Kwartalnik

Kwartalnik „Ziemia Święta” ukazuje się od 1995 roku staraniem Fundacji Komisariat Ziemi Świętej i nawiązuje do wydawanego przez polski Komisariat od 1906 roku „Głosu Ziemi Świętej”. Obecnie jest jedynym na polskim rynku czasopismem, w całości poświęconym Ziemi Świętej.

Kwartalnik dostarcza informacji na temat działalności franciszkanów w Ziemi Świętej. Przybliża czytelnikowi w sposób interesujący i łatwy w odbiorze Ziemię poetycznie nazwaną „Piątą Ewangelią”. Adresowane jest nie tylko do pielgrzymów, którzy odwiedzili ziemską Ojczyznę Jezusa, ale także do tych, którzy z różnych powodów nie mogą pielgrzymować do Ziemi Świętej.

Czasopismo (60 stron, pełny kolor, papier kredowy) jest bogato ilustrowane i zawiera artykuły z zakresu archeologii, geografii, historii, wydarzeń biblijnych, liturgii, sanktuariów oraz aktualnych wydarzeń na Bliskim Wschodzie.

Kwartalnik „Ziemia Święta” to cenna pomoc w pracy duszpasterskiej i katechetycznej, to „cztery pielgrzymki” w ciągu roku do miejsc, które na stałe wpisały się w historię ludzkości. Dlatego warto dołączyć do grona naszych stałych Czytelników.


ZAMÓW PRENUMERATĘ


 

Rocznik 2007

Niniejszym numerem rozpoczynamy nowy - trzynasty już rok wydawniczy. W ubiegłym roku uwagę skupialiśmy na Starym Testamencie rozważając i przybliżając postaci Patriarchów: Abrahama, Izaaka i Jakuba. Obecnie przenosimy się o kilka wieków, aby zatrzymać się nad dziełami czterech ewangelistów. Autor natchniony, chociaż w większości każdy z nich przywołuje te same fakty z życia Jezusa, zawarł w napisanej przez siebie Ewangelii różne przesłania teologiczne. Zapoznanie się z poszczególnymi dziełami pozwoli odczytać oraz zrozumieć mądrość i głębię każdej z nich, a co za tym idzie, docenić znaczenie decyzji Kościoła, który ubogacił Kanon Ksiąg natchnionych czterema Ewangeliami.

wydawnictwo

Ziemia Święta 4 (52) 2007

Ten numer kwartalnika przybliża osobę i dzieło św. Jana, który urodził się w Betsaidzie nad Jeziorem Galilejskim. Był bratem św. Jakuba zwanego "starszym". Podobnie jak jego brat i ojciec trudnił się rybołówstwem. Był jednym z najbliższych uczniów Nauczyciela z Nazaretu i naocznym świadkiem wskrzeszenia córki Jaira, przemienienia na Górze Tabor i konania w Ogrójcu; jako jedyny z grona dwunastu stał pod krzyżem, z którego Jezus powierzył mu misję opiekowania się Jego Matką; pierwszym mężczyzną, który znalazł się przy pustym grobie Jezusa, a po Jego zmartwychwstaniu przybywa razem ze św. Piotrem do grobu, gdzie ujrzał i uwierzył (J 20,8), że Chrystus rzeczywiście żyje. Na kartach czwartej Ewangelii jest często nazywany uczniem umiłowanym lub tym, którego Jezus miłował. Po Wniebowstąpieniu Chrystusa był z Piotrem podczas cudownego uzdrowienia paralityka przy Złotej Bramie. Przebywał przez wiele lat w Jerozolimie, potem najprawdopodobniej w Samarii, następnie w Efezie. Wielki jest wkład Czwartego Ewangelisty do kanonu Nowego Testamentu, gdyż oprócz Ewangelii pozostawił trzy listy i Apokalipsę.

wydawnictwo

Ziemia Święta 3 (51) 2007

Św. Łukasz - autor trzeciej Ewangelii i Dziejów Apostolskich - w odróżnieniu od pozostałych ewangelistów, był poganinem, a nie Żydem. Z zawodu lekarzem, człowiekiem wykształconym i bardzo dobrze obeznanym z ówczesną literaturą.

Około roku 50 spotkał św. Pawła, do którego przyłączył się jako uczeń i towarzysz jego apostolskich podróży. Będąc blisko Apostoła Narodów, lepiej poznał osobę Jezusa oraz Jego naukę i działalność, a także sytuację młodego Kościoła. Później, osobiste doświadczenia przeleje na papier - ten tekst będzie treścią Ewangelii i Dziejów Apostolskich.

