Kwartalnik

Kwartalnik „Ziemia Święta” ukazuje się od 1995 roku staraniem Fundacji Komisariat Ziemi Świętej i nawiązuje do wydawanego przez polski Komisariat od 1906 roku „Głosu Ziemi Świętej”. Obecnie jest jedynym na polskim rynku czasopismem, w całości poświęconym Ziemi Świętej.

Kwartalnik dostarcza informacji na temat działalności franciszkanów w Ziemi Świętej. Przybliża czytelnikowi w sposób interesujący i łatwy w odbiorze Ziemię poetycznie nazwaną „Piątą Ewangelią”. Adresowane jest nie tylko do pielgrzymów, którzy odwiedzili ziemską Ojczyznę Jezusa, ale także do tych, którzy z różnych powodów nie mogą pielgrzymować do Ziemi Świętej.

Czasopismo (60 stron, pełny kolor, papier kredowy) jest bogato ilustrowane i zawiera artykuły z zakresu archeologii, geografii, historii, wydarzeń biblijnych, liturgii, sanktuariów oraz aktualnych wydarzeń na Bliskim Wschodzie.

Kwartalnik „Ziemia Święta” to cenna pomoc w pracy duszpasterskiej i katechetycznej, to „cztery pielgrzymki” w ciągu roku do miejsc, które na stałe wpisały się w historię ludzkości. Dlatego warto dołączyć do grona naszych stałych Czytelników.


ZAMÓW PRENUMERATĘ


 

Rocznik 2016

Papież Franciszek, 8 grudnia minionego roku, ogłosił Rok Miłosierdzia jako Nadzwyczajny Rok Święty. Jego życzeniem jest, by czas ten upłynął na refleksji prowadzącej do zmiany sposobu życia i nawrócenia się. Ogłoszony Rok Miłosierdzia to wezwanie do spotkania z miłosierdziem Boga, szczególnie w sakramencie pojednania. W Bulli „Misericordiae Vultus” (Oblicze miłosierdzia) Papież pisze „Tajemnica miłosierdzia jest dla nas źródłem radości, ukojenia i pokoju. Jest warunkiem naszego zbawienia… Miłosierdzie: to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie. Miłosierdzie jest podstawowym prawem, które mieszka w sercu każdego człowieka, gdy patrzy on szczerymi oczami na swojego brata, którego spotyka na drodze życia” – pisze papież Franciszek.

W bieżącym więc roku wydawniczym pragniemy przybliżyć naszym Czytelnikom tematy związane z miłosierdziem.

wydawnictwo

Ziemia Święta 4 (88) 2016

W czasie minionych wakacji wraz z młodzieżą przeżyliśmy zupełnie szczególne dni, które okazały się wielkim międzynarodowym świętem wiary. To niezwykłe świadectwo już w kilka dni po zakończeniu zrodziło pragnienie powtórki. Młodzieńczy entuzjazm udzielił się wszystkim, nawet przeciwnikom organizacji Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Mamy nadzieję, że wezwanie papieża Franciszka wieńczące Mszę świętą w Brzegach k. Wieliczki zapadło w serca zarówno uczestników na miejscu, jak i oglądających przez telewizję: „Nie dajcie sobie znieczulić duszy, ale dążcie do pięknej miłości, która wymaga również wyrzeczenia i mocnego – nie – dopingowi sukcesu za wszelką cenę i narkotykowi myślenia wyłącznie o sobie i swojej wygodzie”.

Św. Augustyn mówił: „Raduj się swoją wiarą”, a w domyśle – bądź miłosierny i czyń dobro. Tak było w życiu wielu świętych Kościoła. A zupełnie świeżym przykładem jest życie i posługa naszego świętego Papieża, naznaczone rysem Bożego miłosierdzia. Jan Paweł II ukazał światło w tym tunelu. Jest bowiem realna możliwość odcięcia się od zła panoszącego się w sobie i w świecie. A od prawdziwego nawrócenia już tylko krok do czynienia miłosierdzia bliźniemu. Rok Miłosierdzia niebawem zostanie zamknięty, trzeba więc, aby do całego bogactwa przeżyć dołączyć konstruktywną refleksję i uczynić krok do przodu. Wzrastać w łasce u Boga i u ludzi.

wydawnictwo

Ziemia Święta 3 (87) 2016

Obchodzony w tym roku Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia i wizyta papieża Franciszka na Światowych Dniach Młodych oraz na Jasnej Górze mogą stać się niezwykłą promocją wiary i zmartwychwstania z bylejakości wielu osób w różnym wieku. Wszyscy jesteśmy zaproszeni do zgłębiania wyznawanej wiary oraz czynnego praktykowania uczynków miłosierdzia zarówno względem duszy, jak i ciała.

