Kwartalnik

Kwartalnik „Ziemia Święta” ukazuje się od 1995 roku staraniem Fundacji Komisariat Ziemi Świętej i nawiązuje do wydawanego przez polski Komisariat od 1906 roku „Głosu Ziemi Świętej”. Obecnie jest jedynym na polskim rynku czasopismem, w całości poświęconym Ziemi Świętej.

Kwartalnik dostarcza informacji na temat działalności franciszkanów w Ziemi Świętej. Przybliża czytelnikowi w sposób interesujący i łatwy w odbiorze Ziemię poetycznie nazwaną „Piątą Ewangelią”. Adresowane jest nie tylko do pielgrzymów, którzy odwiedzili ziemską Ojczyznę Jezusa, ale także do tych, którzy z różnych powodów nie mogą pielgrzymować do Ziemi Świętej.

Czasopismo (60 stron, pełny kolor, papier kredowy) jest bogato ilustrowane i zawiera artykuły z zakresu archeologii, geografii, historii, wydarzeń biblijnych, liturgii, sanktuariów oraz aktualnych wydarzeń na Bliskim Wschodzie.

Kwartalnik „Ziemia Święta” to cenna pomoc w pracy duszpasterskiej i katechetycznej, to „cztery pielgrzymki” w ciągu roku do miejsc, które na stałe wpisały się w historię ludzkości. Dlatego warto dołączyć do grona naszych stałych Czytelników.


ZAMÓW PRENUMERATĘ


 

Rocznik 2012

Tematem wiodącym obecnego rocznika jest Jordania. Królestwo Jordanii to nieduży kraj położony na drugim brzegu Jordanu, w sercu Bliskiego Wschodu. W starożytności zachodnia część terytorium współczesnej Jordanii należała do państwa Izrael. Na południe od Morza Martwego rozciąga się obszar pustynny określany przez Stary Testament jako Araba. Terytorium to zamieszkiwali Edomici, którzy prawdopodobnie przybyli z pustyni Syryjsko-Arabskiej w czasie tzw. aramejskiej wędrówki ludów i byli semitami. Według biblijnej tradycji Edomici pochodzą od Ezawa, brata Jakuba, syna Izaaka i Rebeki, i przez to spokrewnieni byli z Izraelitami.
Warto zapoznać się z bogatą historią tego kraju, który stanowi część Ziemi Obiecanej.

wydawnictwo

Ziemia Święta 4 (72) 2012

Bóg dał człowiekowi ziemię, która jak pisał Norwid ?wielką jest artystką. W tym numerze staramy się przybliżyć poetycką wypowiedź poety tekstem znanego biblisty i podróżnika ks. prof. Tomasza Jelonka, a na kolejnych stronach pokazać miejsce chrztu Pana Jezusa. Jest to o tyle ważne, że tam rozpoczął się najważniejszy w dziejach projekt ewangelizacyjny, prowadzący do odkupienia ludzi wszystkich ras i języków. Projekt Jezusa musi mieć przełożenie na edukację w naszych czasach. Niezależnie od tego w jakim wieku jesteśmy, bo przecież nie żyjemy w próżni, mamy rodziny, wnuków i krewnych, musimy uczestniczyć w procesie edukacji i wychowaniu do prawdy, zwłaszcza jeśli chodzi o katechezę do Prawdy wiecznej. Nie możemy przecież pozwolić na to, aby cywilizacja w której przyszliśmy na świat, w której żyły pokolenia przed nami uległa zwinięciu. Trzeba, aby wciąż obecne w nas było dążenie do prawdy o sobie i otaczającym nas świecie.

wydawnictwo

Ziemia Święta 3 (71) 2012

W bieżącym numerze pragniemy zwrócić uwagę na bardzo aktualny temat działania złych duchów i opętań, które budzą uzasadniony niepokój, gdyż dotykają osoby młode, szczególnie atakowane w okresie wakacji przez rozmaite sekty. Zauważmy, człowiek budzący grozę mieszka w grobowcu, w środowisku nieczystym, nie można go utrzymać w miejscu, gdyż kruszy łańcuchy.

Niniejszy numer zawiera szczegółowy opis II Pielgrzymki Archidiecezji Krakowskiej do Ziemi Świętej. Odbyła się ona w dniach od 16 do 23 kwietnia 2012 roku. Ponad 600 osób, pod ojcowską i pasterską opieką Metropolity Krakowskiego ks. kard. Stanisława Dziwsza nawiedziło Miejsca Święte w Palestynie. Pielgrzymkę zorganizował Komisariat Ziemi Świętej w Krakowie, a szczególnym znakiem i „pątnikiem” były towarzyszące pielgrzymom relikwie bł. Jana Pawła II.

wydawnictwo

Ziemia Święta 2 (70) 2012

Bóg dał człowiekowi ziemię, która jak pisał Norwid ?wielką jest artystką. W tym numerze staramy się przybliżyć poetycką wypowiedź poety tekstem znanego biblisty i podróżnika ks. prof. Tomasza Jelonka,
a na kolejnych stronach pokazać miejsce chrztu Pana Jezusa. Jest to o tyle ważne, że tam rozpoczął się najważniejszy w dziejach projekt ewangelizacyjny, prowadzący do odkupienia ludzi wszystkich ras i języków. Projekt Jezusa musi mieć przełożenie na edukację w naszych czasach. Niezależnie od tego w jakim wieku jesteśmy, bo przecież nie żyjemy w próżni, mamy rodziny, wnuków i krewnych, musimy uczestniczyć w procesie edukacji i wychowaniu do prawdy, zwłaszcza jeśli chodzi o katechezę do Prawdy wiecznej. Nie możemy przecież pozwolić na to, aby cywilizacja w której przyszliśmy na świat, w której żyły pokolenia przed nami uległa zwinięciu. Trzeba, aby wciąż obecne w nas było dążenie do prawdy o sobie i otaczającym nas świecie.

wydawnictwo

Ziemia Święta 1 (69) 2012

W publikowanych tekstach przybliżamy problematykę wiary, która rozwijała się w konkretnych warunkach historycznych. Piórem znawców biblijnych i pokrewnych biblistyce dyscyplin naukowych ukazujemy miejsca, a także umożliwiamy kontynuację podróży po niedostępnych dla wszystkich pielgrzymów uroczych zakątkach Ziemi Jezusa, Maryi i Apostołów.

Dobierając teksty do publikacji staramy się, aby miały one odniesienie do przeżywanych świąt i uroczystości Kościoła powszechnego. Zależy nam bowiem, aby wiara w Boga i Jego plan zbawienia były logiczne i umiały się obronić w przypadku rozmaitych trudności. Abyśmy byli pewni swego.

Archiwum

Zobacz archwium roku: 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
wydawnictwo
NAJNOWSZY NUMER 1 (105) 2022
SPIS TREŚCI:

Od redakcji
Nikodem M. Gdyk

Kolejna rocznica
Nikodem M. Gdyk

Kościół-Matka
Celestyn M. Paczkowski

Jan Paweł II
Jubileuszowa pielgrzymka
do Ziemi Świętej

Michele Picirillo

Omer Englebert
Piotr Blajer

Franciszek
GianMaria Polidoro

Wspominamy o. Paschalisa
Błażej Krukowski

Um El-Rassas - biblijne Mefaat
Marian Arndt

Orzechowscy w Jerozolimie
Celestyn Paczkowski

 EGERIA Plus

Greckie Filippii
Katarzyna Jakielaszek

 PANORAMA

Nowości na Polu Pasterzy
Kontynuacja prac przy Bożym Grobie
Palestyńskie kolory
Problem szkół