Trzeci Ewangelista, ubogacił swoje dzieło relacjami, które dwaj poprzedni pominęli. Jako jedyny pisze o Zwiastowaniu Maryi, Nawiedzeniu św. Elżbiety, narodzeniu Jana Chrzciciela oraz opisuje dzieciństwo Jezusa. Ponadto tylko św. Łukasz relacjonuje pierwsze wystąpienie Jezusa w synagodze w Nazarecie i wskrzeszenie młodzieńca z Naim. On także przekazał przepiękne przypowieści o synu marnotrawnym i miłosiernym samarytaninie. Łukasz zaświadcza o nawróceniu się celnika Zacheusza.

wydawnictwo

Ziemia Święta 2 (50) 2007

Niniejszy kwartalnik w całości jest poświęcony Ewangelii napisanej przez św. Marka. W Kanonie biblijnym tę Ewangelię umieszczono jako drugą, lecz to właśnie ewangelista Marek był twórcą formy literackiej Ewangelii. Odczytywanie jego relacji na tle krajobrazów Ziemi Świętej jest jedynym w swoim rodzaju przeżyciem dla uważnego lektora. Zwięzłość i lakoniczność wielu opisów z jednoczesnym zatrzymaniem się nad niekiedy rozwiniętym opowiadaniem jakiegoś epizodu, współgra z rytmem pielgrzymki: tej parodniowej do Ziemi Świętej, jak i tej utożsamianej z biegiem życia. Czas wędrowania jest ograniczony, trzeba go więc wykorzystać jak najintensywniej, ale także potrzeba refleksji, by rozsmakować się w przeżyciach i je sobie przyswoić. Porównujemy prawdę Ewangelii z realiami ziemi Odkupienia, z jej historią i ludźmi, aby dzięki temu lepiej zrozumieć sens zdarzeń opisanych przez św. Marka.

wydawnictwo

Ziemia Święta 1 (49) 2007

Pierwszą w kolejności Kanonu Kościoła jest Ewangelia według św. Mateusza. Jak wiemy autor tej Ewangelii był również jednym z dwunastu Apostołów. Przed spotkaniem z Jezusem jego życie, w kontekście Prawa, nie należało do ciekawych. W oczach jemu współczesnych Żydów, jako poborca cła, kolaborował z rzymskim okupantem. Znajdował się na czarnej liście celników, których utożsamiano z największymi grzesznikami. Jezus, który nieco wcześniej powołał pierwszych Uczniów, na stałe zamieszkał w Kafarnaum. Obecność w tym mieście Nauczyciela z Nazaretu stała się zbawienna dla Lewiego. Opuścił komorę celną, by podążać za Jezusem, gdy On zaprosił go, by poszedł za nim.

Bieżący numer zawiera także bogaty opis z krótkiej pielgrzymki ks. kard. Stanisława Dziwisza, który przybył do Ziemi Świętej, aby poświęcić dwie pamiątki związane z papieżem Janem Pawłem II. W tej podniosłej uroczystości wzięło udział ponad 800 pielgrzymów z Polski, z których blisko 500 przybyło do sanktuarium Prymatu św. Piotra w Tabghdze w grupach zorganizowanych przez Komisariat Ziemi Świętej w Krakowie.

Archiwum

Zobacz archwium roku: 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
wydawnictwo
NAJNOWSZY NUMER 1 (105) 2022
SPIS TREŚCI:

Od redakcji
Nikodem M. Gdyk

Kolejna rocznica
Nikodem M. Gdyk

Kościół-Matka
Celestyn M. Paczkowski

Jan Paweł II
Jubileuszowa pielgrzymka
do Ziemi Świętej

Michele Picirillo

Omer Englebert
Piotr Blajer

Franciszek
GianMaria Polidoro

Wspominamy o. Paschalisa
Błażej Krukowski

Um El-Rassas - biblijne Mefaat
Marian Arndt

Orzechowscy w Jerozolimie
Celestyn Paczkowski

 EGERIA Plus

Greckie Filippii
Katarzyna Jakielaszek

 PANORAMA

Nowości na Polu Pasterzy
Kontynuacja prac przy Bożym Grobie
Palestyńskie kolory
Problem szkół