Takie znaczenie ma nasza posługa słowa drukowanego i duszpasterstwo pielgrzymkowe do miejsc związanych z dziejami naszego Odkupienia. Nie wszyscy jednak mogą udać się do Ziemi Świętej. Niemniej, zainteresowani, poprzez lekturę tekstów publikowanych w naszym kwartalniku, mogą odbyć pielgrzymkę duchową. Zawsze bowiem ogłaszane drukiem teksty są zachętą do poznawania samej wiary i dziedzin, w których ona się wyraża – jako składnik kultury chrześcijańskiej. Dotyczy to budowli sakralnych, sztuki, muzyki, zwyczajów i tradycji przekazywanych z pokolenia na pokolenie. W bieżącym numerze kwartalnika również podejmujemy tę tematykę. Jest to ważne, gdyż przez czytanie materiał łatwiej utrwala się w pamięci.

Godna uwagi jest relacja z pielgrzymki do Ziemi Świętej (9-16 kwietnia 2016 r.) osób niepełnosprawnych, którzy kroczyli śladami Jezusa na wózkach, a nawet noszeni na rękach, gdy nie było innej możliwości dotarcia do ważnego miejsca świętego. Stronę organizacyjną pielgrzymki wziął na siebie Komisariat Ziemi Świętej w Krakowie, zaś duchową ks. bp Grzegorz Ryś.

wydawnictwo

Ziemia Święta 2 (86) 2016

Zbliża się czas niezwykłych duchowych przeżyć. Już wkrótce świętować będziemy wielki Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski. To bardzo ważne wydarzenie nawiązujące do chrztu księcia Mieszka I w 966 roku, w którym upatrujemy początek formowania się narodu, budowania jego tożsamości religijno-kulturowej, której ciągłość, mimo rozmaitych zawirowań dziejowych, udało się ocalić do czasów współczesnych. Jest to zatem stosowny moment na refleksję także nad chrztem swoim i członków rodziny. W najnowszym numerze kontynuujemy refleksję nad miłosierdziem Bożym w kontekście przeżywanego Roku Świętego. Pragniemy przybliżyć tę tematykę przywołując miłosierdzie z punktu widzenia chrześcijańskiego, żydowskiego i muzułmańskiego. Ważnym zagadnieniem, które poruszamy w bieżącym numerze jest wspólnota chrześcijańska języka hebrajskiego w Izraelu, jej struktury, problemy oraz to wszystko co wokół niej się dzieje.

wydawnictwo

Ziemia Święta 1 (85) 2016

W tym numerze m.in. przybliżamy Czytelnikom papieski dokument „Misericordiae Vultus”, by obchody Roku Świętego mogły być dla każdego prawdziwym momentem spotkania z miłosierdziem Boga.

Ukazujemy także pojęcie miłosierdzia w islamie oraz na kartach Starego Testamentu. Dopełnieniem jest ukazanie miłosierdzia w wymiarze chrześcijańskim, dlatego omawiamy przypowieść Jezusa o miłosiernym samarytaninie, a także przywołujemy nauczanie doktorów Kościoła, którzy głęboko omawiali ten temat.
Szeroko opisujemy również historię Domów Polskich w Jerozolimie i Betlejem, którymi opiekują się Siostry Elżbietanki z Polski.

Archiwum

Zobacz archwium roku: 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
wydawnictwo
NAJNOWSZY NUMER 1 (105) 2022
SPIS TREŚCI:

Od redakcji
Nikodem M. Gdyk

Kolejna rocznica
Nikodem M. Gdyk

Kościół-Matka
Celestyn M. Paczkowski

Jan Paweł II
Jubileuszowa pielgrzymka
do Ziemi Świętej

Michele Picirillo

Omer Englebert
Piotr Blajer

Franciszek
GianMaria Polidoro

Wspominamy o. Paschalisa
Błażej Krukowski

Um El-Rassas - biblijne Mefaat
Marian Arndt

Orzechowscy w Jerozolimie
Celestyn Paczkowski

 EGERIA Plus

Greckie Filippii
Katarzyna Jakielaszek

 PANORAMA

Nowości na Polu Pasterzy
Kontynuacja prac przy Bożym Grobie
Palestyńskie kolory
Problem szkół