Kwartalnik

Kwartalnik „Ziemia Święta” ukazuje się od 1995 roku staraniem Fundacji Komisariat Ziemi Świętej i nawiązuje do wydawanego przez polski Komisariat od 1906 roku „Głosu Ziemi Świętej”. Obecnie jest jedynym na polskim rynku czasopismem, w całości poświęconym Ziemi Świętej.

Kwartalnik dostarcza informacji na temat działalności franciszkanów w Ziemi Świętej. Przybliża czytelnikowi w sposób interesujący i łatwy w odbiorze Ziemię poetycznie nazwaną „Piątą Ewangelią”. Adresowane jest nie tylko do pielgrzymów, którzy odwiedzili ziemską Ojczyznę Jezusa, ale także do tych, którzy z różnych powodów nie mogą pielgrzymować do Ziemi Świętej.

Czasopismo (60 stron, pełny kolor, papier kredowy) jest bogato ilustrowane i zawiera artykuły z zakresu archeologii, geografii, historii, wydarzeń biblijnych, liturgii, sanktuariów oraz aktualnych wydarzeń na Bliskim Wschodzie.

Kwartalnik „Ziemia Święta” to cenna pomoc w pracy duszpasterskiej i katechetycznej, to „cztery pielgrzymki” w ciągu roku do miejsc, które na stałe wpisały się w historię ludzkości. Dlatego warto dołączyć do grona naszych stałych Czytelników.


ZAMÓW PRENUMERATĘ


 

Rocznik 2013

W bieżącym roku wydawniczym pragniemy skupić się na Egipcie, który w starożytności był uważany za jedną z większych potęg politycznych i militarnych. Z władcami Egiptu liczyli się możni ówczesnego świata, a okoliczne ludy spoglądały na bogactwa Egiptu i jego żyzną ziemię wzdłuż Nilu, która zapewniała obfite plony i zaspokajała potrzeby mieszkańców. Władcy Egiptu wypowiadali wojny i zawierali sojusze z sąsiadującymi władcami, a co za tym idzie mieli znaczący wpływ na dzieje i losy mieszkańców Bliskiego Wschodu, w tym Palestyny. Egipt wielokrotnie pojawia się na kartach Pisma Świętego. Nie oznacza to jednak, że jest on przedstawiany zawsze w ten sam sposób. Pobyt Józefa syna Jakuba w Egipcie różni się od czasów Mojżesza, a ucieczka świętej Rodziny do Egiptu nie przypomina ucieczki czy wyjścia narodu wybranego z Egiptu.

wydawnictwo

Ziemia Święta 4 (76) 2013

W tym zeszycie, zamykającym nasz roczny cykl wydawniczy, publikujemy kolejne materiały poœwięcone starożytnemu Egiptowi. Pragniemy zwrócić uwagę na kilka bardzo ważnych spostrzeżeń wynikających z lektury, przemyœleń autorów, ale też osobistych refleksji. Dotyczą one zmagań z tematem stworzenia świata, problemów związanych z wielorakimi kryzysami oraz emigracją podejmowaną też z różnorodnych powodów.

Józef egipski, o którym opowiada tekst znanego biblisty, czy nie jest symbolem mądrej i roztropnej troski o naród, ale czy tylko? Choć sprzedany jako niewolnik zrobił oszałamiającą karierę i uzyskał możliwoœć zapomnienia skąd się wyszło oraz jakiemu Bogu w jego kraju oddawano należną czeœć, to jednak ocalił w sobie najlepsze wartości, a tym samym ocalił siebie i tożsamość.

