczały na pomoc „dobrowolnym zakładnikom” w Betlejem, o wizerunku Czarnej Madonny na Syjonie, a także o budowach na Czcigodnym Dziedzińcu. W dodatku „Egeria Plus” również o dramatycznych wydarzeniach w Ziemi Świętej w relacjach o. Celestyna Paczkowskiego.

wydawnictwo

Ziemia Święta 2 (30) 2002

Drugi numer w znacznej części poświęcony jest sprawozdaniom z odbytych uroczystości jubileuszowych. Zamieszczono w nim m.in. kazanie o. bp. A. Dydycza - „Bez oręża stoją na straży świętych miejsc” i homilię, jaką 14 lutego 2002 roku, do wiernych i przedstawicieli pięciu prowincji Zakonu Braci Mniejszych, wygłosił o. Anzelm Szteinke. W numerze także artykuł S. Pacyfiki Wojciechowskiej o symbolice „Krzyża Jerozolimskiego” i o. Celestyna Paczkowskiego o wkładzie franciszkanów w rozwój szkolnictwa na Bliskim Wschodzie. W „Egerii Plus” o Jubileuszowej Pielgrzymce śladami św. Franciszka - Padwa - Asyż - Rzym.

wydawnictwo

Ziemia Święta 1 (29) 2002

Numer otwiera tekst o 100. rocznicy powstania i działalności Komisariatu Ziemi Świętej w Polsce. O. Grzegorz Wiśniowski przybliża historię klasztoru św. Kazimierza w Krakowie, w którym znajduje się siedziba polskiego Komisariatu. W atmosferę Bożego Narodzenia wprowadza tekst o. Anzelma Szteinke o Betlejem 1900 roku, a także interesujący artykuł Czesława Ryszki o pierwszym żywym żłóbku, który w Greccio w 1223 roku urządził św. Franciszek po powrocie z Ziemi Świętej. Barbara Szczepanowicz prezentuje mirrę i legendy z nią związane. O Turcji - ziemi pierwocin chrześcijaństwa pisze o. Celestyn Paczkowski. W dodatku „Egeria Plus” sto lat kaplicy Pana Jezusa Miłosiernego w Krakowie.

Archiwum

Zobacz archwium roku: 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
wydawnictwo
NAJNOWSZY NUMER 1 (105) 2022
SPIS TREŚCI:

Od redakcji
Nikodem M. Gdyk

Kolejna rocznica
Nikodem M. Gdyk

Kościół-Matka
Celestyn M. Paczkowski

Jan Paweł II
Jubileuszowa pielgrzymka
do Ziemi Świętej

Michele Picirillo

Omer Englebert
Piotr Blajer

Franciszek
GianMaria Polidoro

Wspominamy o. Paschalisa
Błażej Krukowski

Um El-Rassas - biblijne Mefaat
Marian Arndt

Orzechowscy w Jerozolimie
Celestyn Paczkowski

 EGERIA Plus

Greckie Filippii
Katarzyna Jakielaszek

 PANORAMA

Nowości na Polu Pasterzy
Kontynuacja prac przy Bożym Grobie
Palestyńskie kolory
Problem szkół