wydawnictwo

Ziemia Święta 3 (75) 2013

W naszym kwartalniku dalszy ciąg wędrówki po starożytnym Egipcie. Chcemy bowiem, aby pielgrzymujący z nami po Ziemi świętej oraz czytelnicy kwartalnika wzrastali w formacji humanistycznej, duchowej i świadomie praktykowali wiarę. Okres wakacji jest też czasem sprzyjającym zrozumieniu wielu wątków Ewangelii. Gdy na przykład wyruszamy całą rodziną i jeszcze ze znajomymi na jakąś wędrówkę, to możemy przywołać opis powołania przez Jezusa pierwszych apostołów: braci Szymona i Andrzeja oraz Jakuba i Jana. Pochodzili z dwóch różnych rodzin, a łączył ich sposób zarabiania na utrzymanie. Wszyscy byli rybakami. Jezus powołał ich, aby zbudować wspólnotę nie tylko w oparciu o więzy rodzinne, ale także przyjażni z obcymi. A nawet więcej, gdyż ich współpraca dawała możliwość obfitszych połowów.

 

wydawnictwo

Ziemia Święta 2 (74) 2013

Formacji duchowo-intelektualnej służą teksty publikowane w niniejszym numerze. Wybitny biblista o. Daniel Chrupcała proponuje refleksję jak i po co kształtować rzetelne relacje ludzi ze Stwórcą. Okazuje się, że na przestrzeni wieków ludzkość zagubiła prawdziwy sens swojej misji, a co bardziej przygnębiające - burzy naturalny porządek ustanowiony przez Boga. Istnieje pilna potrzeba terapii.

Spojrzenie na to zagadnienie w starożytności przybliża ks. Mariusz Rosik. Współczesna terapia, to może już nie wyjście na pustkowie, ale czynne zaangażowanie się po stronie dobra. W każdym tygodniu niedzielna Msza święta przypominająca zmartwychwstanie Jezusa jest impulsem do powstania z grzechów i zaniedbań.

wydawnictwo

Ziemia Święta 1 (73) 2013

W pierwszym zeszycie 2013 roku sporo miejsca poświęciliśmy starożytnemu Egiptowi. Rozkwit tej cywilizacji może być przykładem dla współczesnych państw. Dla nas ludzi wierzących najważniejszy jest moment przyjęcia i przylgnięcia do Jezusa wspólnoty Koptów, którzy tak mocno uwierzyli, że do dziś cierpią prześladowania stanowiąc enklawę w morzu islamu. Ich postawa może być wzorem dla wielu „letnich” chrześcijan.

Tekstem o. Daniela Chrupcały o Trzech Królach pragniemy zwrócić uwagę na głęboki sens teologiczny tego święta i samego wydarzenia, które po wielu latach możemy świętować oficjalnie. Jest to bowiem proroctwo dotyczące przyjęcia wiary przez pogan i odrzucenia przez Żydów - Chrystus, "znakiem któremu sprzeciwiać się będą". Gwiazda, symbol zatroskanego o ludzkość Boga, prowadzi na spotkanie z Jezusem, ta interpretacja przybliża nas do zrozumienia tajemnicy Wcielenia i podjęcia przez Chrystusa dzieła odkupienia. Dziś, jak nigdy dotąd musimy być świadomi prawdziwości swojej wiary. Historia zatoczyła koło i od nowa dochodzi do prześladowań wyznawców Chrystusa. Trzeba umieć bronić wiary, a jednocześnie uzasadnić dlaczego.

Archiwum

Zobacz archwium roku: 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
wydawnictwo
NAJNOWSZY NUMER 1 (105) 2022
SPIS TREŚCI:

Od redakcji
Nikodem M. Gdyk

Kolejna rocznica
Nikodem M. Gdyk

Kościół-Matka
Celestyn M. Paczkowski

Jan Paweł II
Jubileuszowa pielgrzymka
do Ziemi Świętej

Michele Picirillo

Omer Englebert
Piotr Blajer

Franciszek
GianMaria Polidoro

Wspominamy o. Paschalisa
Błażej Krukowski

Um El-Rassas - biblijne Mefaat
Marian Arndt

Orzechowscy w Jerozolimie
Celestyn Paczkowski

 EGERIA Plus

Greckie Filippii
Katarzyna Jakielaszek

 PANORAMA

Nowości na Polu Pasterzy
Kontynuacja prac przy Bożym Grobie
Palestyńskie kolory
Problem szkół